Eristevilla

Eristevillaa vastaanotetaan vain yhtiön toimialueelta. Jätteestä edellytetään siirtokirjaa.

KELPAA

  • Lasivilla, kivivilla ja muut mineraalipohjaiset eristevillat
  •  Saa olla irrallaan tai pakattuna säkkeihin

EI KELPAA

  • Selluvilla, ekovilla ja muut hartsipohjaiset eristevillat, ellei niiden kaatopaikkakelpoisuus ole tutkittu
  • puujätteet, metalli, rakennusjätteet ym.
  • rakennusjätteen käsittelylaitoksella eroteltu eristevilla, EWC-koodi 191212

Hinnasto – raskas liikenne