Jäteastioiden tyhjennysvälit

Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa tarvittaessa niin, ettei jäteastioista aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle, vähintään seuraavasti:

  • energiajäte: pisin tyhjennysväli 16 viikkoa
  • sekajäte, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai biojäte kompostoidaan, pisin tyhjennysväli 16 viikkoa
  • sekajäte, jossa mukana biojäte, pisin tyhjennysväli 2 viikkoa
  • biojäte pisin tyhjennysväli 2 viikkoa
  • biojäte, joka kerätään koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön tai syväkeräyssäiliöön, pisin tyhjennysväli 4 viikkoa
  • sekajäte, josta ei ole eroteltu biojätettä ja joka kerätään syväkeräyssäiliöön, pisin tyhjennysväli 4 viikkoa
  • kartonki pisin tyhjennysväli 26 viikkoa
  • metalli pisin tyhjennysväli 26 viikkoa
  • lasi pisin tyhjennysväli 26 viikkoa
  • muovipakkaukset pisin tyhjennysväli 26 viikkoa

Biojätteen kompostoinnista kiinteistöllä on ilmoitettava kirjallisesti Päijät-Hämeen jätelautakunnalle osoitteessa lahti.fi/jatelautakunta. Tämän jälkeen tyhjennysvälin pidentämisestä sovitaan jätteenkuljetusyrityksen asiakaspalvelun kanssa.

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla (Kärkölä, Orimattilan Artjärvi, Sysmän ja Heinolan haja-asutusalueet) ruokajätteen kompostoinnista ilmoitetaan Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun.

Seka- ja energiajätteen tyhjennysvälin pidentämistä pidemmäksi kuin 16 viikkoa, haetaan kirjallisesti Päijät-Hämeen jätelautakunnalta osoitteessa lahti.fi/jatelautakunta. Pisin myönnettävä tyhjennysväli on 26 viikkoa. Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että jätettä syntyy vähän, biojäte (ruokajäte) kompostoidaan, hyötyjätteet lajitellaan, kiinteistöllä on jäteastia sekajätteelle ja energiajätteelle, kiinteistöllä ei polteta jätettä, syntyvät jätteen sopivat jäteastiaan, roskaantumista tai hajuhaittoja ei aiheudu.