Biojätteen keräys Bioneerin palvelumallin mukaisena päättyy kesäkuun 2024 lopussa.

Biojätteen erilliskeräys tulee pakolliseksi yli 10 000 asukkaan taajamien 1-4 huoneiston kiinteistöille 1.7.2024 alkaen. Bioneeripalveluun kuuluneet kiinteistöt sijaitsevat biojätteen keräysvelvoitteen alueella ja biojätteen keräys jatkuu niiltä uuden palvelumallin mukaisena.