Tietosuojaseloste Facebook-yhteisöpalvelu

Facebookin yhteisösivuja koskeva tietosuojainformaatio

Tämä tietosuojainformaatio koskee Salpakierto Oy:n Facebook –sivua. Tietosuojainformaatio koskee tilanteita, joissa tykkäät Salpakierto Oy:n Facebook -sivusta tai päivityksestä tai kommentoit sivua tai julkaisua tai liityt Salpakierto Oy:n Facebook –sivun seuraajaksi.  Kerromme alla, miten henkilötietojasi käsitellään edellä mainitussa tilanteissa.

Rekisterinpitäjä

Facebook Irlanti (”jäljempänä Facebook”) ja Salpakierto Oy (”jäljempänä Salpakierto”) ovat yhteisrekisterinpitäjiä soveltuvin osin Facebookissa olevien fani- ja yhteisösivujen osalta.

Facebook käsittelee tietoja tietosuojaperiaatteidensa mukaisesti: www.facebook.com/privacy/ . Facebook on pääasiallisesti vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta ja tietoturvallisuuden sekä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta palvelussa. Voit hallinnoida Facebookin tietosuoja-asetuksia Facebookissa.

Henkilötiedon käsittelyn tarkoitus, peruste, tietolähteet ja käsiteltävät tiedot

Salpakierto käsittelee yhteisösivuston henkilötietoja ainoastaan omiin tarkoituksiinsa, kuten palveluista tai ajankohtaisista asioista kertomiseen, kilpailujen ja arvontojen toteuttamiseen, palautteen vastaanottamiseen, mainonnan ostamiseen Facebookilta tai sivujen tai mainosten tavoitettavuuden mittaamiseen.

Salpakierto saa tietoonsa Facebookilta yksittäisen Facebookille ilmoitetun rekisteröidyn nimen, julkisen profiilikuvan sekä muut Facebookissa rekisteröidyn julkisesti näkyväksi määritetyt tiedot. Rekisteröity voi ilmoittaa oma-aloitteisesti muitakin henkilötietoja yhteisösivujen kommenteissa tai pikaviestipalvelussa. Salpakierto ei käsittele Facebookin tietoja Facebookin ulkopuolella, eikä tietoja yhdistetä muihin rekistereihin.

Salpakierron yhteisösivuilla henkilötietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella. Rekisteröity voi rajoittaa henkilötiedon käsittelyä poistumalla yhteisösivun tykkääjistä ja/tai seuraajista.

Salpakierto voi järjestää kilpailuja Facebookissa, jolloin tietoja käsitellään kilpailun yhteydessä ilmoitetun tietosuojaselosteen mukaan. Salpakierto ei siirrä tietoja EU/ETA -alueen ulkopuolelle. Rekisterin tietojen perusteella ei tehdä automaattista päätöksentekoa tai profilointia, jolla olisi rekisteröidylle oikeusvaikutuksia.

Henkilötietoja ei siirretä pois Facebookista, ellei henkilöä ole erikseen informoitu asiasta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, rekisteröity voi olla yhteydessä Facebookiin, joka vastaa ensisijaisesti rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta: www.facebook.com/privacy/. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistolle: tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle.