Siirry sisältöön

Asiakaspalvelu 03 871 1710(pvm/mpm)

Lahden seudun kierrätyspuisto

Päijät-Hämeessä jätehuollon toiminnot on runsaan 20 vuoden aikana keskitetty pääosin Lahdessa sijaitsevaan Kujalan käsittelykeskukseen. Vuosien saatossa jätteen hyötykäyttö on lisääntynyt voimakkaasti, ja kehitys jatkuu edelleen. Kujalan käsittelykeskuksen käytettävissä olevat maa-alueet on rakennettu lähes täyteen eikä aluetta voida laajentaa. Täten Kujalan käsittelykeskuksessa ei ole tarjota toimitiloja kiertotalousyrityksille. Jätteiden kierrätys ja kiertotalous teollisena toimialana tulee kuitenkin tulevaisuudessa kasvamaan merkittävästi ja tästä syystä Päijät-Hämeeseen etsitään uutta kiertotalouteen keskittynyttä sijoituspaikkaa, ns. kierrätyspuistoa.

Lahden seudun kierrätyspuiston sijaintipaikaksi on ehdolla neljä aluetta, joista yksi sijaitsee Hollolassa ja kolme Orimattilassa. Päijät-Hämeen liitto käynnisti kesällä 2018 hankkeen edellyttämän vaihemaakuntakaavatyön. Lahden kaupunki, Orimattilan kaupunki, Hollolan kunta, Lahti Energia Oy ja Salpakierto (ennen Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy PHJ) käynnistivät samaan aikaan hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) valmistelun. Salpakierto toimi lakisääteisessä YVA-prosessissa hankevastaavana. YVA-konsultiksi valittiin Sweco Ympäristö Oy yhdessä Vahanen Environment Oy:n kanssa. Virallisesti YVA-menettely käynnistyi tammikuussa 2019 ja päättyi päättyi huhtikuussa 2020 Hämeen ELY-keskuksen antamaan loppulausuntoon eli perusteltuun päätelmä hankkeen merkittävistä vaikutuksista.

Lisätietoja YVA-prosessista: www.lahdenseudunkierratyspuisto.fi 

Ympäristöhallinnon sivut: https://www.ymparisto.fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA

ELY-keskuksen mukaan erityisen merkittäviksi nousevat vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteen vaikutukset. Alueellisista ominaispiirteistä keskeisiä ovat Orimattilassa mm. tulvaherkkyys ja Hollolassa luontoarvot. Kaikki esitetyt hankevaihtoehdot nähdään kuitenkin jatkosuunnittelukelpoisiksi.

Kierrätyspuiston vaihemaakuntakaavatyö jatkuu Päijät-Hämeen liitossa 2020 – 2021, lisätietoja liiton sivuilla. Maakuntakaavan valmistumisen jälkeen kierrätyspuistohankkeen edistäminen siirtyy kunnille.