Jätehuollon tehtävien hoito toimialueella

Asumisessa syntyvän jätteen jätehuollossa on mukana useita tahoja ja toimijoita, jotta kaikki jätehuollon tehtävät tulevat hoidetuiksi.

Toimialueen kunnat ovat Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki ja Pukkila.

Salpakierto Oy hoitaa palvelutehtävät

Salpakierto Oy on 9 kunnan omistama osakeyhtiö, joka hoitaa toimialueensa kuntien jätehuollon palvelutehtävät: jätteiden vastaanotto, jätteen käsittely, jätehuoltoon liittyvä palvelu- ja lajitteluneuvonta ja jätteiden kuljetus kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla/osalta.

Palveluita voivat käyttää kaikki alueen vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat yli kuntarajojen.

Ota yhteys Salpakiertoon

 • kun tarvitset tietoa jätehuoltoon liittymisestä, jätehuoltomääräyksistä tai jätetaksasta
 • kun tarvitset tietoa jätteiden lajittelusta ja jätteiden keräyspisteistä
 • jätehuollon perusmaksua koskevissa asioissa, kun olet myynyt tai ostanut asuinkiinteistön, laskutusosoitteesi muuttuu tai laskussa on huomautettavaa
 • kun vakituinen/vapaa-ajanasuntosi sijaitsee kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella ja tarvitset kiinteistöllesi jätteenkuljetuspalvelua
 • kun haluat kiinteistöllesi bio- tai pakkausjätteiden kuljetuspalvelua
 • kun ilmoitat yhteisen jäteastian käytöstä (jätekimppa) tee ilmoitus jätekimpasta

Asiakaspalvelu 03 871 1710 arkisin ma-pe klo 9-15, asiakaspalvelu@salpakierto.fi

Lahden seudun jätelautakunta hoitaa viranomaistehtävät

Lahden seudun jätelautakunta toimii toimialueensa kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena ja koostuu toimialueeseen kuuluvien kuntien nimeämistä jäsenistä. Jätelautakunnan tehtävänä on seurata jätehuollon tilaa ja jätelainsäädännön toteutumista toimialueellaan.

Tee hakemukset ja ilmoitukset Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle kirjallisesti 

 • ilmoitus kompostoinnista (kun aloitat ruokajätteen kompostoinnin kiinteistöllä)
 • ilmoitus kompostoinnin lopettamisesta
 • hakemus jätteenkuljetuksen keskeyttämiseksi (yli vuosi)
 • hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi
 • hakemus jätehuollon perusmaksun poistamiseksi
 • hakemus aluekeräyspistemaksun kohtuullistamiseksi
 • ilmoitus pienpuhdistamossa syntyvän lietteen kalkkistabiloinnista
 • ilmoitus lietteen kalkkistabiloinnista ja peltolevityksestä

Sähköiset ilmoitus- ja hakemuslomakkeet löytyvät osoitteesta lahti.fi/jatehuoltoviranomainen -> jätehuollon asiointi ja lomakkeet. Paperisia lomakkeita on saatavilla kuntien palvelupisteistä.

Neuvonta hakemus- ja ilmoitusasioissa 044 416 4352 tai jatehuoltoviranomainen@lahti.fi

Ympäristönsuojeluviranomainen hoitaa valvontatehtävät

Valvontaviranomaiset valvovat jätelain ja toimialueen jätehuoltomääräysten noudattamista. Valvontaviranomaisina toimivat toimialueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset.

Ota yhteys oman asuinkuntasi ympäristönsuojeluviranomaiseen

 • kun huomaat puutteellisesta jätehuollosta johtuvaa ympäristö- tai terveyshaittaa, kuten roskaantumista tai jätteen hävittämistä polttamalla
 • kun järjestät yli 500 henkilön yleisötapahtuman, sinun on laadittava jätehuoltosuunnitelma ja esitettävä se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä toimialueen jätehuoltomääräysten mukaisesti.