Muistilista jätehuollon muutoksiin varautumiseen

Toimialueellamme on asumisen jätehuollossa tapahtumassa useita muutoksia vuosien 2023 ja 2024 aikana:

 • Vähintään 5 huoneiston kiinteistöille tulee lisää jätteiden erilliskeräysvelvoitteita porrastetusti elokuusta 2023 alkaen
 • Bio-, muovi-, kartonki-, lasi- ja metallipakkausten kuljetukset siirtyvät Salpakierto Oy:n järjestämien yhteisesti kilpailutettujen kuljetusten piiriin
 • Energiajätteen erilliskeräysvelvoite päättyy 1.8.2023 alkaen, kun muovipakkausten erilliskeräys alkaa
 • Jätelajikohtaiset lajitteluohjeet muuttuvat, koska energiajätteen keräysvelvoite päättyy

Olemme koonneet lyhyen muistilistan taloyhtiöiden päättäjien ja isännöitsijöiden käyttöön helpottamaan muutoksiin varautumista:

Jätepisteen lukitus

 • Uutena yhtenäisenä jätehuollon lukitusjärjestelmänä käytetään iLOQ S50 -avainjärjestelmää
 • Uusi lukitusjärjestelmä tulee olla kiinteistöllä käytössä viimeistään 1.8.2023
 • Jätepisteen lukitus ei ole jätehuoltomääräysten mukaan pakollista
 • Jätehuollon sähköinen lukitusjärjestelmä on eri asia kuin kiinteistön asukkaiden käytössä oleva lukitusjärjestelmä. Kiinteistön asukkaat ja huoltoyhtiöt voivat käyttää edelleen omia nykyisiä avaimiaan jätetilojen avaamiseen.
 • Lisätietoja ajankohtaisuutisessa: salpakierto.fi/jatehuollon-lukitusjarjestelma-uudistuu/

Esite lukitusjärjestelmä uudistuu

Astioille tilaa jätepisteestä

 • Jätekatokset voivat käydä ahtaaksi, kun erilliskeräysvelvoitteet kiristyvät. Huomaathan, että astioiden kokoja vaihtamalla ja energiajätteestä luopumalla voit saada lisää tilaa jätekatokseen.
 • Lue täältä hyvästä jätetilasta ja astioiden mitoituksesta taloyhtiön tarpeisiin
 • Jatkossa kaikilta taajamien yli 5 huoneiston kiinteistöiltä tulee löytyä seuraavat jätelajit: muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset, metallipakkaukset, biojäte ja sekajäte. Katso palvelumallin kuvaus tästä.
 • Voit tarkistaa kiinteistön kuulumisen pakollisen erilliskeräyksen velvoitealueelle tästä karttaupotuksesta.
 • Salpakierron järjestämien jätekuljetusten alkamisen aikataulu:
  • Muovipakkaukset 08/2023 ja samaan aikaan energiajätteen keräys loppuu näillä kiinteistöillä
  • Kartonkipakkaukset 10/2023
  • Lasi- ja metallipakkaukset 01/2024
  • Biojäte 03/2024
  • Huom! Lahden keskustan alueella, joka on esitetty jätehuoltomääräysten liitteessä 4, käsin siirrettävien jäteastioiden jätteenkuljetus biojätteen, kartonki-, muovi-, lasi- ja metallipakkauksien osalta alkaa Salpakierron järjestämänä 1.8.2023 alkaen kaikissa vähintään 5 huoneiston kiinteistöissä.

Palvelumalli taajamien väh. 5 kiinteistöt

Karttaupotus

Ilmoita Salpakierrolle, minkä kokoiset astiat kiinteistölle halutaan

 • Mikäli taloyhtiöltänne puuttuu jokin bio- tai pakkausjätteiden astia, Salpakierto Oy toimittaa astiat ennen keräyksen aloitusta automaattisesti.
 • Jos teillä on toiveita kiinteistölle uutena tulevien bio- tai pakkausjäteastioiden kokoa tai tyhjennysväliä koskien voitte ilmoittaa toiveistanne asiakaspalveluumme. Kannattaa ensin kartoittaa kaikkien uusien astioiden tarve ja sen jälkeen ilmoittaa ne kootusti Salpakierrolle esimerkiksi sähköpostitse asiakaspalvelu@salpakierto.fi. Tiedoiksi riittää taloyhtiöiden nimet, osoitteet ja astioiden koot ja tyhjennysvälit, esim. näin:
  As Oy Salpakierto, Sapelikatu 7, Lahti
  Muovi – 360l astia, tyhjennys kerran viikossa
  Kartonki – 660l astia, tyhjennys 2 viikon välein
  Lasi – 140l astia, tyhjennys 4 viikon välein
  Metalli – 140l astia, tyhjennys 4 viikon välein
  Bio – 240l astia, tyhjennys kerran viikossa

Energiajätteen keräysvelvoite päättyy muovinkeräyksen alkaessa

Energiajätteen erilliskeräysvelvoite päättyi yli 5 huoneiston kiinteistöillä 1.8.2023, kun muovipakkausten erilliskeräys Salpakierron toteuttamana alkoi.

Salpakierto järjestää ja on yhteisesti kilpailuttanut seka- ja energiajätteen kuljetukset Kärkölässä, Artjärvellä ja Heinolan haja-asutusalueella.

 • Näillä alueilla energiajätteen keräys päättyy automaattisesti eikä tyhjennyssopimuksia tarvitse irtisanoa.
 • Salpakierto noutaa taloyhtiöllä vuokralla olevat energiajäteastiat viimeisten energiajäteastian tyhjennysten jälkeen pois automaattisesti.
 • Taloyhtiöllä on saattanut olla käytössään oma energiajäteastia. Taloyhtiön tulee itse huolehtia, että asukkaat eivät enää viimeisen tyhjennyksen jälkeen täytä taloyhtiön omaa toimettomaksi jäävää energiajäteastiaa.
 • Toimettomaksi jääneen oman energiajäteastian voi hävittää tai hyödyntää muun jätelajin keräysastiana. Toiveista jäteastioiden kokoa, määrää tai tyhjennysväliä koskien voi olla yhteydessä asiakaspalveluumme. Energiajätteen keräyksen päättymisen jälkeen voi olla tarpeen tarkastella sekajätteen tyhjennysväliä.
 • Mikäli taloyhtiö on aiemmin ilmoittanut Salpakierrolle, että oma energiajäteastia vaihdetaan muovipakkausten keräysastiaksi, Salpakierto tarroittaa astian uusilla tarroilla. Tarroitus on alkanut elokuun alussa. Taloyhtiön tulee kuitenkin itse huolehtia asukkaiden tiedotuksesta ja ohjeistuksesta, jotta lajittelu sujuu ja astiaan täytetään sinne kuuluvaa jätettä. Tähän tarkoitukseen voi tulostaa sivun lopusta valmiin rappulapun ”Energiajäteastia vaihtuu muoviastiaksi”.

Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella (eli kaikkialla muualla kuin Kärkölässä, Heinolan haja-asutusalueella ja Orimattilan Artjärvellä) kiinteistönhaltija itse sopii seka- ja energiajätteen kuljetuksista valitsemansa kuljetusliikkeen kanssa. Näillä alueilla Salpakierto ei hoida energia- ja sekajätteen tyhjennyksiä. Näillä alueilla tulee taloyhtiön edustajan toimia näin:

 • Irtisano energiajätteen kuljetussopimus nykyiseltä sopimuskumppanilta, jos kuljetusliike ei itse ole sopimusta päättänyt
 • Jos taloyhtiöllä on vuokratut energiajäteastiat, muista irtisanoa sopimus astian tyhjennyksestä ja vuokra-astiasta. Sovi, että kuljetusliike noutaa jäteastiat pois viimeisen tyhjennyksen yhteydessä. Salpakierto on toimittanut uudet tarvittavat jäteastiat muovipakkauksille. Jos uusia astioita ei ole riittävästi, ole yhteydessä Salpakierron asiakaspalveluun.
 • Jos taloyhtiöillä on oma(t) energiajäteastia(t), muista irtisanoa sopimus astian tyhjennyksestä. Taloyhtiön tulee itse huolehtia, että sen asukkaat eivät enää viimeisen tyhjennyksen jälkeen täytä taloyhtiön omaa toimettomaksi jäävää energiajäteastiaa. Jos astia on ehtinyt täyttyä viimeisen tyhjennyksen jälkeen, taloyhtiön tulee itse tilata sille tyhjennys yksityiseltä kuljetusliikkeeltä. Salpakierto ei voi tyhjentää energiajäteastiaa eikä viedä sitä pois, vaan siitä vastaa taloyhtiö itse.
 • Mikäli taloyhtiö on aiemmin ilmoittanut Salpakierrolle, että oma energiajäteastia vaihdetaan muovipakkausten keräysastiaksi, Salpakierto tarroittaa astian uusilla tarroilla ja huolehtii jatkossa sen tyhjennyksestä. Tarroitus on alkanut elokuun alussa. Taloyhtiön tulee kuitenkin itse huolehtia asukkaiden tiedotuksesta ja ohjeistuksesta, jotta lajittelu sujuu ja astiaan täytetään sinne kuuluvaa jätettä. Tähän tarkoitukseen voi tulostaa valmiin rappulapun Energiajäteastia vaihtuu muoviastiaksi”.
 • Toimettomaksi jääneen oman energiajäteastian voi hävittää tai hyödyntää muun jätelajin keräysastiana.
 • Toiveista bio- ja pakkausjäteastioiden kokoa, määrää tai tyhjennysväliä koskien voi olla yhteydessä asiakaspalveluumme.
 • Energiajätteen keräyksen päättymisen jälkeen voi olla tarpeen tarkastella sekajäteastioiden riittävyyttä ja tyhjennysväliä. Sekajäteastioiden osalta taloyhtiön tulee olla yhteydessä yksityiseen kuljetusliikkeeseen, joka vastaa kiinteistön sekajätteiden kuljetuksista.

Tiedota asukkaita muutoksista

Tulosta alta koostamamme materiaalia asukkaille tiedottamiseen: rappulappu + lajitteluohje (jätelajikohtainen, koko A4) ja tiedote kiinnitettäväksi kiinteistön jätepisteelle (koko A3). Tiedotteet kannattaa jakaa asukkaille hyvissä ajoin ennen kunkin jätelajin keräyksen alkamista.

RAPPULAPPU muovipakkausten keräys alkaa

RAPPULAPPU energiajäteastia vaihtuu muoviastiaksi

RAPPULAPPU kartonkipakkausten keräys alkaa

RAPPULAPPU lasi- ja metallipakkausten keräys alkaa

RAPPULAPPU biojätteen keräys alkaa

RAPPULAPPU_mitä lajitellaan sekajätteeseen

Kodin jätteiden lajitteluopas vuodelle 2024

Energiajätteen keräys päättyy miten nyt lajitellaan

Juliste A3 kuljetukset alkavat taloyhtiön jätetilaan

RAPPULAPPU näin lajittelet poistotekstiilit

Uudet ajantasaiset lajitteluohjeet vuodelle 2024 ilman energiajätettä jaetaan toimialueella jokaiseen kotitalouteen vuoden 2024 Lokki-seinäkalenterin välissä. Kalenteri jaetaan koteihin joulukuun alkupuolella. Kalenterista ja uusista lajitteluohjeista voi tiedottaa asukkaita tällä rappulapulla:

RAPPULAPPU_Lokki kalenteri 2024 jaetaan joka kotiin