Biojätteiden erilliskeräyksen edistämisen hanke

Salpakierron biojätteiden erilliskeräyskokeilu Bioneeri oli osana BIOSYKLI-hanketta, jonka päätoteuttajana oli LAB-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Salpakierto Oy, Lappeenrannan Lahden teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Muoviyhdistys ry. Hankkeelle oli myönnetty EAKR-rahoitus.

Salpakierron osuudessa pilotoitiin uudenlaista tapaa erilliskerätä pientaloasujien biojätteet. Konsepti perustuu toimintamalliin, jossa pääosa pientaloasujien biojätteistä erilliskerätään pakettiautolla suuremman jäteauton sijasta. Kokeilussa oli mukana yhteensä noin 225 kotitaloutta, ja kokeiluun osallistujia kutsuttiin Bioneereiksi. Erilliskeräystä pilotoitiin yhteensä seitsemällä eri alueella Lahden seudulla: Ahtiala, Karisto, Laune, Metsä-Hennala, Patomäki, Renkomäki ja Villähde.

Keräyskokeilu alkoi vuoden 2020 syksyllä ja Salpakierron osuus hankkeessa päättyi vuoteen 2021. Keräysajan aikana erilliskerättiin yhteensä 64 448 kiloa biojätettä, kun keräyskierroksia oli 33 kappaletta. Kuukausittaisten punnitusten avulla saatiin tietoon, että yksi asukas tuottaa keskimäärin 65 kiloa biojätettä vuodessa. Kokeilun aikana kerätyn 64 448 kilon biojätteen energiasisällön laskettiin olevan 64 448 kWh. Mikäli tästä biojätemäärästä tuotettaisiin biokaasua, voisi sillä ajaa 128 896 kilometriä. Biojätteestä tuotettua kompostia saataisiin valmistettua 16 112 kiloa. Bioneerimallilla toteutettu biojätteen keräys vähentäisi jäteauton tarvetta 86 %.

Osana hanketta toteutettiin asukkailta kerättyjen seka- ja energiajätteiden sekä biojätteiden koostumustutkimuksia. Keskiarvona Bioneereilta kerätystä biojätteestä 61 % oli biojätteeseen kuuluvaa biojätettä ja 39 % ruokahävikkiä. Positiivista oli se, että Bioneerien biojätteen seassa ei ollut juurikaan sinne kuulumatonta jätettä. Seka- ja energiajätteen koostumustutkimuksien kiinnostuksen kohteena oli niiden seassa olevan biojätteen määrä. Biojätteen osuus sekajätteessä väheni 61 %:sta 14 %:iin, kun taas biojätteen osuus energiajätteessä väheni 5 %:sta 1,5 %:iin.

Biojätteen erilliskeräyskokeilu ja Biosykli-hanke oli Salpakierron osalta hyvin onnistunut. Tulokset olivat hyviä ja asiakaspalaute oli erinomaista koko hankkeen ajan.

Lisätietoja osoitteessa bioneeri.fi