Hinnasto – vaaralliset jätteet

Kotitalouksien vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet vastaanotetaan kaikilla lajitteluasemilla maksutta ympäri vuoden. Kotitalouksilta vastaanotetaan maksutta vaarallisia jätteitä 50 kg tai 50 l/talous/vuosi. Tätä suuremmat määrät vaarallisia jätteitä vastaanotetaan maksua vastaan Lahden lajitteluasema PILLERIllä.

Yritysten sekä maa- ja metsätalouden vaaralliset jätteet otetaan vastaan vain Lahden lajitteluasema PILLERIllä. Vastaanotto TSV-hinnaston mukaan. Yritysten tulee täyttää siirtokirja vaarallisista jätteistä.

HINNASTO, VAARALLISET JÄTTEET – KOTITALOUDET (KV)

Hinnasto on voimassa Salpakierto Oy:n toimialueen jätehuollon perusmaksua maksavien asiakkaiden ja muiden kunnan vastuulle (KV) kuuluville määrärajat ylittäville vaarallisten jätteiden erille.

VAARALLISET JÄTTEET Käsittelymaksu
€/kg, alv. 0 %
Käsittelymaksu
€/kg, alv. 24 %
käytetyt voiteluöljyt, vesipitoisuus <10% 0,09 0,11
käytetyt voiteluöljyt, vesipitoisuus >10% 0,25 0,31
öljyinen kiinteä jäte, ml öljynsuodattimet 0,59 0,73
öljyinen vesi, leikkuunesteet, säiliönpohjat 0,55 0,68
maali-, liima-, lakka- ja hartsijätteet 1,16 1,44
jäähdytin-, kytkin- ja jarrunesteet 0,76 0,94
liuottimet; bensiini, tinneri, tärpätti 0,79 0,98
liuottimet (vesipitoiset) 1,07 1,33
valokuvauskemikaalit 0,59 0,73
torjunta- ja kasvinsuojeluaineet 2,30 2,85
elohopeapitoinen jäte 25,27 31,33
kemikaalit, laboratorio- ja lajiteltavat 6,47 8,02
lääkejätteet 3,54 4,39
pesuaineet ja vahat 1,88 2,33
elohopelamput ja loisteputket (pakatut) 1,82 2,26
emäkset ja hapot, nestemäiset 1,64 2,03
ammoniakki 2,51 3,11
PCB-pit. kondensaattorit, saumanauhat 3,87 4,8
lyijypitoiset saumausmassat 3,87 4,80
* halonisammuttimet 5,00 6,20
* tynnyri 200 l (avaamaton) €/kpl 28,00 34,72
* jauhesammuttimet, €/kpl 12,10 15,00
* asbesti, pienerä €/200 l 12,10 15,00

* aina maksullisia

HINNASTO, VAARALLISET JÄTTEET – YRITYKSET (TSV)

Hinnasto yrityksiltä ja Salpakierto Oy:n toimialueen ulkopuolisilta kotitalouksilta vastaanotettaville vaarallisille jätteille (TSV/ME).
Vastaanotto vain Lahden lajitteluasema PILLERIllä. Edellytetään jätteen siirtokirjaa. Siirtokirjoja saa veloituksetta Kujalan käsittelykeskuksesta.

VAARALLISET JÄTTEET Käsittelymaksu
€/kg, alv. 0 %
Käsittelymaksu
€/kg, alv. 24 %
käytetyt voiteluöljyt, vesipitoisuus <10% 0,09 0,11
käytetyt voiteluöljyt, vesipitoisuus >10% 0,37 0,46
öljyinen kiinteä jäte, ml öljynsuodattimet 0,68 0,84
öljyinen vesi, leikkuunesteet, säiliönpohjat 0,55 0,68
maali-, liima-, lakka- ja hartsijätteet 1,16 1,44
jäähdytin-, kytkin- ja jarrunesteet 0,76 0,94
liuottimet; bensiini, tinneri, tärpätti 0,79 0,98
liuottimet (vesipitoiset) 1,07 1,33
valokuvauskemikaalit 0,74 0,92
torjunta- ja kasvinsuojeluaineet 2,30 2,85
elohopeapitoinen jäte 25,27 31,33
kemikaalit, laboratorio- ja lajiteltavat 6,47 8,02
lääkejätteet 3,54 4,39
pesuaineet ja vahat 1,88 2,33
elohopelamput ja loisteputket (pakatut) 1,82 2,26
emäkset ja hapot, nestemäiset 1,64 2,03
ammoniakki 2,51 3,11
PCB-pit. kondensaattorit, saumanauhat 3,87 4,8
lyijypitoiset saumausmassat 3,87 4,80
halonisammuttimet 5,00 6,20
tynnyri 200 l (avaamaton), €/kpl 28,00 34,72
jauhesammuttimet, €/kpl 12,10 15,00
asbesti, pienerä €/200 l 12,10 15,00
kestopuu, pienerä, €/m3 48,39 60,00