Aluekeräyspistemaksu

Aluekeräyspisteitä on Orimattilan Artjärvellä, Kärkölässä ja Heinolan haja-asutusalueella. Aluekeräyspiste on käytössä vain kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla. Aluekeräyspisteen käyttäjäksi voi liittyä vain, jos kiinteistölle tai kiinteistökohtaiselle jäteastialle ei ole tietä tai tieyhteys on huono eikä kestä jäteauton painoa, eikä kiinteistöllä ole mahdollisuutta liittyä jätekimppaan. Aluekeräyspisteeseen liittyminen tapahtuu ottamalla yhteyttä Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun.

Aluekeräyspistemaksu on huoneistokohtainen. Aluekeräyspistemaksun on velvollinen maksamaan se, joka on asuinhuoneiston haltija maksukauden ensimmäisenä päivänä. Aluekeräyspistemaksu määrätään kalenterivuodeksi kerrallaan. Aluekeräyspistemaksu määräytyy rakennuksen todellisen käytön mukaan vakituisen asunnon aluekeräyspistemaksuna tai vapaa-ajan asunnon aluekeräyspistemaksuna.

Maksu koskee vain yhtä asuinhuoneistoa, jos samalla käyttäjällä on käytössä:

  • useampi asuinhuoneisto samassa rakennuksessa tai
  • useampi asuinrakennus, jotka muodostavat yhden toiminnallisen kokonaisuuden tai pihapiirin.

Edellä luetelluissa tapauksissa asuinhuoneiston haltija voi hakea aluekeräysmaksun poistamista kirjallisesti Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselta 19 § mukaisesti.

Asuinhuoneiston haltija voi hakea aluekeräysmaksun kohtuullistamista kirjallisesti Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselta 19 § mukaisesti:

  • jos aluekeräyspiste on erittäin vaikeasti tavoitettavissa tai
  • asuinrakennus ei ole asuin- tai vapaa-ajankäytössä.

Maksa jo saamasi jätemaksu viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta.

Muutoksenhaku tehdään kirjallisesti Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle osoitteessa lahti.fi/jatehuoltoviranomainen käyttäen lomaketta Hakemus aluekeräyspistemaksun kohtuullistamiseksi.