Muut palvelut yrityksille

Lue lisää jätteiden vastaanotto Kujalan käsittelykeskuksessa

Murskauspalvelu

Tarjoamme murskauspalvelua lajitelluille puu- ja energiajätteille. Kysy myös muiden jätemateriaalien murskausta.

Tehokas prosessi takaa laadukkaat lopputuotteet asiakkaillemme. Prosessimme poistaa magneettiset ja ei-magneettiset metallit. Pystymme myös tarvittaessa vastaamaan erilaisiin polttoaineen palakokovaatimuksiin. Murskauslaitoksemme kapasiteetti on yli 20 tonnia tunnissa.

Lopputuotteina syntyvät kierrätyspuu- tai SRF-murske ovat murskauksen jälkeen valmiina toimitettavaksi energiahyötykäyttöön voimalaitoksille. Murskauspalvelumme sisältää myös punnituksen, varastokirjanpidon, polttoaineiden varastoin­nin sekä lastauksen ajoneuvoihin.

Sovithan murskauspalvelusta etukäteen.

Ota yhteys: vastaanotto- ja käsittelypäällikkö Pekka Kilpeläinen 050 071 4687 (etunimi.sukunimi@salpakierto.fi)

Varastointipalvelu

Tarjoamme välivarastointipalvelua erilaisille jätemateriaaleille asfaltoiduilla kentillämme. Varastoitavia materiaaleja voivat olla esimerkiksi puu- ja energiajätteet. Jätteet voivat olla irtotavarana, murskeena tai paaleina. Varastointipalvelumme sisältää myös punnituksen, varastokirjanpidon ja lastauksen ajoneuvoihin.

Voimme välivarastoida myös esimerkiksi pilaantuneeksi epäiltyjä maa-aineksia tai betonijätteitä niiden käsittely- tai kaatopaikkakelpoisuusselvityksen vireilläolon ajan.

Välivarastoinnin veloitukset sovitaan aina tapauskohtaisesti. Hinta määräytyy tilantarpeen sekä jätteen tai tuotteen ominaisuuksien perusteella.

Ota yhteys: kehityspäällikkö Kimmo Rinne 040 195 9971 (etunimi.sukunimi@salpakierto.fi)

Vaaka- ja raportointipalvelut

Tarjoamme raskaalle kalustolle tarkoitettuja punnituksia kalibroiduilla autovaaoilla Kujalan käsittelykeskuksessa sekä yrityksille raportointipalvelua jätemäärien seuraamiseen (vaakaraportit).

Käytössämme on kaksi 26 metristä vaakaa (2 x 13 m vaaka, punnituskapasiteetti 50 tonnia + 50 tonnia) ja yksi 13 metrinen vaaka (punnituskapasiteetti 50 tonnia).  Jakoväli on 20 kg. Vaa´alla voidaan punnita maksimissaan 4,6 m korkeita ajoneuvoja. Palveluun sisältyy punnitus ja raportointi.

Käyttöön on mahdollista saada punnituskortti, johon voidaan ohjelmoida valmiiksi auton tiedot. Punnituskortin käyttö nopeuttaa ja helpottaa punnituksen tekemistä.

Ota yhteys: käsittelyinsinööri Petteri Tynninen 041 731 4702 (etunimi.sukunimi@salpakierto.fi)

Tuhoamispalvelu

Tarjoamme tuhoamispalvelua mm. tullin määräyksestä hävitettäville tavaroille ja tuote-erille.

Tuhottavat jätteet käsitellään jätelajista riippuen joko murskaamalla energiajätteen murskauslaitoksessa, hautaamalla loppusijoitusalueen penkkaan, murskaamalla kaatopaikkajyrällä tai toimittamalla jätteet polttolaitokseen. Soveltuva tuhoamistapa räätälöidään yhdessä asiakkaan kanssa.

Jätteen tuhoamisesta kirjoitetaan tarvittaessa tuhoamistodistus.

Ota yhteys: tuotannon esimies Teemu Rousku 044 738 3893 (etunimi.sukunimi@salpakierto.fi)