Kannot, risut, haravointijätteet ja puunrungot

Kannot

  • Jätteestä edellytetään siirtokirjaa
  • Saa sisältää pieniä määriä maa-aineksia

Risut

  • Jätehuollon perusmaksun maksavilta kiinteistöiltä maksutta
  • Kaikki puiden ja pensaiden oksat, rungot ja latvukset

Haravointijätteet

  • Jätehuollon perusmaksun maksavilta kiinteistöiltä maksutta
  • Lehdet, ruoho- ja kasvijätteet sekä pensaiden leikkuujätteet puistoista ja puutarhoista
  • Seassa ei saa olla risuja, puunkappaleita, kiviä eikä muuta jätettä
  • HUOM! Haravointi- ja risujätteiden sekakuormat sekä kaislat ja järviruo’ot ovat kaikille maksullisia

Puunrungot

  • Kaikenkokoiset puunrungot
  • Jos samassa kuormassa risujen kanssa, vastaanotetaan risujätteenä

Hinnasto – raskas liikenne