99 % yhdyskunta­jätteestä hyödynnettiin joko materiaalina tai energiana

Kierrätykseen ohjattiin kaikesta toimialueella syntyvästä yhdyskuntajätteestä 43 %. Energiahyötykäyttöön ohjattiin 56 %.

Kierrätysaste laski viime vuodesta, koska polttoon ohjattavaa jätettä syntyi edellisvuotta enemmän.

Jätehuollon tekijät

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2020 oli monin tavoin poikkeuksellinen vuosi. Suunnitellut uudistukset saatiin toteutettua poikkeusvuodesta huolimatta.

Henkilöstö ja hallinto

Yhtiön henkilöstömäärä oli vuoden 2020 lopussa 50 henkilöä. Yhtiö kuuluu Lahden kaupunkikonserniin.

Tavoitteet ja toiminnan ohjaaminen

Strategia uudistui. Huolehdimme asukkaiden jätehuollon palveluista ja edistämme kiertotalouden toteutumista asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti.

Jäte­huolto on ilmasto- ja ympäristötekoja

Kokonaisjätemäärästä hyödynnettiin 99 %

Yhtiö vastaanotti yhteensä 224 500 tonnia jätettä. Tutustu käsittelykeskuksen laitosten ja toimintojen tunnuslukuihin sekä ympäristövastuuasioihin.

Kehittyvä jätehuolto

Biojätteen erilliskeräyspalvelun pilotti, Bioneeri, alkoi syyskuussa Lahdessa. Kokeilussa on mukana 226 kotitaloutta.

Lajitteluasemia käytti ennätysmäärä,
noin 208 000 asiakasta

Koronavuosi räjäytti lajitteluasemien kävijämäärät. Seitsemän lajitteluaseman palveluita käytti vuoden aikana lähes 208 000 asiakasta, mikä on 40 000 kävijää aiempaa enemmän.

Lajitteluasemilla asiakastyytyväisyys on korkea ja se sai keskiarvon 4,35 asteikolla 1-5. Eniten kiitosta sai jälleen henkilökunnan palvelualttius ja ystävällisyys.

Salpakierto palvelee

Kattava palvelu­verkosto

Asukkaille on järjestetty koko toimialueella kattavat ja tasapuoliset jätteiden vastaanottopalvelut. Palveluverkosto rahoitetaan pääosin asuntokohtaisella jätehuollon perusmaksulla.

Kierrätysvalmennusta kaiken ikäisille

Lajitteluosaamisen testaamiseen ja oikeaoppisen lajittelun omaksumisen avuksi lanseerattiin sähköinen lajittelutesti osoitteessa lajittelumestari.fi

Asumisen jätehuollon järjestäminen toimialueella

Kaikkien toimialueen asuinkiinteistöjen, myös vapaa-ajan kiinteistöjen, tulee kuulua järjestetyn jätehuollon piiriin ja lajitella jätteensä vähintään energia- ja sekajäteastiaan.

Yhtiön liikevaihto oli 19,5 milj. euroa, joka oli noin 5,8 % enemmän kuin edellisvuonna

Liikevaihdosta jätteen vastaanottotoimintojen osuus oli 12,3 milj. euroa, noin 5,5 % edellisvuotta suurempi ja ulosmyynnin ja palveluiden liikevaihto oli 7,2 milj. euroa, kasvua noin 6,3 % edellisvuodesta.

Lue lisää