Jätehuollon perusmaksu

Mikä jätehuollon perusmaksu?

Jätehuollon perusmaksu (ennen nimellä ekomaksu) on julkisoikeudellinen ja ulosottokelpoinen kunnan jätehuoltoviranomaisen päättämä jätemaksu, joka perustuu jätelakiin (Jätel 646/2011, luku 9, jätehuollon maksut). Maksu otettiin toimialueella käyttöön 1.7.2008 alkaen.

Jätehuollon perusmaksulla mahdollistetaan kotitalouksilta veloituksetta vastaanotettavien jätteiden vastaanotto ja käsittely. Lisäksi maksulla katetaan lajitteluasemien, Roinarallin, kierrätysvalmennuksen, jätehuoltoviranomaisen sekä suljettujen kaatopaikkojen jälkihoidon kustannuksia.

Jätehuollon perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa kaikista vakituisen ja vapaa-ajan asumisen käytössä tai käytettävissä olevista asunnoista. Perusmaksua on velvollinen maksamaan se, joka omistaa asuinhuoneiston laskutushetkellä. Lahden seudun jätelautakunta hyväksyy jätetaksan, jossa on määritelty jätehuollon perusmaksun perusteet ja suuruus.

Jätehuollon perusmaksu 1.1.2024 alkaen

  • Luokka 1. 36,48 euroa/asunto/vuosi (29,42 + voimassa oleva alv.)
  • Luokka 2. 23,47 euroa/asunto/vuosi (18,93 + voimassa oleva alv.)

Maksuluokka määräytyy rakennuksen Digi- ja väestötietoviraston valtakunnalliseen rakennus- ja huoneistorekisteriin merkityn rakennusluokituksen (2018:n) mukaan.

  • Luokka 1: asuinrakennukset (rakennusluokitus 01)
  • Luokka 2: Vapaa-ajan asuinrakennukset (rakennusluokitus 02) ja muut rakennukset (rakennusluokitukset 03-19).

Lasku lähetetään asunnon omistajalle kerran vuodessa paperilaskuna tai verkkolaskuna. E-laskua varten voi tehdä ilmoituksen omassa verkkopankissa. Kun lasku halutaan suoramaksuun, tulee tehdä suoramaksuvaltuutus omassa pankkikonttorissa.

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiössä rakennuksen kaikkien asuntojen yhteislasku menee isännöitsijälle, joka veloittaa maksun asuntojen omistajilta huoneistokohtaisesti tai yhtiövastikeperusteisesti asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

Jätehuollon perusmaksun poistamista (jätehuoltovelvoitteen poistoa) voi hakea, kun omistamasi asuinrakennus on todistetusti käyttökelvoton tai kiinteistölläsi oleva rakennus on jo purettu tai se on muutoin tuhoutunut.

Rakennuksen käyttökelvottomuus tulee todistaa laittamalla hakemuksen liitteeksi sertifioidun rakennusterveysasiantuntijan (Eurofins-sertifikaatti) tai FISE-pätevyyden omavan kosteusvaurion kuntotutkijan, asuntokaupan kuntotarkastajan tai rakennusten kuntoarvioijan lausunto käyttökelvottomuudesta. Asumiskelvottomuuden voi todistaa myös sertifioidun rakennusterveysasiantuntijan (RTA) lausunnolla.

Maksuvelvollisella on oikeus 14 päivän kuluessa laskun saamisesta tehdä kirjallinen muistutus Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuollon perusmaksu on maksettava viimeistään jätelaskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta (Jätel 646/2011, luku 9, jätehuollon maksut).

Maksun poistamista haetaan Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselta:

  • sähköinen hakeminen: lahti.fi/jatehuoltoviranomainen -> jätehuollon asiointi ja lomakkeet -> hakemus jätehuollon perusmaksun poistamiseksi
  • paperilomakkeella hakeminen: kuntien palvelupisteet

Ota yhteyttä

Laskutustietojen muutokset, asunnon omistajavaihdokset, asuntomäärän muutokset ym. tiedot tulee ilmoittaa Salpakierron asiakaspalveluun: