kuvituskuva taloyhtiön jätekatos

Kiinteistön jätehuolto

Kaikkien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen ja muiden jätteen tuottajien on jätelain (Jätelaki 646/2011) velvoittamana liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta. Kiinteistöjen on noudatettava toimialueen jätehuoltoviranomaisen, Päijät-Hämeen jätelautakunnan, antamia jätehuoltomääräyksiä, jotka täydentävät jätelakia. Niissä määrätään mm. jätteiden lajittelusta ja keräyksestä sekä jäteastioiden tyhjennysväleistä.

Salpakierto Oy:n toimialueella jätekuljetukset hoidetaan pääasiassa kiinteistön haltijan järjestämänä. Osassa toimialueen kunnista on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus (joko koko kunnan alueella tai tietyin osin, esim. haja-asutusalueella), jolloin jätekuljetukset on kilpailutettu yhteisesti ja alueella urakoi kilpailutuksen voittanut kuljetusliike.