Siirtokirjamenettely

Jätteen siirtokirja tulee esittää

  • rakennus- ja purkujätteistä
  • pilaantuneista maista
  • nestemäisistä jätteistä
  • terveydenhuollon erityisjätteistä
  • eläinperäisen teollisuuden biojätteistä
  • teollisuusjätteistä
  • vaarallisista jätteistä
  • POP-jätteistä

Siirtokirjan täyttää jätteen tuottaja/haltija ja sen tulee olla kuorman mukana kuljetuksen aikana eli se on täytettävä jo lähtöpäässä. Jos jätteen tuottaja/haltija ei voi täyttää siirtokirjaa, voi tuottaja/haltija tehdä toimeksiantosopimuksen siirtokirjan täyttämisestä jätteen kuljettajan kanssa. Tällöin on täytettävä toimeksiantosopimus ja esitettävä se siirtokirjan mukana ensimmäisellä tuontikerralla. Asiakirjat luovutetaan ksäittelykeskuksen Vaa’alle tulopunnituksen yhteydessä.

Jätelain ja -asetuksen edellyttämän siirtokirjan tarkoitus on turvata jätteiden toimitus asianmukaiseen käsittelypaikkaan ja luoda viranomaisille edellytykset kuljetusten riittävään seurantaan ja valvontaan.

Siirtokirjoja saa veloituksetta Kujalan käsittelykeskuksesta. Siirtokirjoja voi myös tilata.

Velvollisuus siirtokirjan laatimiseen ei koske kotitalouksia, jos he itse tuovat jätteen vastaanottopaikkaan. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on kotitalouden sijasta laadittava siirtokirja ja säilytettävä se.

Lue ajankohtaistiedotteemme sähköiseen siirtoasiakirjaan siirtymisestä.

Lataa siirtokirjalomake

Lataa siirtokirjan täyttöohje

Lataa toimeksiantosopimus siirtokirjan täyttämisestä

Ympäristöministeriön ohje siirtoasiakirjavelvollisuus

Lisätietoja numerosta 03 871 1710 arkisin ma-pe klo 9-15 tai palvelut@salpakierto.fi