Vastaanotettavat jätteet

Kujalan käsittelykeskuksessa otetaan Vaa’an kautta vastaan seuraavia yhdyskunnan, teollisuuden, rakennustoiminnan ja kaupan jätteitä:

Otamme *-merkittyjä jätteitä vastaan vain omistajakunnilta ja toimialueen asukkailta.

Maa- ja kiviainesten (mm. asfaltti, betonijäte, tiilijäte, pilaantuneet maat, ylijäämämaat) sekä epäorgaanisten teollisuuden sivutuotteiden vastaanotto on 1.1.2021 alkaen siirtynyt Salpamaa Oy:lle. Lue lisää.

Asiakaspalvelu 03 871 1710 arkisin ma-pe klo 9-15, asiakaspalvelu@salpakierto.fi

KUNNAN VASTUULLE KUULUVAT JÄTTEET

Salpakierto Oy vastaa toimialueellaan omistajakuntiensa lukuun jätelain 32 § mukaisesti kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden jätehuollosta. Jätelain 32§:n mukaan kunnan vastuulle kuuluvat asumisesta syntyvä jäte, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnasta syntyvä yhdyskuntajäte sekä liikehuoneistoista syntyvä yhdyskuntajäte, jos se kerätään yhdessä asumisen jätteiden kanssa. Kunnan on lisäksi järjestettävä asumisen vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittely.

TOISSIJAISESTI KUNNAN VASTUULLE KUULUVAT JÄTTEET

Yhtiö on velvoitettu huolehtimaan jätelain 33 §:n mukaisena TSV-palveluna elinkeinoelämän jätteistä, mikäli seuraavat edellytykset palvelun tarjoamiselle täyttyvät:

  • jätteen haltija sitä itse pyytää
  • palvelua ei ole kohtuudella saatavilla muualta ja
  • jäte soveltuu laadultaan ja määrältään käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.

Kunnalliset jäteyhtiöt, kuten Salpakierto Oy, voivat 1.1.2020 alkaen ottaa jätteitä yrityksiltä vastaan rajoitetusti lainsäädännön muutoksen vuoksi. Mikäli yrityksellä ei ole Salpakierto Oy:n kanssa voimassa olevaa TSV-palvelusopimusta (kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun sopimus) 31.12.2019 mennessä, vaatii jätteiden tuominen sen käsittelyyn 1.1.2020 alkaen yritystä ensin pyytämään palvelua Materiaalitori.fi -palvelun kautta. Mikäli muuta palveluntarjoajaa ei ole sitä kautta kohtuudella saatavilla, yritys voi pyytää palvelua Salpakierto Oy:ltä Materiaalitori.fi -palvelun kautta.  Tämä velvoite koskee yrityksiä, jotka tarvitsevat yhtiöltä käsittelypalveluita yli 2000 euron arvosta vuodessa. Alle 2000 eurolla palveluja käyttäviltä pyynnöksi riittää palvelujen käyttäminen. Pyyntö tulostuu punnitustositteeseen, jonka asiakas saa palvelupisteeltä itselleen.

Jätelain muutoksista huolimatta Salpakierto palvelee yrityksiä jatkossakin. Ota rohkeasti yhteyttä, niin löydämme yrityksellesi sopivan ratkaisun:

Vastaanotto- ja käsittelypäällikkö Pekka Kilpeläinen, 050071468, pekka.kilpelainen@salpakierto.fi
Ympäristö- ja työturvallisuusinsinööri Leena Seppälä, 050 324 7428, leena.seppala@salpakierto.fi

MARKKINAEHTOISET JÄTTEET

Yritystoiminnasta peräisen olevan ns. markkinaehtoisen jätteen vastaanottoa on rajoitettu johtuen hankintalain asettamista rajoituksista. Rajoitus koskee mm. yritystoiminnasta peräisen olevan sekalaisen rakennusjätteen, huonekalujätteen ja epäpuhtaan purun vastaanottoa laitoskäsittelyyn sekä toimialueen ulkopuolelta peräisen olevan jätteen sijoittamista kaatopaikalle.

Jätteet, jotka ovat peräisin yritystoiminnasta tai Salpakierto Oy:n toimialueen ulkopuolelta ja joille on säännöllistä tarjontaa ja kilpailua toimialueella, ovat markkinaehtoisia jätteitä.

Salpakierto voi ottaa jätettä vastaan markkinaehtoisena 10 % osuudella liikevaihdostaan. Jos Salpakierto ottaa vastaan asiakkaan jätteet markkinaehtoisena, ei asiakkaan tarvitse käyttää Materiaalitori.fi palvelua (ks.  yllä kohta toissijaisesti kunnan vastuulle kuuluvat jätteet). Kun 10 % raja ylittyy, Salpakierto voi ohjata asiakkaan käyttämään Materiaalitoria tai saattaa joutua rajoittamaan jätteen vastaanottoa.