Jäteastioiden tyhjennysvälit

Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa tarvittaessa niin, ettei jäteastioista aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle, vähintään seuraavasti:

  • energiajäte: pisin tyhjennysväli 26 viikkoa
  • sekajäte, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai biojäte kompostoidaan, pisin tyhjennysväli 16 viikkoa
  • sekajäte, jossa mukana biojäte, pisin tyhjennysväli 4 viikkoa
  • biojäte pisin tyhjennysväli 2 viikkoa
  • biojäte, joka kerätään koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön tai syväkeräyssäiliöön, pisin tyhjennysväli 4 viikkoa
  • sekajäte, josta ei ole eroteltu biojätettä ja joka kerätään syväkeräyssäiliöön, pisin tyhjennysväli 4 viikkoa
  • kartonkipakkaus pisin tyhjennysväli 26 viikkoa
  • metalli pisin tyhjennysväli 26 viikkoa
  • lasipakkaus pisin tyhjennysväli 26 viikkoa
  • muovipakkaus pisin tyhjennysväli 26 viikkoa

Ruokajätteen kompostoinnista on ilmoitettava viranomaiselle

Biojätteen kompostoinnista kiinteistöllä on ilmoitettava kirjallisesti Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle osoitteessa lahti.fi/jatehuoltoviranomainen. Tämän jälkeen tyhjennysvälin pidentämisestä sovitaan jätteenkuljetusyrityksen asiakaspalvelun kanssa. Kompostointi-ilmoitus on voimassa 5 vuotta.

Kompostointi-ilmoitus tulee tehdä, jos sitä ei ole tehty aiemmin tai ilmoitus on tehty ennen 1.1.2022. Ennen 1.1.2022 tehty kompostointi-ilmoitus tulee tehdä uudelleen, jotta kaikki uuden jätelain vaatimat tiedot kompostoinnista on ilmoitettu jätehuoltoviranomaiselle.

Kompostoinnin lopettamisesta on ilmoitettava Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kiinteistöllä syntyvän biojätteen kompostointi on lopetettu.

Lue lisää kompostoinnista

Sekajätteen tyhjennysvälin pidentäminen

Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämistä pidemmäksi kuin 16 viikkoa haetaan kirjallisesti Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselta osoitteessa lahti.fi/jatehuoltoviranomainen. Pisin myönnettävä tyhjennysväli sekajätteelle on 26 viikkoa. Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että kertyvä jäte sopii jäteastiaan, niin että kannen voi aina sulkea, tyhjennysvälin harventamiseksi ei käytetä tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita, jätettä ei polteta, biohajoava elintarvikejäte kompostoidaan tai erilliskerätään, hyötyjätteet lajitellaan ja toimitetaan Rinki-ekopisteisiin, kiinteistöllä on voimassa oleva sopimus seka- ja energiajäteastioiden tyhjentämisestä jätteenkuljetusyrityksen kanssa, roskaantumista ja hajuhaittoja ei aiheudu.