Jätehuollon maksut

Jäteastioiden tyhjennysmaksut

Salpakierron järjestämä jätteenkuljetus

Salpakierto on yhteisesti kilpailuttanut ja järjestää jätteen kuljetukset Kärkölässä, Orimattilan Artjärvellä ja Heinolan haja-asutusalueilla energia- ja sekajätteen osalta sekä Orimattilan ja Heinolan keskustaajamissa biojätteen osalta. Salpakierron järjestämä jätteenkuljetus alkaa bio- ja pakkausjätteiden osalta koko toimialueella porrastetusti oheisen aikataulun mukaan:

  • muovipakkaukset 1.8.2023
  • kartonkipakkaukset 1.10.2023
  • lasi- ja metallipakkaukset 1.1.2024
  • biojäte vähintään 5 huoneiston kiinteistöt taajamissa 1.3.2024
  • biojäte 1-4 huoneiston kiinteistöt yli 10 000 asukkaan taajamissa 1.7.2024

Lue lisää muuttuvista jätehuoltopalveluista täällä.

Jätteenkuljetus ja jäteastioiden tyhjennykset on kilpailutettu yhteisesti ja maksut on määritelty Lahden seudun jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa.

Myös aluekeräyspisteiden käyttömaksut on määritelty Lahden seudun jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa. Aluekeräyspisteitä on käytössä vain kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla. Lue lisää.

Jätetaksaa sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin ja kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluviin jätteisiin. Jätetaksa on voimassa Lahden seudun jätelautakunnan toimialueella ja siitä päättää Lahden seudun jätelautakunta. Jätetaksa ei koske kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa palvelusta perittäviä yksityisoikeudellisia maksuja.

Biojätteen tyhjennyshinnat

Pakkausjätteiden tyhjennyshinnat

Sekalaisen jätteen tyhjennyshinnat

Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus

Sekalaisen jätteen osalta pääosassa toimialuetta on kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus. Näillä alueilla jäteastioiden tyhjennyksen hinnasta sovitaan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Tarjouksen voi pyytää ja hinnan kilpailuttaa kiinteistön sijaintikunnassa palvelevilta kuljetusyrityksiltä. Jätehuoltoviranomaisen antama jätetaksa ei koske kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa palvelusta perittäviä yksityisoikeudellisia maksuja.

 Jätteenkuljetusyritykset kunnittain

Jätehuollon perusmaksu

Toimialueella on käytössä Jätelain 646/2011 78 § mukainen jätehuollon perusmaksu, jolla rahoitetaan kuntien lakisääteisestä jätehuollon järjestämistehtävästä aiheutuvia kustannuksia. Jätehuollon perusmaksu on asuntokohtainen maksu. Perusmaksua on velvollinen maksamaan se, joka omistaa asuinhuoneiston laskutushetkellä. Perusmaksu määrätään kalenterivuodeksi kerrallaan. Jätehuollon perusmaksun perusteet ja suuruus määritellään Lahden seudun jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa. Jätehuollon perusmaksulla ei rahoiteta päivittäisjätehuoltoa.

Lue lisää jätehuollon perusmaksusta

Liikasuoritus

Asiakkaan maksaman liikasuorituksen osalta on käytössä yleinen käytäntö. Liikasuoritus (yli 16 €) palautetaan asiakkaan osoittamalle tilille. Mikäli asiakkaalla on muita erääntyneitä avoimia laskuja, kuitataan ne liikasuorituksella ensin maksetuksi. Mikäli liikaa maksanutta asiakasta laskutetaan säännöllisesti ja liikasuoritus suhteessa laskutettavaan summaan on kohtuullinen, voidaan liikasuoritus vähentää seuraavan laskun summasta. Alle 16 € liikasuoritus palautetaan vain asiakkaan erillisestä pyynnöstä. Käytäntö koskee Salpakierto Oy:n laskuttamia maksuja, kuten jätehuollon perusmaksua tai jäteastioiden tyhjennysmaksua.