Etäyhteydellä toteutettavat oppitunnit

Tarjoamme tilauksesta verkkoyhteyden välityksellä järjestettäviä maksuttomia neuvontatunteja toimialueemme kouluille vallitsevan koronatilanteen aikana. Ympäristökasvattajan etänä toteuttamat tuntikokonaisuudet ovat pääsääntöisesti kohdennettu esikoululaisille,  alakoulun 2.- 4.-luokille sekä yläkoulun 7.-luokille. Noin 45 minuuttia kestävät oppitunnit toteutetaan Teams-yhteyden välityksellä.

Etätunti esikoululaisille

Esikoululaisille tuttu Messi Menninkäinen ohjaa lapsia jätteiden lajittelussa nyt myös etänä. Tunnin aikana lapset pääsevät auttamaan Messiä jätteiden oikeaoppisessa lajittelussa etsien roskille oikeaa jäteastiaa. Lajitteluhetki toteutetaan noin 10 lapsen ryhmissä ja on kestoltaan 35 minuuttia.

Etätunti 2.-luokkalaisille

Oppitunnilla käydään läpi mm. roskaamisen vaikutuksia luontoon käsittelemällä eri jätteiden maatumisaikoja, opetellaan jätteiden lajittelua ikätason mukaisesti ja pelataan lopuksi hauskaa kierrätysaiheista bingoa.

Etätunti 4.-luokkalaisille

Oppitunnilla käsitellään ihmistoiminnan vaikutuksia ympäristöön ja eläimiin, opetellaan jätteiden lajittelua sekä tutustutaan seka- ja energiajätteen käsittelyyn ja materiaalien kiertoon Kujalan käsittelykeskuksessa. Tunnin lopuksi pelataan hauskaa Kahoot-visaa.

Etätunti 7.-luokkalaisille

Oppitunnilla keskitytään päivittäisjätteiden lajitteluun ja niiden hyödyntämiseen. Tunnin tavoitteena on lisätä nuorten ymmärrystä kiertotaloudesta ja arvokkaiden raaka-aineiden hyödyntämisestä. Oppitunnilla tutustutaan myös vaatteiden elinkaareen ja pohditaan ihmisten kulutustottumuksien vaikutuksia luonnon hyvinvointiin.

Tilaa kierrätysvalmennusta