Jätehuollon palvelutason määrittelytyö etenee

Salpakierto Oy:n / Päijät-Hämeen jätelautakunnan toimialueella on käynnissä asumisen jätehuollon palvelutason määrittely. Työ käynnistettiin 2019 keväällä ja se piti saattaa valmiiksi vuoden 2020 aikana. Määrittelytyötä on kuitenkin viivästyttänyt käynnissä oleva jätelainsäädännön uudistustyö, joka on edelleen kesken. Lue lisää jätelainsäädännön uudistamisesta.

Mikä on jätehuollon palvelutaso?

Jätehuollon palvelutaso on yhteinen tahtotila ja visio siitä, millaisin periaattein asumisen jätehuoltoa toimialueella toteutetaan tulevien vuosien aikana. Toimialueen kunnat ovat Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä.

Palvelutason määrittelevät toimialueen kunnat yhdessä asukkaiden ja projektia koordinoivien jätehuollon palvelutehtäviä tuottavan Salpakierto Oy:n (ennen Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy PHJ) toimialueen jätehuoltoviranomaisen Päijät-Hämeen jätelautakunnan kanssa. Määrittelytyössä on kuultu myös muiden jätehuollon eri toimijoiden näkemyksiä.

Palvelutasotyössä halutaan muodostaa yhteinen näkemys muun muassa siitä, millaisia palveluja kuntalaisille ja kiinteistöille jatkossa tarjotaan, mikä on riittävä palvelutaso ja mikä puolestaan palvelupisteiden kohtuullinen saavutettavuus. Yhdessä arvioidaan myös sitä, miten pidetään jätemaksut kohtuullisina lainsäädäntö ja kierrätystavoitteet huomioiden.

Palvelutason määrittelytyö aloitettiin kartoittamalla nykytila. Tutustu palvelutason nykytilaraporttiin.

Asukkaiden kuuleminen

Toimialueen asukkaiden näkemyksiä jätehuollon nykytilasta ja ajatuksia sen kehittämiseksi kerättiin kesällä 2019 käynnissä olleessa asukaskyselyssä. Kaikille avoimesti vastattavana olleeseen kyselyyn saatiin kaiken kaikkiaan 969 vastausta. Vastauksia hyödynnetään käynnissä olevassa palvelutason määrittelytyössä.

Asukaskyselyssä kartoitettiin jätehuollon palveluita koskevan palautteen ja kehittämisehdotusten lisäksi suhtautumista jätteiden lajitteluun. Tuloksissa nousikin esille muun muassa hyvin positiivinen asenne jätteiden lajittelua kohtaan. 98 % kyselyyn vastanneista oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että jätteiden lajittelu on tärkeää. Edelleen 90 % vastaajista oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että lajittelu on helppoa.