Jätehuollon maksut

Jäteastioiden tyhjennysmaksut

Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueet

Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla jäteastioiden tyhjennyksen hinnasta sovitaan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Tarjouksen voi pyytää ja hinnan kilpailuttaa kiinteistön sijaintikunnassa palvelevilta kuljetusyrityksiltä. Jätehuoltoviranomaisen antama jätetaksa ei koske kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa palvelusta perittäviä yksityisoikeudellisia maksuja.

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueet

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla Kärkölässä, Orimattilan Artjärvellä, Heinolan ja Sysmän haja-asutusalueilla energia- ja sekajätteen osalta sekä Orimattilan ja Heinolan keskustaajamissa biojätteen osalta jätteenkuljetus ja jäteastioiden tyhjennykset on kilpailutettu yhteisesti ja maksut on määritelty Lahden seudun jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa.

Myös aluekeräyspisteiden käyttömaksut on määritelty Lahden seudun jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa. Aluekeräyspisteitä on käytössä vain kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla. Lue lisää.

Jätetaksaa sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin ja kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluviin jätteisiin. Jätetaksa on voimassa Lahden seudun jätelautakunnan toimialueella ja siitä päättää Lahden seudun jätelautakunta. Jätetaksa ei koske kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa palvelusta perittäviä yksityisoikeudellisia maksuja.

Jätetaksa 

Avfallstaxa

 Jätteenkuljetusyritykset kunnittain

Jätehuollon perusmaksu

Toimialueella on käytössä Jätelain 646/2011 78 § mukainen jätehuollon perusmaksu, jolla rahoitetaan kuntien lakisääteisestä jätehuollon järjestämistehtävästä aiheutuvia kustannuksia. Jätehuollon perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen maksu. Perusmaksua on velvollinen maksamaan se, joka omistaa asuinhuoneiston laskutushetkellä. Perusmaksu määrätään kalenterivuodeksi kerrallaan. Jätehuollon perusmaksu määräytyy rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan. Jätehuollon perusmaksun perusteet ja suuruus määritellään Lahden seudun jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa. Jätehuollon perusmaksulla ei rahoiteta päivittäisjätehuoltoa.

Lue lisää jätehuollon perusmaksusta

Liikasuoritus

Asiakkaan maksaman liikasuorituksen osalta on käytössä yleinen käytäntö. Liikasuoritus (yli 16 €) palautetaan asiakkaan osoittamalle tilille. Mikäli asiakkaalla on muita erääntyneitä avoimia laskuja, kuitataan ne liikasuorituksella ensin maksetuksi. Mikäli liikaa maksanutta asiakasta laskutetaan säännöllisesti ja liikasuoritus suhteessa laskutettavaan summaan on kohtuullinen, voidaan liikasuoritus vähentää seuraavan laskun summasta. Alle 16 € liikasuoritus palautetaan vain asiakkaan erillisestä pyynnöstä. Käytäntö koskee Salpakierto Oy:n laskuttamia maksuja, kuten jätehuollon perusmaksua tai jäteastioiden tyhjennysmaksua.