Etäyhteydellä toteutettavat oppitunnit

Tarjoamme tilauksesta verkkoyhteyden välityksellä järjestettäviä maksuttomia neuvontatunteja toimialueemme kouluille  vallitsevan koronatilanteen aikana. Ympäristökasvattajan etänä toteuttamat tuntikonaisuudet ovat pääsääntöisesti kohdennettu 2.-, 4.- ja 7.-luokille.

Etätunti 2.-luokkalaisille

Oppitunnilla käydään läpi mm. roskaamisen vaikutuksia luontoon käsittelemällä eri jätteiden maatumisaikoja, opetellaan jätteiden lajittelua ikätason mukaisesti ja pelataan lopuksi hauskaa kierrätysaiheista bingoa.

Etätunti 4.-luokkalaisille

Oppitunnilla käsitellään ihmistoiminnan vaikutuksia ympäristöön ja eläimiin, opetellaan jätteiden lajittelua sekä tutustutaan seka- ja energiajätteen käsittelyyn ja materiaalien kiertoon Kujalan käsittelykeskuksessa.

Etätunti 7.-luokkalaisille

Oppitunnilla keskitytään päivittäisjätteiden lajitteluun ja niiden hyödyntämiseen. Tunnin tavoitteena on lisätä nuorten ymmärrystä kiertotaloudesta ja arvokkaiden raaka-aineiden hyödyntämisestä. Oppitunnilla tutustutaan myös vaatteiden elinkaareen ja pohditaan ihmisten kulutustottumuksien vaikutuksia luonnon hyvinvointiin.

Tilaa kierrätysvalmennusta