Jätehuollon tehtävien hoito toimialueella

Asumisessa syntyvän jätteen jätehuollossa on mukana useita tahoja ja toimijoita, jotta kaikki jätehuollon tehtävät tulevat hoidetuiksi.

Toimialueen kunnat ovat Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki ja Pukkila.

Salpakierto Oy hoitaa palvelutehtävät

Salpakierto Oy on 9 kunnan omistama osakeyhtiö, joka hoitaa toimialueensa kuntien jätehuollon palvelutehtävät: jätteiden vastaanotto, jätteen käsittely, jätehuoltoon liittyvä palvelu- ja lajitteluneuvonta ja jätteiden kuljetus kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla.

Palveluita voivat käyttää kaikki alueen vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat.

Ota yhteys Salpakiertoon

 • kun tarvitset tietoa jätehuoltoon liittymisestä, jätehuoltomääräyksistä tai jätetaksasta
 • kun tarvitset tietoa jätteiden lajittelusta ja jätteiden keräyspisteistä
 • jätehuollon perusmaksua koskevissa asioissa, kun olet myynyt tai ostanut asuinkiinteistön, laskutusosoitteesi muuttuu tai laskussa on huomautettavaa
 • kun vakituinen/vapaa-ajanasuntosi sijaitsee kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella ja tarvitset kiinteistöllesi jätteenkuljetuspalvelua

Asiakaspalvelu 03 871 1710 arkisin ma-pe klo 9-15, asiakaspalvelu@salpakierto.fi

Lahden seudun jätelautakunta ja Lahden seudun jätehuoltoviranomainen hoitavat viranomaistehtävät

Lahden seudun jätelautakunta (ent. Päijät-Hämeen jätelautakunta) on toimialueen kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka seuraa asumisessa syntyvän jätteen jätehuollon tilaa ja jätelainsäädännön toteutumista toimialueellaan. Lahden seudun jätelautakunta koostuu toimialueeseen kuuluvien kuntien nimeämistä jäsenistä. Tehtäviä ovat mm. jätehuoltomääräysten antaminen, jätetaksan hyväksyminen sekä jätemaksuista ja jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen.

Hakemukset ja ilmoitukset Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle

Jätemaksuihin ja jätteenkuljetukseen liittyvät hakemukset ja ilmoitukset tehdään Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle (ent. Päijät-Hämeen jätelautakunta). Hakemukset ja ilmoitukset tehdään kirjallisesti käyttäen sähköisiä lomakkeita.

 • ilmoitus kompostoinnista (kun kompostoit biojätteet kiinteistöllä tai ilmoitat useamman kiinteistön yhteisestä kompostorista)
 • ilmoitus kompostoinnin lopettamisesta (kun biojätteen kompostointi kiinteistöllä tai useamman kiinteistön yhteisen kompostorin käyttö lopetetaan kokonaan)
 • ilmoitus yhteisestä jäteastiasta (jätekimppa)
 • hakemus jätteenkuljetuksen keskeyttämiseksi (yli vuosi)
 • hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi yli 16 viikon
 • hakemus jätehuollon perusmaksun poistamiseksi
 • hakemus aluekeräyspistemaksun kohtuullistamiseksi

Sähköiset ilmoitus- ja hakemuslomakkeet löytyvät osoitteesta lahti.fi/jatehuoltoviranomainen -> jätehuollon asiointi ja lomakkeet. Paperisia lomakkeita on saatavilla kuntien palvelupisteistä.

Neuvonta hakemus- ja ilmoitusasioissa 044 416 4352 tai jatehuoltoviranomainen@lahti.fi

Ympäristönsuojeluviranomainen hoitaa valvontatehtävät

Valvontaviranomaiset valvovat jätelain noudattamista, antavat tarvittaessa valvontamääräyksiä ja uhkasakkoja laiminlyöntien ja rikkomusten oikaisemiseksi, tekevät päätökset valvonta-asioissa ja käsittelevät niille kuuluvat ilmoitus- ja lupapäätökset.

Ota yhteys oman asuinkuntasi ympäristönsuojeluviranomaiseen

 • kun huomaat puutteellisesta jätehuollosta johtuvaa ympäristö- tai terveyshaittaa tai roskaantumista
 • kun järjestät yli 500 henkilön yleisötapahtuman, ilmoitus jätehuollon järjestämisestä on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa

Yhteystiedot:

Kunta Ympäristönsuojeluviranomainen
Asikkala ympäristönsuojelusihteeri Terhi Ahava, 044 778 0277
terhi.ahava@asikkala.fi
Ympäristötarkastaja Anniina Jäntti, 044 778 0271
anniina.jantti@asikkala.fi
Heinola vastaava ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laitinen, 044 788 8660
ympäristönsuojelutarkastaja Jonne Neuvonen, 0500 918 589
ympäristönsuojelutarkastaja Antti Pösö, 0505651397
ymparisto@heinola.fi
Hollola ympäristötarkastaja Mari Pihlaja-Kuhna, , 044 780 1439, mari.pihlaja-kuhna@hollola.fi
ympäristötarkastaja Markit Likolammi, 044 780 1190, markit.likolammi@hollola.fi
ympäristösihteeri Sameli Männistö, 044 780 1510, sameli.mannisto@hollola.fi
ympäristötarkastaja Jenna Kenttä, 044 780 1438, jenna.kentta@hollola.fi
Lahti ympäristönsuojelutarkastaja Sanna Ukkola, 044 716 1295
ympäristönsuojelutarkastaja Hanna Seisto, 044 780 1488
ymparistopalvelut@lahti.fi
Kärkölä ympäristösihteeri Riitta Hyytiäinen, 044 770 2235
riitta.hyytiainen@karkola.fi
Myrskylä/Pukkila ympäristönsuojelusihteeri Laura Haapola, 040 763 9420, laura.haapola@askola.fi
ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio, 0400 500 244, minna.isokallio@askola.fi
Orimattila ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, 040 521 6733
ympäristötarkastaja Mirja Mynttinen, 044 781 3731
etunimi.sukunimi@orimattila.fi
Padasjoki ympäristösihteeri Maria Virtanen  040 589 1864
maria.virtanen@padasjoki.fi