99 % yhdyskunta­jätteestä hyödynnettiin joko materiaalina tai energiana

Kierrätykseen ohjattiin kaikesta toimialueella syntyvästä yhdyskuntajätteestä 46 %. Energiahyötykäyttöön ohjattiin 53 %.

Tavoitteena on kasvattaa kierrätyksen osuutta siten, että vuoden 2020 lopussa kierrätysaste on vähintään 50 %.

Jätehuollon tekijät

Toimitusjohtajan tervehdys

Johanna Rusanen aloitti yhtiön toimitusjohtajana elokuussa.

Henkilökunta, hallitus ja urakoitsijat

Yhtiön henkilöstömäärä oli vuoden 2019 lopussa 47 henkilöä. Liiketoimintoja ovat asukaspalvelut, tuotantopalvelut sekä maa- ja kiviainespalvelut.

Tavoitteet ja toiminnan ohjaaminen

Yhtiön tehtävä on hoitaa jätehuoltoa omistajakuntiensa puolesta mahdollisimman laajasti, tehokkaasti ja taloudellisesti.

Jäte­huolto on ilmasto- ja ympäristö­tekoja

Kokonaisjätemäärästä hyödynnettiin 98 %

Tutustu jätekeskuksen laitosten ja toimintojen tunnuslukuihin sekä ympäristövastuuasioihin.

Kehittyvä jätehuolto

Vuonna 2019 PHJ toimi Lahden seudun kierrätyspuistohankkeen YVA-vaiheen hankevastaavana.

Jäte­asemia käytti lähes 170 000 asiakasta - asiakas­tyytyväisyys on korkealla

Seitsemän jäteaseman palveluita käytti vuoden aikana lähes 170 000 asiakasta. Näistä noin 90 000 kävi jäteasema PILLERIllä Lahdessa.

Jäteasemien asiakastyytyväisyys on korkea ja se sai arvon 4,5 asteikolla 1-5. Eniten kiitosta sai henkilökunnan palvelualttius ja ystävällisyys.

Päijät-Hämeen Jätehuolto palvelee

Kattava palvelu­verkosto

Asukkaille on järjestetty koko toimialueen kattavat ja tasapuoliset jätteiden vastaanottopalvelut. Palveluverkosto rahoitetaan pääosin asuntokohtaisella jätehuollon perusmaksulla.

Neuvontaa ja valistusta

Valtakunnallisen teeman mukaisesti neuvonnassa panostettiin vaarallisten jätteiden tunnistamiseen, vähentämiseen ja oikeaan lajitteluun.