Tekstiilit kiertoon Päijät-Hämeessä

Vuonna 2023 jätelaki edellyttää, että tekstiilijätteen kierrätykselle tulee olla alueellisia keräyspisteitä. Vuonna 2021 Salpakierrolla käynnistettiin tekstiilien erilliskeräykseen valmistautuminen. Salpakierto on mukana Tekstiilit kiertoon Päijät-Hämeessä-hankkeessa, joka käynnistyi toukokuussa 2021. Hankkeen toteuttajia ovat LAB-ammattikorkeakoulu, Salpakierto Oy ja Harjulan Setlementti ry. Rahoitus on saatu Päijät-Hämeen liiton AKKE-rahoituksesta (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen).

Hankkeessa kartoitetaan mahdollisuuksia tekstiilien erilliskeräyksen parhaaseen alueelliseen järjestämiseen, luodaan yhteistyökumppaneiden verkostoa ja kehitetään niiden toimintaa, sekä selvitetään työllistämismahdollisuuksia ja työllistymispolkuja tekstiilien keräyksen ja alkulajittelun tehtävissä. Samalla vahvistetaan toimijoiden välistä yhteistyötä ja hyödynnetään korkeakoulujen tki-toimintaa. Hanke päättyy toukokuussa 2022.

Lisätietoja hankkeesta: telaketju.fi