Seka- ja energiajätteen koostumustutkimus

Touko-kesäkuussa 2021 Salpakierto toteutti kotitalouksien seka- ja energiajätteiden koostumustutkimuksen, joka paljasti, että kierrätykseen soveltuvaa jätettä päätyy yhä runsaasti seka- ja energiajätteen joukkoon. Koostumustutkimuksessa haluttiin selvittää muun muassa biojätteen, polttokelpoisen jätteen ja kierrätyskelpoisen jätteen osuuksia seka- ja energiajätteessä sekä erilaisten kiinteistötyyppien välisiä eroja jätteiden lajittelussa ja jätteen koostumuksessa.

Tulokset osoittivat, että sekajäte sisälsi biojätettä 37,3 % tarkasteltaessa kaikkia kiinteistötyyppejä yhteensä. Kiinteistötyyppien välinen tarkastelu osoitti, että vähintään 10 huoneiston kiinteistöissä, joissa biojäteastia löytyy valmiina jätekatoksesta ja sen lajittelu on ollut mahdollista erikseen muusta jätteestä jo vuodesta 1998 alkaen, biojätettä oli sekajätteen joukossa edelleen 32,6 %. Taajamien omakotitalojen sekajätteestä biojätettä löytyi 43,1 % verran ja haja-asutusalueen omakotitalojen sekajätteestä 35,5 % verran. Myös energiajätteeseen lajitellaan biojätettä (9,5 %). Sinne lajiteltiin myös paljon kartonkia ja pahvia (18,7 %) sekä muovia (38,6 %).

Koostumustutkimuksessa nousi esille, että sekajätteessä oli edelleen 77,5 % kierrätyskelpoista materiaalia, joka pitäisi lajitella muihin jätelajeihin. Vaikka vähintään 10 huoneiston kiinteistöillä on mahdollisuudet lajitella jätteet seitsemään eri jätejakeeseen, ei se juurikaan näy tuloksissa. Joidenkin jakeiden kohdalla voidaan jopa sanoa, että vähintään 10 huoneiston kiinteistöissä olisi eniten parannettavaa lajittelussa. Tulevissa hankkeissa tullaan etsimään ratkaisuja tämän haasteen parantamiseksi. Taajama-alueen ja haja-asutusalueen omakotitalojen välillä ei ole suuria eroja lajittelussa.