Vaikutukset taloyhtiöille

UUDISTUNUT JÄTELAKI TUO MUUTOKSIA TOIMIALUEEN ASUINKIINTEISTÖJEN JÄTEHUOLTOON 

Järjestämme isännöitsijöille, taloyhtiöiden hallitusten jäsenille ja taloyhtiöaktiiveille suunnatun verkkoseminaarin koskien tulevia jätehuoltopalveluiden muutoksia toimialueellamme 4.5.2022 klo 13-14. Ilmoittautuminen tilaisuuteen tästä linkistä.

Eduskunta on käsitellyt ja hyväksynyt hallituksen esityksen uudeksi jätelaiksi. Uusi jätelaki astui voimaan 19.7.2021. Uudistuksen tavoitteena on nostaa asumisessa ja palveluissa syntyvän jätteen (yhdyskuntajätteen) kierrätystä merkittävästi.

Uudistus tuo kunnille, jätteen haltijoille sekä pakkausten tuottajille nykyistä selvästi tiukempia jätteen erilliskeräysvelvoitteita. Kotitalouksille uudistus tarkoittaa entistä parempia jätehuoltopalveluja suoraan kiinteistöille: pakkausjätteiden ja biojätteen lajittelu ja erilliskeräys tulee järjestää kaikissa taajamissa kiinteistöillä, joilla on 5 asuinhuoneistoa tai enemmän. Biojätteen kerääminen laajenee myöhemmin kaikille kiinteistöille yli 10 000 asukkaan taajamissa.

Salpakierto Oy kilpailuttaa jatkossa omistajakuntiensa puolesta biojätteiden ja pakkausjätteiden (muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset ja metallin) kuljetukset asuinkiinteistöiltä käsittelyyn ja hoitaa kuljetuksiin liittyvän asiakaspalvelun ja laskutuksen.

Kiinteistön jätehuoltoa suunnittelevien ei vielä tässä vaiheessa kannata ryhtyä tilaamaan uusia jäteastioita laajenevaa keräystä varten. Uudet käsinsiirrettävät jäteastiat tullaan toimittamaan kiinteistölle ”avaimet käteen” -periaatteella Salpakierto Oy:n toimesta ja tulevista muutoksista tullaan tiedottamaan tarkemmin hyvissä ajoin monikanavaisesti.

Isoimmat muutokset lajittelun suhteen koskettavat vähintään 5 huoneiston kiinteistöjä kaikissa taajamissa, sillä näille kiinteistöille tulee lain myötä velvoite erilliskerätä pakkausjätteitä (4 lajia) ja biojätettä. Tilantarve jätehuollolle saattaa näillä kiinteistöillä kasvaa ja siihen on hyvä varautua, kun suunnitellaan taloyhtiön jätekatoksen laajentamista tai peruskorjausta. Yli 10 000 asukkaan taajamissa biojätteen erilliskeräys tulee pakolliseksi kaikissa kiinteistöissä. Asiakkailla, joilla jo on lain edellyttämät palvelut, palvelut jatkuvat samanlaisina kuin tähänkin asti.

UUDISTUKSEN ETENEMISEN AIKATAULU

1. Biojätteen, pakkausjätteen ja pienmetallin erilliskeräyksen aloittaminen (5 huoneiston velvoiterajat):

  • Biojäte viimeistään 1.7.2022
  • Pakkausjäte 1.7.2023
  • Biojäte yli 10000 asukkaan taajamissa kaikilta kiinteistöiltä viimeistään 1.7.2024

2. Siirtyminen kunnan järjestämään kuljetukseen (kiinteistönhaltijan kuljetusjärjestelmästä):

  • Biojäte aikaisintaan 1.7.2023 ja viimeistään 1.7.2024
  • Pakkausjäte 1.7.2023

Lue ajankohtaistiedotteemme asiaa koskien.

Tutustu ympäristöministeriön usein kysytyt kysymykset -koosteeseen lakiuudistusta koskien: https://ym.fi/jatteet/jatelaki