kuvituskuva taloyhtiön jätekatos

Kiinteistön jätehuolto

Kaikkien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen ja muiden jätteen tuottajien on jätelain (Jätelaki 646/2011) velvoittamana liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta. Kiinteistöjen on noudatettava toimialueen jätehuoltoviranomaisen, Lahden seudun jätelautakunnan, antamia jätehuoltomääräyksiä, jotka täydentävät jätelakia. Niissä määrätään mm. jätteiden lajittelusta ja keräyksestä sekä jäteastioiden tyhjennysväleistä.