Kattohuopa

Kattohuopajätettä vastaanotetaan vain yhtiön toimialueen asukkailta ja omistajakunnilta. Jätteestä edellytetään siirtokirjaa.

Bitumikattohuopa ei saa sisältää epäpuhtauksia kuten puuta, eristeitä, kiviä tai soraa, jne. Saa sisältää nauloja sekä vähäisiä määriä bitumissa kiinni olevia singelisora- ja eristemateriaaleja (esim. villaa 1 cm).

Kattohuopa murskataan ja hyödynnetään asfaltin raaka-aineena.

KELPAA

 • bitumikattohuoparullat
 • erilaiset palakoot
 • singelisorakattomateriaalit
 • epäpuhtauksia sallitaan max 2 % (paino- tai tilavuusprosentteina)

EI KELPAA

 • asbestipitoiset huovat
 • puu-, rima- ja vanerimateriaalit
 • yli 1 cm paksut eristemateriaalit
 • kartongit ja alumiinipaperit
 • isot metallit ja pellit
 • maa- ja kiviainekset
 • kumi- ja muovimateriaalit

Vuonna 2016 voimaan astuneen asbestilain myötä, kaikki ennen vuotta 1994 valmistuneet rakennukset tulee aina kartoittaa asbestin varalta ennen purkutöiden aloittamista. 1930 – 1980 –luvuilla joissakin bitumihuovissa käytettiin asbestia. Ko. ikäluokan bitumikattohuovasta tulee olla asbestitodistus, muuten ne vastaanotetaan asbestijätteenä.

Materiaalista, joka sisältää tai epäillään sisältävän PAH-yhdisteitä, tulee ottaa näyte ja toimittaa todistus PAH-pitoisuudesta. Raja-arvo PAH-yhdisteille on 200 mg/kg.

Hinnasto – raskas liikenne