Jätehuollon palvelutason määrittelytyö jatkuu vuonna 2025

Salpakierto Oy:n / Lahden seudun jätelautakunnan toimialueella on ollut käynnissä asumisen jätehuollon palvelutason määrittely. Työ käynnistettiin jo 2019 keväällä ja se piti saattaa valmiiksi vuoden 2020 aikana. Määrittelytyö päätettiin kuitenkin keskeyttää odottamaan jätelainsäädännön uudistustyön valmistumista. Uusi jätelaki astui voimaan 19.7.2021. Se tuo muutoksia asuinkiinteistöjen jätehuoltopalveluihin vuosien 2022 ja 2024 aikana.

Palvelutasotyö etenee vuonna 2025, kun lain myötä muuttuneet toimialueen asumisen jätehuollon palvelut on saatu vietyä loppuun. Ajankohtaista tietoa jätelakiuudistuksesta löytyy: salpakierto.fi/jatelakiuudistus

Mikä on jätehuollon palvelutaso?

Jätehuollon palvelutaso on yhteinen tahtotila ja visio siitä, millaisin periaattein asumisen jätehuoltoa toimialueella toteutetaan tulevien vuosien aikana. Toimialueen kunnat ovat Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki ja Pukkila. Sysmän kunta erosi toimialueesta vuonna 2022.

Palvelutason määrittelevät toimialueen kunnat yhdessä asukkaiden ja projektia koordinoivien jätehuollon palvelutehtäviä tuottavan Salpakierto Oy:n (ennen Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy PHJ) toimialueen jätehuoltoviranomaisen Lahden seudun jätelautakunnan (ennen Päijät-Hämeen jätelautakunta) kanssa. Määrittelytyössä on kuultu myös muiden jätehuollon eri toimijoiden näkemyksiä.

Palvelutasotyössä halutaan muodostaa yhteinen näkemys muun muassa siitä, millaisia palveluja kuntalaisille ja kiinteistöille jatkossa tarjotaan, mikä on riittävä palvelutaso ja mikä puolestaan palvelupisteiden kohtuullinen saavutettavuus. Yhdessä arvioidaan myös sitä, miten pidetään jätemaksut kohtuullisina lainsäädäntö ja kierrätystavoitteet huomioiden.

Palvelutason määrittelytyö aloitettiin kartoittamalla nykytila. Tutustu palvelutason nykytilaraporttiin 4.6.2019.

Asukkaiden kuuleminen

Toimialueen asukkaiden näkemyksiä jätehuollon nykytilasta ja ajatuksia sen kehittämiseksi kerättiin kesällä 2019 käynnissä olleessa asukaskyselyssä. Kaikille avoimesti vastattavana olleeseen kyselyyn saatiin kaiken kaikkiaan 969 vastausta. Vastauksia hyödynnetään käynnissä olevassa palvelutason määrittelytyössä.

Asukaskyselyssä kartoitettiin jätehuollon palveluita koskevan palautteen ja kehittämisehdotusten lisäksi suhtautumista jätteiden lajitteluun. Tuloksissa nousikin esille muun muassa hyvin positiivinen asenne jätteiden lajittelua kohtaan. 98 % kyselyyn vastanneista oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että jätteiden lajittelu on tärkeää. Edelleen 90 % vastaajista oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että lajittelu on helppoa.