Jätekimppa

Naapurikiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian käytöstä eli jätekimpasta. Yhteisiä jäteastioita voidaan käyttää kaikkien jätelajien keräämiseen. Myös kompostori voi olla useamman kiinteistön käytössä.

Jos toimit vastuuhenkilönä jätekimpassa, tee ilmoitus yhteisestä jäteastiasta Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle. Jos olet osakas jätekimpassa, pyydä jäteastian vastuuhenkilöä tekemään ilmoitus kimppa-astiasta. Vastuuhenkilön tulee ilmoittaa jätekimpan tiedot myös jätteenkuljetusyrityksen asiakaspalveluun.

Asemakaava-alueella yhteisiä jäteastioita tai yhteistä kompostoria voivat käyttää samassa tai viereisissä kortteleissa sijaitsevat kiinteistöt.

Haja-asutusalueella voivat käyttää yhteisiä jäteastioita tai yhteistä kompostoria, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä jäteastiasta,
  • kiinteistöt, jotka sijaitsevat saman yksityistien tai -tiestön varrella tai
  • kiinteistöt, joihin kuljetaan veneellä ja yhteinen astia on sijoitettu venepaikan yhteyteen tai enintään kolmen kilometrin päähän rantautumispaikasta.

Jätekimpan vastuuhenkilön tulee ilmoittaa myös kimpassa tapahtuvista muutoksista aina sekä Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle, että jätteenkuljetuksen asiakaspalveluun.

Lahden seudun jätehuoltoviranoamiselle tehtävät kirjalliset hakemukset ja ilmoitukset tehdään osoitteessa lahti.fi/jatehuoltoviranomainen.

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla (Kärkölä, Orimattilan Artjärvi ja Heinolan haja-asutusalueet seka- ja energiajätteen osalta sekä Orimattilan ja Heinolan keskustaajama-alueet biojätteen osalta) jätekimpan muutoksista ilmoitetaan Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun.

Voit tulostaa alta mainoksen jaettavaksi naapureillesi, joita haluat kysyä jätekimppaan:

Hei naapuri – lähtisitkö kanssani jätekimppaan?