Heinolan haja-asutusalueen aluekeräyspisteverkosto

Heinolan haja-asutusalueella on kunnan järjestämä jätteenkuljetus, jossa yhtenä vaihtoehtona asuinkiinteistöjen päivittäisjätehuollon järjestämiselle ovat energia- ja sekajätteille tarkoitetut aluekeräyspisteet. Aluekeräyspisteet on tarkoitettu kiinteistöille, joille ei ole pääsyä jäteautolla. Aluekeräyspisteen käyttöoikeus on vain jätehuoltoon liittyneillä, vuosimaksun maksavilla kiinteistöillä.

Loka-marraskuun 2018 aikana Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) tekee muutoksia Heinolan haja-asutusalueella käytössä olevaan, päivittäisille talousjätteille tarkoitettujen aluekeräyspisteiden verkostoon.

Aluekeräyspisteverkosto supistuu 25 pisteestä noin kymmeneen pisteeseen. Pisteitä lopetetaan porrastetusti loka-marraskuusta alkaen. Lopetetulle pisteelle ei saa jättää jätteitä.

Aluekeräyspisteverkoston muutoksista päätettäessä on tarkasteltu eri pisteiden sijaintia, käyttöasteita, roskaantumista ja väärinkäyttöä. Osa pisteistä on ollut sijaintinsa vuoksi alttiina väärinkäytöksille. Pisteitä on myös paikoin ollut turhan tiuhassa. Joidenkin pisteiden kohdalla on tilanne, että maanomistajan kanssa ei ole päästy sopimukseen maa-alueen vuokraehdoista.

Lisäksi aluekeräyspisteitä käyttävien asiakkaiden määrä on viime vuosina vähentynyt, koska kiinteistöjä on siirtynyt jätteiden kotinoudon piiriin. Jätehuoltoviranomaisen antamien jätehuoltomääräysten mukaan ensisijainen tapa hoitaa asuinkiinteistön jätehuolto on kiinteistöittäinen jätenouto, joka tarkoittaa, että päivittäisjätteet kerätään kiinteistöllä jäteastioihin, jotka jäteauto käy tyhjentämässä.

Aluekeräyspisteiden asiakkaita tiedotetaan asiasta lokakuun aikana sekä postitse kirjeellä, että lopetettavilla pisteillä olevin tiedottein. Kirjeessä kerrotaan säilyvistä, jatkossa asiakkaiden käytettävissä olevista aluekeräyspisteistä.

Käytettävissä olevia aluekeräyspisteitä voi tiedustella jätehuollon asiakaspalvelusta 03 871 1770 (arkisin klo 9-15), kuljetukset@phj.fi, asiakasnetti.phj.fi (siirtyminen toiseen verkkopalveluun)

Lopettavat aluekeräyspisteet ovat:
Kiistasniementie 72
Laviassuontie 243
Löytäneentie 130 *
Kaakonlampi 4
Kuusakoskentie 3
Pääsinniementie 88
Marjoniementie 1424
Marjoniementie 879
Muikkusalmentie 513
Paistjärventie 452
Kesiöntie 2
Rihuntie 647
Kelloniementie 46

*Aiemmin tämän pisteen osoitteeksi oli ilmoitettu virheellisesti Hanslammintie 148. Oikea osoite pisteelle on Löytäneentie 130.

Lue lisää jätehuollon järjestämisestä kiinteistöllä.