kuvituskuva

PÅ SVENSKA

Salpakierto Oy

Salpakierto Oy är ett kommunägt aktiebolag som svarar för kommunala avfallshanteringstjänster enligt avfallslagen inom de nio ägarkommunernas område. Bolaget grundades 1993. Dess uppgift är att handha kommunernas avfallsansvar för

  • mottagning
  • behandling
  • avfallsrådgivning
  • planering och utveckling av avfallshanteringen
  • avfallstransporter som kommunen organiserar

Bolaget ingår i Lahtis stadskoncern.

Bolagets ägarkommuner är Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahtis, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki och Pukkila. I området finns cirka 196 000 invånare och cirka 13 000 företag.

Hantering av fastighetsavfall

Ägare av en fastighet för permanent- och fritidsboende är skyldig att ordna avfallshanteringen för fastigheten. Det innebär att ordna med insamling av det dagliga hushållsavfallet i fastighetsspecifika sopkärl eller gemensamma sopkärl och beställa tömning av sopkärlen från ett avfallstransportföretag.

Fastigheterna ska följa de avfallshanteringsbestämmelser som avfallsmyndigheten, Lahtisregionens avfallsnämnd, utfärdar som komplement till avfallslagstiftningen. Alla de nio kommunerna i verksamhetsområdet omfattas av samma avfallshanteringsbestämmelser. Dessa innehåller bland annat bestämmelser om sortering och insamling av avfall och tömningsintervall för avfallskärl.

Avfallshanteringsföreskrifter för Lahtisregionen 

Avfallstaxa

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Avfallstransportföretag i området (på finska)

Läs mer här.

Avfallsmottagning

De sex sorteringsstationerna i verksamhetsområdet är tillgängliga för fastboende och fritidsboende i området, oavsett kommungräns. Sorteringsstationer finns i AsikkalaHeinolaHollolaLahtisOrimattila och Padasjoki.

Sorteringsstationerna är avsedda för slumpmässigt genererat hushållsavfall som bygg- och renoveringsavfall, flyttavfall, möbler, farligt avfall, metallskrot, elutrustning, trädgårdsavfall och avlagda textilier.

För dagligt avfall ska alla bostadsfastigheter ingå i ett system för organiserad avfallstransport.

Sorteringsstationerna tar emot avfallslaster på 1 m3 som levereras med personbil, skåpbil eller släp. Sorteringsstationen PILLERI i Lahtis tar även emot laster som är större än 1 m3. På sorteringsstationen bestäms mottagningspriset för avfall utifrån avfallstyp och volym. Se priser (på finska).

Se andra tjänster för mottagning av avfall (på finska).