97 % yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin joko materiaalina tai energiana

Kierrätykseen ohjattiin koko toimialueen yhdyskuntajätteestä 41 %. Energiahyötykäyttöön ohjattiin 56 %.

Tavoitteena on kasvattaa kierrätyksen osuutta siten, että vuoden 2020 lopussa kierrätysaste on vähintään 50 %.

Jätehuolto on ilmasto- ja ympäristötekoja

97 % jätteistä hyödynnettiin

Tutustu jätekeskuksen laitosten ja toimintojen tunnuslukuihin sekä ympäristövastuuasioihin.

Kehittyvä jätehuolto

Yksi vuoden kehityshankkeista oli kokeilla SRF- ja kierrätyspuumurskeiden jalostusta pelleteiksi.

25 vuotta jätehuoltoa ja ympäristötekoja

PHJ täytti 25 vuotta. Juhlavuoden ja ympäristötekojen kunniaksi järjestettiin juhlatapahtuma Kujalan jätekeskuksessa.

Jätehuollon tekijät

Toimitusjohtajan tervehdys

Tuula Honkanen on jäämässä eläkkeelle ja kiittää kaikkia yhtiön toimintaan 25 vuoden aikana vaikuttaneita henkilöitä.

Henkilökunta, hallitus ja urakoitsijat

Toimintaorganisaatio uudistui; päätoiminnot ovat tuotanto, maa- ja kiviainespalvelut sekä asukaspalvelut. Pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja vaihtui.

Tavoitteet ja toiminnan ohjaaminen

Yhtiön tehtävä on hoitaa jätehuoltoa omistajakuntiensa puolesta mahdollisimman laajasti, tehokkaasti ja taloudellisesti.

Jäteasemia käytti lähes 170 000 asiakasta - asiakastyytyväisyys on korkealla

Seitsemän jäteaseman palveluita käytti vuoden aikana lähes 170 000 asiakasta. Näistä yli puolet kävi jäteasema PILLERIllä Lahdessa.

Jäteasemien asiakastyytyväisyys on korkea ja se sai arvon 4,4 asteikolla 1-5. Eniten kiitosta sai henkilökunnan palvelualttius ja ystävällisyys sekä aukioloajat.

Päijät-Hämeen Jätehuolto palvelee

Kattava palveluverkosto

Asukkaille on järjestetty kattavat ja tasapuoliset jätteiden vastaanottopalvelut. Palveluverkosto rahoitetaan pääosin asuntokohtaisella ekomaksulla.

Neuvontaa ja valistusta

Henkilökohtainen lajittelu- ja palveluneuvonta tavoitti vuoden aikana lähes 15 500 asukasta.