Jätehuollon maksut

Jäteastioiden tyhjennysmaksut

Salpakierron järjestämä jätteenkuljetus

Salpakierto järjestää sekajätteen kuljetukset Kärkölässä, Orimattilan Artjärvellä ja Heinolan haja-asutusalueella. Bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset ovat Salpakierron järjestämät koko toimialueella.

Jätteenkuljetus ja jäteastioiden tyhjennykset on kilpailutettu yhteisesti ja maksut on määritelty Lahden seudun jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa.

Jätetaksaa sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin ja kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluviin jätteisiin. Jätetaksa on voimassa Lahden seudun jätelautakunnan toimialueella ja siitä päättää Lahden seudun jätelautakunta. Jätetaksa ei koske kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa palvelusta perittäviä yksityisoikeudellisia maksuja.

Biojätteen tyhjennyshinnat

Pakkausjätteiden tyhjennyshinnat

Sekajätteen tyhjennyshinnat

Myös aluekeräyspisteiden käyttömaksut on määritelty Lahden seudun jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa. Aluekeräyspisteitä on käytössä vain kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla.

Aluekeräyspistemaksut

Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus

Sekalaisen jätteen osalta pääosassa toimialuetta on kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus. Näillä alueilla jäteastioiden tyhjennyksen hinnasta sovitaan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Tarjouksen voi pyytää ja hinnan kilpailuttaa kiinteistön sijaintikunnassa palvelevilta kuljetusyrityksiltä. Jätehuoltoviranomaisen antama jätetaksa ei koske kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa palvelusta perittäviä yksityisoikeudellisia maksuja.

 Jätteenkuljetusyritykset kunnittain

Jätehuollon perusmaksu

Toimialueella on käytössä Jätelain 646/2011 78 § mukainen jätehuollon perusmaksu, jolla rahoitetaan kuntien lakisääteisestä jätehuollon järjestämistehtävästä aiheutuvia kustannuksia. Jätehuollon perusmaksu on asuntokohtainen maksu. Perusmaksua on velvollinen maksamaan se, joka omistaa asuinhuoneiston laskutushetkellä. Perusmaksu määrätään kalenterivuodeksi kerrallaan. Jätehuollon perusmaksun perusteet ja suuruus määritellään Lahden seudun jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa. Jätehuollon perusmaksulla ei rahoiteta päivittäisjätehuoltoa.

Lue lisää jätehuollon perusmaksusta

Jätehuollon maksujen laskutus

Laskutus