Muistilista jätehuollon muutoksiin varautumiseen

Toimialueellamme on asumisen jätehuollossa tapahtumassa useita muutoksia vuosien 2023 ja 2024 aikana:

 • Vähintään 5 huoneiston kiinteistöille tulee lisää jätteiden erilliskeräysvelvoitteita porrastetusti elokuusta 2023 alkaen
 • Bio-, muovi-, kartonki-, lasi- ja metallipakkausten kuljetukset siirtyvät Salpakierto Oy:n järjestämien yhteisesti kilpailutettujen kuljetusten piiriin
 • Energiajätteen erilliskeräysvelvoite päättyy 1.8.2023 alkaen, kun muovipakkausten erilliskeräys alkaa
 • Jätelajikohtaiset lajitteluohjeet muuttuvat, koska energiajätteen keräysvelvoite päättyy

Olemme koonneet lyhyen muistilistan taloyhtiöiden päättäjien ja isännöitsijöiden käyttöön helpottamaan muutoksiin varautumista:

Jätepisteen lukitus

 • Uutena yhtenäisenä jätehuollon lukitusjärjestelmänä käytetään iLOQ S50 -avainjärjestelmää
 • Uusi lukitusjärjestelmä tulee olla kiinteistöllä käytössä viimeistään 1.8.2023
 • Jätepisteen lukitus ei ole jätehuoltomääräysten mukaan pakollista
 • Jätehuollon sähköinen lukitusjärjestelmä on eri asia kuin kiinteistön asukkaiden käytössä oleva lukitusjärjestelmä. Kiinteistön asukkaat ja huoltoyhtiöt voivat käyttää edelleen omia nykyisiä avaimiaan jätetilojen avaamiseen.
 • Lisätietoja ajankohtaisuutisessa: salpakierto.fi/jatehuollon-lukitusjarjestelma-uudistuu/

Esite lukitusjärjestelmä uudistuu

Astioille tilaa jätepisteestä

 • Jätekatokset voivat käydä ahtaaksi, kun erilliskeräysvelvoitteet kiristyvät. Huomaathan, että astioiden kokoja vaihtamalla ja energiajätteestä luopumalla voit saada lisää tilaa jätekatokseen.
 • Lue täältä hyvästä jätetilasta ja astioiden mitoituksesta taloyhtiön tarpeisiin
 • Jatkossa kaikilta taajamien yli 5 huoneiston kiinteistöiltä tulee löytyä seuraavat jätelajit: muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset, metallipakkaukset, biojäte ja sekajäte. Katso palvelumallin kuvaus tästä.
 • Voit tarkistaa kiinteistön kuulumisen pakollisen erilliskeräyksen velvoitealueelle tästä karttaupotuksesta.
 • Salpakierron järjestämien jätekuljetusten alkamisen aikataulu:
  • Muovipakkaukset 08/2023 ja samaan aikaan energiajätteen keräys loppuu näillä kiinteistöillä
  • Kartonkipakkaukset 10/2023
  • Lasi- ja metallipakkaukset 01/2024
  • Biojäte 03/2024
  • Huom! Ehdotuksessa uusiksi jätehuoltomääräyksiksi on esitetty Lahden keskustan alueen käsin siirrettävien jäteastioiden jätteenkuljetus biojätteen, kartonki-, muovi- ja lasipakkauksien sekä metallijätteen osalta aloitettavaksi Salpakierto Oy:n järjestämänä 1.8.2023 alkaen. Jätelautakunta päättää asiasta kokouksessaan 1.6.2023.

Palvelumalli taajamien väh. 5 kiinteistöt

Karttaupotus

Ilmoita Salpakierrolle, minkä kokoiset astiat kiinteistölle halutaan

 • Mikäli taloyhtiöltänne puuttuu jokin bio- tai pakkausjätteiden astia, Salpakierto Oy toimittaa astiat ennen keräyksen aloitusta automaattisesti.
 • Jos teillä on toiveita kiinteistölle uutena tulevien bio- tai pakkausjäteastioiden kokoa tai tyhjennysväliä koskien voitte ilmoittaa toiveistanne asiakaspalveluumme. Kannattaa ensin kartoittaa kaikkien uusien astioiden tarve ja sen jälkeen ilmoittaa ne kootusti Salpakierrolle esimerkiksi sähköpostitse asiakaspalvelu@salpakierto.fi. Tiedoiksi riittää taloyhtiöiden nimet, osoitteet ja astioiden koot ja tyhjennysvälit, esim. näin:
  As Oy Salpakierto, Sapelikatu 7, Lahti
  Muovi – 360l astia, tyhjennys kerran viikossa
  Kartonki – 660l astia, tyhjennys 2 viikon välein
  Lasi – 140l astia, tyhjennys 4 viikon välein
  Metalli – 140l astia, tyhjennys 4 viikon välein
  Bio – 240l astia, tyhjennys kerran viikossa

Energiajätteen keräysvelvoite päättyy muovinkeräyksen alkaessa

 • Energiajätteen erilliskeräysvelvoite päättyy yli 5 huoneiston kiinteistöillä 1.8.2023, kun muovipakkausten erilliskeräys Salpakierron toteuttamana alkaa
 • Muista irtisanoa energiajätteen keräyssopimus nykyiseltä sopimuskumppanilta!
  • Jos taloyhtiöillä on oma(t) energiajäteastia(t), muista irtisanoa sopimus astian tyhjennyksestä. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla Kärkölässä, Artjärvellä ja Heinolan haja-asutusalueella, missä on Salpakierron hallinnoimat jätekuljetukset, energiajätteen keräys päättyy automaattisesti eikä sopimuksia tarvitse irtisanoa.
  • Jos taloyhtiöillä on oma(t) energiajäteastia(t), jotka halutaan vaihtaa muovinkeräysastiaksi, ilmoita siitä asiakaspalveluumme 31.5.2023 mennessä. Tarroitamme vaihtuvan astian oikealla jäteastiatarralla.
  • Jos taloyhtiöllä on vuokratut energiajäteastiat, muista irtisanoa sopimus astian tyhjennyksestä ja vuokra-astiasta. Salpakierto toimittaa uudet tarvittavat jäteastiat pakkausjätteille.
 • Huomaathan, että energiajätteen erilliskeräysvelvoitteen päättyessä kotitalouden jätelajitteluohjeet muuttuvat, kun ennen energiajätteeseen lajitellut jätteet lajitellaan jatkossa materiaalinsa mukaan joko muovipakkauksiin, kartonkipakkauksiin, biojätteeseen (talouspaperi, servietit, nenäliinat) ja poistotekstiiliin. Energiajätettä ei siis enää synny, joten energiajäteastia käy taloyhtiölle turhaksi!

Tiedota asukkaita muutoksista

Tulosta alta koostamamme materiaalia asukkaille tiedottamiseen: rappulappu + lajitteluohje (jätelajikohtainen, koko A4) ja tiedote kiinnitettäväksi kiinteistön jätepisteelle (koko A3). Tiedotteet kannattaa jakaa asukkaille hyvissä ajoin ennen kunkin jätelajin keräyksen alkamista.

RAPPULAPPU muovipakkausten keräys alkaa

RAPPULAPPU energiajäteastia vaihtuu muoviastiaksi

RAPPULAPPU kartonkipakkausten keräys alkaa

RAPPULAPPU lasi- ja metallipakkausten keräys alkaa

RAPPULAPPU biojätteen keräys alkaa

Juliste A3 kuljetukset alkavat taloyhtiön jätetilaan