Biojätteiden erilliskeräyksen edistämisen hanke Biofame

Salpakierto on mukana BIOSYKLI-hankkeessa, jonka päätoteuttajana on LAB-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Salpakierto Oy, Lappeenrannan Lahden teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Muoviyhdistys ry. Hankkeelle on myönnetty EAKR-rahoitus. Hankkeessa tuotetaan tietoa kiertotalouspohjaisista liete- ja biomuoviratkaisuista, edistetään alueella tuotetun hiilidioksidin hyödyntämismahdollisuuksia ja kokeillaan uusia biojätteen keräystapoja sekä tuotetaan asukaslähtöistä tietoa erilliskeräyksen edistämiseksi. Uusia ratkaisuja edistetään käytännön kokeilujen ja demonstraatioiden kautta tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Hankkeessa vahvistetaan lisäksi maakunnan roolia kiertotalouden edistämisessä.

Salpakierron osuudessa pilotoidaan uudenlaista tapaa erilliskerätä pientaloasujien biojätteet. Konsepti perustuu toimintamalliin, jossa pääosa pientaloasujien biojätteistä erilliskerätään pakettiautolla suuremman jäteauton sijasta. Kokeilussa on mukana yhteensä noin 225 kotitaloutta, ja kokeiluun osallistujia kutsutaan Bioneereiksi. Erilliskeräystä pilotoidaan yhteensä seitsemällä eri alueella Lahden seudulla: Ahtiala, Karisto, Laune, Metsä-Hennala, Patomäki, Renkomäki ja Villähde.

Pilotissa mukana oleville asukkaille toimitettiin Salpakierron toimesta paperipussit sekä sisä- ja ulkoastia biojätteen keräystä varten. Bioneeri-kokeilussa asiakkaat on jaettu pienastia-asiakkaisiin ja biolinkki-asiakkaisiin. Pienastia-asiakkailla biojätteiden ulkoastia on 35 litrainen tai 50 litrainen keräysastia, kun taas biolinkki-asiakkaille toimitetiin 240 litrainen jäteastia. Pilotissa pienastia-asiakkaiden astiat tyhjennetään kahden viikon välein pakettiautolla, josta biojätteet siirretään hetkellisesti biolinkki-asiakkaan suurempaan jäteastiaan. Lopulta jäteauto tyhjentää biolinkki-asiakkaan jäteastian, johon on kerätty keskitetysti useamman kotitalouden biojätteet. Bioneeri-kokeilulla pyritään ympäristöystävälliseen ja kustannustehokkaaseen tapaan kerätä pientaloasujien biojätteet.

Ensimmäiset Bioneerien biojätteen tyhjennykset tehtiin syyskuussa 2020. Erilliskeräysketjua seurataan ja dokumentoidaan Salpakierron toimesta muun muassa suorittamalla jätepunnituksia, tarkkailemalla astioiden täyttöasteita, seuraamalla työn tehokkuutta ja asiakkaiden tyytyväisyyttä kokeilun aikana. Bioneerien seka-, energia- ja biojätteille suoritetaan myös koostumustutkimuksia. Bioneeri-kokeilu jatkuu ainakin syyskuuhun 2021 asti.

Lisätietoja osoitteessa bioneeri.fi