Ilmoitus yhteisestä jäteastiasta eli jätekimpasta

OHJEET:
Jätteenkuljetuksen voi järjestää yhteisillä jäteastioilla (jätekimppa). Tällä ilmoituksella ilmoitetaan uudesta jätekimpasta, jätekimpan osakkaiden muutoksista sekä jätekimpan lopettamisesta Salpakierto Oy:n toimialueella.

Jätekimpasta ja sen muutoksista voi ilmoittaa ainoastaan jätekimpan vastuuhenkilö. Jätekimpan vastuuhenkilö sitoutuu ilmoittamaan kimpan muutoksista jätteenkuljetuksen asiakaspalveluun. Mikäli olet jätekimpan osakas, olethan yhteydessä jätekimpan vastuuhenkilöön.

Kimppailmoituksessa ilmoitetaan kaikkien yhteistä jäteastiaa käyttävien kiinteistöjen osoitteet. Voit tarkistaa kiinteistön osoitteen Maanmittauslaitoksen Karttapaikka-palvelusta. Karttapaikassa voit etsiä kiinteistöä osoitteella tai suoraan kartalta. Kiinteistörajat sekä -tunnukset saat näkyviin palvelun Karttatasot-valikosta.

Lahden seudun jätehuoltomääräyksissä määritellyllä taajama-alueella yhteisiä jäteastioita voivat käyttää kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä enintään 300 metrin päässä yhteisestä jäteastiasta.

Muilla alueilla kiinteistöt voivat käyttää yhteisiä jäteastioita, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • Kiinteistöt sijaitsevat ajotietä enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä jäteastiasta.
  • Kiinteistöt sijaitsevat saman yksityistien tai -tiestön varrella ja yhteinen jäteastia on sijoitettu yksityistielle tai enintään kolmen kilometrin päähän yksityistien tai -tiestön alusta.
  • Kiinteistöön kuljetaan veneellä ja yhteinen jäteastia on sijoitettu venepaikan yhteyteen tai enintään kolmen kilometrin päähän veneen rantautumispaikasta.

Huomaathan, että kompostoinnista (myös useamman kiinteistön yhteisestä kompostorista) ilmoitetaan Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle erillisellä lomakkeella. Sähköisen lomakkeen löydät osoitteesta lahti.fi/jatehuoltoviranomainen -> Jätehuollon asiointi ja lomakkeet.

Pakolliset kysymykset on merkitty tähdellä (*)

Jätekimppa

Ilmoituksen tyyppi *


Jätekimpan vastuuhenkilön yhteystiedot


Yhteisten jäteastioiden sijainti (tyhjennysosoite)


Tiedot yhteisistä jäteastioista *


kpl

viikon välein (yli neljän viikon tyhjennysväli edellyttää biojätteen kompostointia tai erilliskeräystä)

kertaa viikossa (jos tyhjennyksiä useammin kuin kerran viikossa)
kpl

viikon välein (yli neljän viikon tyhjennysväli edellyttää biojätteen kompostointia tai erilliskeräystä)

kertaa viikossa (jos tyhjennyksiä useammin kuin kerran viikossa)
kpl

viikon välein (yli neljän viikon tyhjennysväli edellyttää biojätteen kompostointia tai erilliskeräystä)

kertaa viikossa (jos tyhjennyksiä useammin kuin kerran viikossa)
kpl

viikon välein (yli neljän viikon tyhjennysväli edellyttää biojätteen kompostointia tai erilliskeräystä)

kertaa viikossa (jos tyhjennyksiä useammin kuin kerran viikossa)
kpl

viikon välein (yli neljän viikon tyhjennysväli edellyttää biojätteen kompostointia tai erilliskeräystä)

kertaa viikossa (jos tyhjennyksiä useammin kuin kerran viikossa)
kpl

viikon välein (yli neljän viikon tyhjennysväli edellyttää biojätteen kompostointia tai erilliskeräystä)

kertaa viikossa (jos tyhjennyksiä useammin kuin kerran viikossa)
kpl

viikon välein (yli neljän viikon tyhjennysväli edellyttää biojätteen kompostointia tai erilliskeräystä)

kertaa viikossa (jos tyhjennyksiä useammin kuin kerran viikossa)
kpl

viikon välein (yli neljän viikon tyhjennysväli edellyttää biojätteen kompostointia tai erilliskeräystä)

kertaa viikossa (jos tyhjennyksiä useammin kuin kerran viikossa)
kpl

viikon välein

kertaa viikossa (jos tyhjennyksiä useammin kuin kerran viikossa)
kpl

viikon välein

kertaa viikossa (jos tyhjennyksiä useammin kuin kerran viikossa)
kpl

viikon välein

kertaa viikossa (jos tyhjennyksiä useammin kuin kerran viikossa)
kpl

viikon välein

kertaa viikossa (jos tyhjennyksiä useammin kuin kerran viikossa)
kpl

viikon välein

kertaa viikossa (jos tyhjennyksiä useammin kuin kerran viikossa)
kpl

viikon välein

kertaa viikossa (jos tyhjennyksiä useammin kuin kerran viikossa)
kpl

viikon välein

kertaa viikossa (jos tyhjennyksiä useammin kuin kerran viikossa)
kpl

viikon välein

kertaa viikossa (jos tyhjennyksiä useammin kuin kerran viikossa)
kpl

viikon välein

kertaa viikossa (jos tyhjennyksiä useammin kuin kerran viikossa)
kpl

viikon välein

kertaa viikossa (jos tyhjennyksiä useammin kuin kerran viikossa)
kpl

viikon välein

kertaa viikossa (jos tyhjennyksiä useammin kuin kerran viikossa)
kpl

viikon välein

kertaa viikossa (jos tyhjennyksiä useammin kuin kerran viikossa)
kpl

viikon välein

kertaa viikossa (jos tyhjennyksiä useammin kuin kerran viikossa)
kpl

viikon välein

kertaa viikossa (jos tyhjennyksiä useammin kuin kerran viikossa)
kpl

viikon välein

kertaa viikossa (jos tyhjennyksiä useammin kuin kerran viikossa)
kpl

viikon välein

kertaa viikossa (jos tyhjennyksiä useammin kuin kerran viikossa)

Jätekimppaa käyttävien kiinteistöjen tiedot *


1. Jätekimpan osakas

%

2. Jätekimpan osakas

%

3. Jätekimpan osakas

%

4. Jätekimpan osakas

%

5. Jätekimpan osakas

%

Lähetä yli viiden talouden jätekimpan osakkaiden tiedot liittämällä ilmoitukseen esimerkiksi Excel-tiedosto.

Ilmoita taulukossa kaikki kimppaan kuuluvat kiinteistöt ja niiden tiedot: kiinteistön haltijan nimi, kiinteistön osoite, postinumero ja postitoimipaikka sekä venepaikan osoite, jos veneellä kuljetaan rakennukselle. Kerro myös, mikä on kunkin osakkaan laskutusosuus tyhjennysmaksuista.

Lisäksi voit ilmoittaa pysyvän rakennustunnuksen, kiinteistötunnuksen ja kiinteistön haltijan puhelinnumeron

Lisätiedot


Yhteystietojen luovutus


Tietojen lähetys *


Täytettyäsi lomakkeen, paina ”LÄHETÄ”. Saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen tiedon, kun ilmoituksesi on käsitelty.

Tutustu tietosuojaselosteeseemme osoitteessa salpakierto.fi/yritysinfo/tietosuoja-asiat/.

Jätekimpan vastuuhenkilön yhteystiedot

Nimi: Postiosoite: Postitoimipaikka: Puhelinnumero: Sähköposti:

Yhteisten jäteastioiden sijainti (tyhjennysosoite)

Kunta: Katuosoite: Postitoimipaikka:

Tiedot yhteisistä jäteastioista 

Jätekimppaa käyttävien kiinteistöjen tiedot

Talouksien määrä:

1. Jätekimpan osakas

Yritys: Rakennuksen osoite: Rakennuksen postitoimipaikka: Tyhjennysmaksujen laskutusosuus: %

1. Jätekimpan osakas

Nimi: Rakennuksen osoite: Rakennuksen postitoimipaikka: Tyhjennysmaksujen laskutusosuus: %

2. Jätekimpan osakas

Yritys: Y-tunnus:   Rakennuksen osoite: Rakennuksen postitoimipaikka: Tyhjennysmaksujen laskutusosuus: %

2. Jätekimpan osakas

 Nimi: Rakennuksen osoite: Rakennuksen postitoimipaikka: Tyhjennysmaksujen laskutusosuus: %

3. Jätekimpan osakas

Yritys: Y-tunnus:   Rakennuksen osoite: Rakennuksen postitoimipaikka: Tyhjennysmaksujen laskutusosuus: %

3. Jätekimpan osakas

 Nimi: Rakennuksen osoite: Rakennuksen postitoimipaikka: Tyhjennysmaksujen laskutusosuus: %

4. Jätekimpan osakas

Yritys: Y-tunnus:   Rakennuksen osoite: Rakennuksen postitoimipaikka: Tyhjennysmaksujen laskutusosuus: %

4. Jätekimpan osakas

 Nimi: Rakennuksen osoite: Rakennuksen postitoimipaikka: Tyhjennysmaksujen laskutusosuus: %

5. Jätekimpan osakas

Yritys: Y-tunnus:   Rakennuksen osoite: Rakennuksen postitoimipaikka: Tyhjennysmaksujen laskutusosuus: %

5. Jätekimpan osakas

 Nimi: Rakennuksen osoite: Rakennuksen postitoimipaikka: Tyhjennysmaksujen laskutusosuus: %

Lisätiedot

Yhteystietojen luovutus

Tietojen lähetys