Kestävän kulutuksen oppitunnit 4.-luokkalaisille

Oppituntikokonaisuus on suunniteltu perusopetuksen opetussuunnitelmaa tukevaksi ja se tukee ympäristö- ja luonnontieto -aineryhmän tavoitteita, joissa mainitaan erilaisten tutkimusvälineiden, kuten luupin käyttö, jätteiden lajittelu sekä roskaamattomuus ja luonnonsuojelu. Tuntitoteutus auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta. Tunnin toteutuspaikkana voi olla koulun lähimetsä tai muu rauhallinen ulkoilupaikka ja osan tehtävistä voi toteuttaa myös sisätiloissa.

Oppitunnilla tutustutaan tavaroiden elinkaareen: mistä materiaalit ovat peräisin ja mihin ne päätyvät. Lisäksi harjoitellaan jätteiden lajittelua ja tutustutaan ekosysteemipalveluihin mm. yhteyttämispelin avulla sekä rakennetaan elämän verkko.  Lopuksi pohditaan, miten me itse voimme vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin.

Tilaa kierrätysvalmennusta