30 vuotta ympäristötekoja ja vastuullista jätehuoltoa

18.6.2023 tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun toimialueellemme perustettiin kuntien omistama ja kuntien puolesta jätelain mukaisista yhdyskuntajätehuollon tehtävistä vastaava yhtiö.

30 vuodessa yhdyskuntajätehuolto on muuttunut jätteiden loppusijoittamisesta niiden energiahyötykäyttöön ja edelleen jäteperäisen materiaalin kiertoa edistäväksi tärkeäksi osaksi kiertotalouden kokonaisuutta.

30 vuotta sitten perustettu yhtiö oli pitkään nimeltään Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy. Vuoden 2021 alussa yhtiö vaihtoi nimensä Salpakierto Oy:ksi. Uusi nimi kuvaa entistä paremmin nykyistä jätehuoltotoimintaa.

Juhlavuoden kiertue

Juhlistamme 30-vuotista taivaltamme kiertueella, joka piipahtaa jokaisessa toimialueen kunnassa. Tapahtumassa on tarjolla kierrätysvalmennusta ja pientä tarjoilua. Lahden tapahtumassa Kujalan käsittelykeskuksessa on lisäksi tarjolla Puksu-juna -ajeluita, joilla pääsee tutustumaan lähemmin käsittelykeskuksen eri toimintoihin.

Tervetuloa tapahtumaan juttelemaan jätehuollon ajankohtaisista asioista!

kuvituskuva

Kiertueen aikataulu:

  • Padasjoki ke 16.8.2023 klo 12-18, lajitteluasema, Sähkötie 5
  • Hollola pe 18.8.2023 klo 12-18, lajitteluasema, Paassillantie 114
  • Kärkölä la 19.8.2023 klo 10-14, Aurinkotori, Kauppatie 2
  • Asikkala ti 22.8.2023 klo 12-18, lajitteluasema, Konkosentie 4
  • Heinola ke 23.8.2023 klo 12-18, lajitteluasema, Pikijärventie 167
  • Lahti ke 30.8.2023 klo 12-18, Kujalan käsittelykeskus, toimisto, Sapelikatu 7
  • Myrskylä la 2.9.2023 klo 10-14, Sale Myrskylän piha, Keskustie 8
  • Orimattila ti 5.9.2023 klo 12-18, lajitteluasema, Topintie 5a
  • Pukkila su 10.9.2023 klo 10-14, Onnintori, Onnintie 3

Tulosta tästä kiertueen mainosesite.

30 vuotta ympäristötekoja - pieni historiikki

Kuvatut ympäristöteot ovat nostaneet toimialueella syntyvän yhdyskuntajätteen hyödyntämisasteen lähelle 100 prosenttia. Kierrätykseen ohjattiin kaikesta toimialueella syntyvästä yhdyskuntajätteestä vuonna 2022 kaikkiaan 51 %. Energiahyötykäyttöön ohjattiin 48,5 %.

1995-1998

Biojätteen (ruokajäte) erilliskeräys aloitetaan Lahdessa. Kaupunkiseudun taajamissa otetaan käyttöön laajaan syntypaikkalajitteluun perustuva jätehuoltojärjestelmä, missä lajitellaan erikseen biojäte, energiajäte, kartonki, paperi ja sekajäte. Energiajäte aletaan toimittaa energiahyötykäyttöön Lahti Energian Kymijärven voimalaitokselle.

2000

Toimialueen pienkiinteistöille tulee lajittelumahdollisuus kahteen jäteastiaan; energia- ja sekajätteeseen. Ekopisteverkosto perustetaan koko toimialueelle lasin, metallin, kartongin ja paperin lajitteluun.

2002

Kaatopaikkakaasun keräys talteen Kujalan suljetulta loppusijoitusalueelta alkaa ja kerätty kaasu toimitetaan hyödynnettäväksi osin Hartwallin virvoitusjuomatehtaalle ja osin käsittelykeskuksen omien rakennusten lämmitykseen.

2005

Kompostointilaitos (LABIO Oy) otetaan käyttöön biojätteiden, haravointijätteiden ja puhdistamolietteiden käsittelyä varten.

2009

Sekajätteen ohjaaminen energiahyödynnettäväksi Kotkan Energian Hyötyvoimalaan aloitetaan. Kotitalouden sekajätteitä ei enää ohjata loppusijoitukseen (kaatopaikalle).

2011-2012

MURRE-murskauslaitos otetaan käyttöön tuottamaan energiajätteestä ja puujätteestä polttoainetta Lahti Energian uuteen Kymijärvi II-voimalaitokseen.

2015

Biokaasulaitos (LABIO Oy) otetaan käyttöön tuottamaan biojätteestä, haravointijätteestä ja puhdistamolietteistä raakabiokaasua liikennepolttoaineeksi. Biokaasun kuivamädätyksessä syntyvä jäännös kompostoidaan ja jalostetaan mullaksi.

2016

Yli 10 huoneiston kiinteistöille tulee lasipakkausten ja metallipakkausten erilliskeräys pakolliseksi. Pakkausjätteiden keräys ja ekopisteverkosto siirtyy tuottajayhteisöjen vastuulle.

2017-2019

LATE-lajittelulaitos otetaan käyttöön täydentämään kotona tehtyä lajittelua. Seka- ja energiajätteiden mekaaninen erottelu materiaalina hyödyntämiskelpoisten raaka-aineiden talteen ottamiseksi alkaa; vuonna 2019 yhtiö kierrätti yli miljoona kiloa muovia!

2021

Uusi jätelaki astui voimaan 19.7.2021. Laki säätää bio- ja pakkausjätteiden kuljetusten siirtymisen kunnan vastuulle, yhteisesti kilpailutetuksi.

2022

Lahden seudun jätelautakunta päättää, että toimialueella siirrytään myös sekalaisen jätteen osalta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen eli yhteisesti kilpailutettuihin jätekuljetuksiin, 1.4.2026 alkaen. Päätös on merkittävä ja edistää toimialueen asumisen jätehuoltopalvelujen kehittämistä ja seurantaa sekä tasapuolistaa palveluita ja hinnoittelua.

2023-2024

Bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoite laajenee taajamien vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöille portaittain. Biojätteen erilliskeräysvelvoite tulee lisäksi kaikille asuinkiinteistöille yli 10 000 asukkaan taajamissa. Kaikki erilliskeräyspalvelut ovat tarjolla vapaaehtoisesti kaikenkokoisille kiinteistöille koko toimialueella. Energiajätteen keräysvelvoite päättyy.

Kerromme lisää 30-vuotisesta taipaleestamme sosiaalisen median kanavissamme. Seuraa meitä Facebookissa, YouTubessa ja Instagramissa.

Voit myös tutustua vuosikertomuksiimme ja toimintavuosittaisiin lyhyisiin yhteenvetoihin.