Asbestijätteen vastaanotto

Asbesti on terveydelle erittäin haitallista ja asbestijätteet on luokiteltu vaarallisiksi jätteiksi.

Laskutus tapahtuu Kujalan käsittelykeskuksen Vaa’alla aina vähintään 500 kilolta. Vastaanottohinta voimassa olevan hinnaston mukaan. Lisäksi jokaisesta kuormasta peritään kuormakohtainen vastaanottomaksu voimassa olevan hinnaston mukaan.

Salpakierto Oy vastaanottaa asbestijätettä loppusijoitukseen vain toimialueeltaan (Lahti, Heinola, Hollola, Asikkala, Kärkölä, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki ja Pukkila).

Pienet erät vastaanotetaan lajitteluasemilla.

Mistä tunnistaa asbestin?

Asbestia on käytetty mm.

 • vanhoissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa kiinteistöissä
 • tulenkestävänä eristeenä ja sidosaineena
 • putki-, varaaja- ja kattilarakenteissa
 • julkisivu-, verhous- ja sisäkattolevyissä, kattotiilissä
 • vesi- ja viemäriputkissa sekä ilmanvaihtokanavissa
 • palosuoja- ja akustiikkalevyissä
 • muovilattialaatoissa
 • tasoitteissa, maaleissa ja liimoissa
 • laattojen kiinnityslaasteissa
 • palo-ovissa, uuneissa, kiukaissa ja savuhormeissa

Miten asbestijätteet sijoitetaan kaatopaikalla?

Asbestijätteet sijoitetaan kaatopaikalla erityisjätemonttuun.
Asbestijätteet tulee pakata

 • suursäkkeihin, vahvistettuihin säkkeihin tai kannellisiin tynnyreihin ja merkitä esim. asbestiteipillä
 • levytavara, kuten mineriitti- ja lujalevyt voivat olla pakkaamattomia

Asbestijätteiden oikea pakkaaminen on tärkeää käsittelykeskuksen henkilökunnan ja jäteautonkuljettajan turvallisuuden takia. Jos pakkaamiseen on käytetty muita kuin edellä mainittuja pakkausvälineitä, peritään kuormasta ylimääräinen käsittelymaksu 100 € (+alv). Mustat jätesäkit eivät kelpaa!

Asbestijätteistä tulee olla siirtokirja, johon merkitään ympäristöministeriön asetuksen mukainen jätekoodi (*tähdellä merkityt ovat vaarallisia jätteitä):

 • 17 06 01* asbestia sisältävät eristysaineet
 • 17 06 03* muut eristysaineet, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä
 • 17 06 04   muut kuin nimikkeissä 17 06 01 ja 17 06 03 mainitut eristysaineet
 • 17 06 05* asbestia sisältävät rakennusaineet

Saako asbestijätekuorma sisältää muuta jätettä?

Asbestijätekuorma ei saa sisältää muuta jätettä. Jos asbestijätekuorma sisältää muuta jätettä, tulee muu jäte purkaa omalle purkupaikalleen. Asbestijäte tulee myös punnita erikseen muusta jätteestä joko välipunnituksella tai omana kuormanaan. Mikäli asbestijätekuorma sisältää muuta jätettä, peritään kuormasta ylimääräinen käsittelymaksu 100 € (+alv).

Kuka vastaa jätteiden kaatopaikkakelpoisuudesta?

Vuonna 2016 voimaan astuneen asbestilain myötä, kaikki ennen vuotta 1994 valmistuneet rakennukset tulee aina kartoittaa asbestin varalta ennen purkutöiden aloittamista. Asbestin purkutyön saa tehdä vain työsuojeluviranomaisen hyväksymä yritys tai itsenäinen toiminnanharjoittaja, jolla on asbestipurkutyökoulutus (laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 684/2015).

Jätteen tuoja vastaa jätteiden kaatopaikkakelpoisuudesta. Esimerkiksi kattotiiliä emme ota vastaan tiilijätteenä, ellei asiakas ole teettänyt jäte-erästä asbestianalyysiä tai pysty muuten pitävästi todistamaan valmistusmateriaalia. Jos jäte on tuotu kaatopaikalle tavanomaisena jätteenä ja jätekeskuksen henkilökunnan on syytä epäillä jätteen sisältävän asbestia, jätteestä otetaan näyte ja lähetetään se analysoitavaksi asbestilaboratorioon.

Mikäli laboratoriossa tehdyn analyysin perusteella jäte osoittautuu asbestia sisältäväksi, laskutetaan koko kuorma asbestijätteen hinnalla. Lisäksi asiakkaalta laskutetaan laboratorio- ja toimituskulut sekä ylimääräinen käsittelymaksu 100 € (+ alv).

Mitä jos epäilen jätteen sisältävän asbestia?

Asbestilaboratorioita jätteen sisältämän asbestin tutkimiseksi ovat mm.

 • Bestlab Oy, Hakakatu 2, 15520 Lahti, p. 010 5818 572
 • Ositum Oy, Perintötie 8 C 4, 01510 Vantaa, p. 010 425 2600
 • Mikrofokus Oy, Viikinkaari 4, 00790 Helsinki, p. 09 374 2010

Näytteen voi lähettää laboratorioon postitse. Asbestianalyysin hinnat vaihtelevat 80-100 € välillä (alv 0 %) ja tuloksen saa parissa päivässä.

Hinnasto – Raskas liikenne