Jätekimppa

Kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian käytöstä eli jätekimpasta. Yhteisiä jäteastioita voidaan käyttää kaikkien jätelajien keräämiseen.

Taajama-alueilla yhteisiä jäteastioita voivat käyttää kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä enintään 300 metrin päässä yhteisestä jäteastiasta. Taajama-alueet on määritelty jätehuoltomääräysten liitteessä 2 ja niitä voi tarkastella myös karttasovelluksessa.

Muilla alueilla kiinteistöt voivat käyttää yhteisiä jäteastioita, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • kiinteistöt sijaitsevat ajotietä enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä jäteastiasta
  • kiinteistöt, sijaitsevat saman yksityistien tai toisiinsa yhteydessä olevien yksityisteiden varrella ja yhteinen jäteastia on sijoitettu yksityistielle tai enintään kolmen kilometrin päähän yksityistien tai -tiestön alusta. Kiinteistö sijaitsee yksityistiellä, kun sen osoite on yksityistiellä.
  • kiinteistöön kuljetaan veneellä ja yhteinen jäteastia on sijoitettu venepaikan yhteyteen tai enintään kolmen kilometrin päähän veneen  rantautumispaikasta.

Vähintään 5 huoneiston kiinteistöjen tulee perustaa yhteiset jäteastiat kaikkien jätelajien osalta.

Muiden kuin edellä mainittujen kiinteistöjen yhteisten jäteastioiden käyttäminen edellyttää Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen myöntämää poikkeamispäätöstä.

Yhteisellä jäteastialla on oltava vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön on ilmoitettava yhteiskäytöstä, siitä luopumisesta ja käytössä tapahtuvista muutoksista etukäteen.

Yhteisen jäteastian käytöstä ilmoitetaan kaikkien jätelajien osalta Salpakierrolle Ilmoitus yhteisestä jäteastiasta eli jätekimpasta -lomakkeella.

Jätekimpan lopettamisesta ilmoitetaan silloin, kun jätekimppa lopetetaan kokonaan. Jätekimpan loppumisesta ilmoittaa kimpan vastuuhenkilö.

Ilmoita jätekimpasta tällä lomakkeella

Voit tulostaa alta mainoksen jaettavaksi naapureillesi, joita haluat kysyä jätekimppaan:

Hei naapuri – lähtisitkö kanssani jätekimppaan?

Myös kompostori voi olla usean kiinteistön yhteinen. Useamman kiinteistön yhteisestä kompostorista ilmoitetaan kompostointi-ilmoituksella Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle. Yhteisestä kompostorista ilmoittaa kompostorin vastuuhenkilö, joka vastaa biojätteen kompostoinnista.