Ilmoita hajuhavainnosta

Käsittelykeskuksen toiminnasta aiheutuvia hajuja seurataan Enwin TOM-hajunmallinnusjärjestelmän avulla. Järjestelmä seuraa reaaliaikaisesti hajujen leviämistä ympäristöön karttapohjalla. Mallinnus perustuu mitattuihin tai arvioituihin hajupäästöihin sekä käsittelykeskuksen alueella todennettuun säädataan (tuulen suunta ja nopeus sekä ilmanpaine ja lämpötila). Myös hajuseurannan tulokset sekä muut hajuhavainnot raportoidaan ja käsitellään järjestelmässä.

Hajujen tilannetta Kujalan käsittelykeskuksen alueella voi seurata täällä. Tilannekuva päivittyy 20 minuutin välein. Lähipäivien hajuennustetta voi tarkastella täällä.

Ilmoita hajuhavainnosta