kuvituskuva taloyhtiön jätekatos

Kiinteistön jätehuolto

Kaikkien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen ja muiden jätteen tuottajien on jätelain (Jätelaki 646/2011) velvoittamana liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta. Kiinteistöjen on noudatettava toimialueen jätehuoltoviranomaisen, Lahden seudun jätelautakunnan, antamia jätehuoltomääräyksiä, jotka täydentävät jätelakia. Niissä määrätään mm. jätteiden lajittelusta ja keräyksestä sekä jäteastioiden tyhjennysväleistä.

Salpakierto Oy:n toimialueella jätekuljetukset hoidetaan pääasiassa kiinteistön haltijan järjestämänä. Osassa toimialueen kunnista on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus (joko koko kunnan alueella tai tietyin osin, esim. haja-asutusalueella), jolloin jätekuljetukset on kilpailutettu yhteisesti ja alueella urakoi kilpailutuksen voittanut kuljetusliike.