Jäteastioiden tyhjennysvälit

Kaikilla kiinteistöillä tulee olla astia vähintään sekajätteelle.

Jäteastiat on tyhjennettävä niin, ettei jäteastioista aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle, vähintään seuraavasti:

Jätelaji Pisin tyhjennysväli viikkoa
Sekajäte, jos kiinteistöllä ei kompostoida tai biojätteelle ei ole erilliskeräystä 4
Sekajäte, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai biojäte kompostoidaan 16
Biojäte alle 5 huoneiston kiinteistöillä 2 (kesäaika 1.5.-31.8.)
4 (talviaika 1.9.-30.4.)
Biojäte vähintään 5 huoneiston kiinteistöillä (tavallinen jäteastia) 2
Biojäte, joka kerätään tuulettuvaan jäteastiaan, koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön tai syväkeräyssäiliöön 4
Kartonkipakkaukset 26
Metallijäte 26
Lasipakkaukset 26
Muovipakkaukset 26

 

Lue lisää jätteen erilliskeräyksen velvoitteista eri kokoisissa asuinkiinteistöissä:

Lajitteluvelvoitteet pientaloissa

Lajitteluvelvoitteet taloyhtiöissä

Sekajätteen tyhjennysvälin pidentäminen

Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämistä pidemmäksi kuin 16 viikkoa haetaan kirjallisesti Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselta osoitteessa lahti.fi/jatehuoltoviranomainen. Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että kertyvä jäte sopii jäteastiaan, niin että kannen voi aina sulkea, tyhjennysvälin harventamiseksi ei käytetä tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita, jätettä ei polteta, biohajoava elintarvikejäte kompostoidaan tai erilliskerätään, hyötyjätteet lajitellaan ja toimitetaan Rinki-ekopisteisiin, kiinteistöllä on voimassa oleva sopimus sekajäteastioiden tyhjentämisestä jätteenkuljetusyrityksen kanssa, roskaantumista ja hajuhaittoja ei aiheudu.

Lue lisää kompostoinnista kiinteistöllä