Tietosuoja

Lomakkeella ilmoitetut tiedot kerätään henkilörekisteriin palautteen käsittelyä ja siihen vastaamista varten. Tietoja ei kerätä muuta tarkoitusta varten eikä niitä luovuteta eteenpäin. Henkilötiedot säilytetään tietoturvallisesti järjestelmässä, mihin on pääsy ainoastaan järjestelmän käyttöön oikeutetuilla henkilöillä, jotka tunnistautuvat järjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tutustu yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen Asiakasrekisterin tietosuojailmoitus.