Kiinteistön jätehuolto yrityksille

Yrityksen tulee järjestää jätehuolto jätelain ja määräysten mukaisesti.

Miten yrityksen on lajiteltava jätteensä?

Useimpien yritysten sekä julkisten hallinnon- ja palveluntuottajien on kerättävä 1.7.2022 alkaen erikseen toiminnassaan syntyvä yhdyskuntajäte. Velvoite koskee yrityksiä taajamissa sekä palvelu-, matkailu- ja työpaikka-alueilla.

Jätteet on kerättävä erikseen, jos yrityksessä syntyy

  • biojätettä vähintään 10 kg viikossa
  • muovipakkausjätettä 5 kg viikossa
  • paperi-, kartonki- ja pahvipakkausjätettä 5 kg viikossa
  • lasipakkausjätettä 2 kg viikossa ja
  • metallijätettä 2 kg viikossa

Myös muut jätteet on mahdollisuuksien mukaan kerättävä erikseen ja toimitettava kierrätykseen.

Mistä yritys tilaa jätehuollon?

Yritys voi tilata tarvitsemansa jätehuoltopalvelut valitsemaltaan kuljetusyritykseltä.

Jäte- ja hankintalaki rajoittavat kuntaomisteisen jäteyhtiön, kuten Salpakierron, mahdollisuuksia tarjota yrityksille palveluja. Yritys voi tilata jätteenkuljetuksen myös Salpakierrolta, jos edellytykset kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun osalta täyttyvät.

Jos yrityksen jätehuollon palvelutarve on yli 2 000 € vuodessa, pitää sen tarkistaa alueen yksityinen palvelutarjonta sähköisen markkinapaikan avulla Materiaalitorilta.

Vasta tämän jälkeen, mahdollisen kohtuullisin ehdoin tarjolla olevan palvelutarjonnan puutteen todettuaan, yritys voi pyytää ja sen on mahdollista tehdä TSV-sopimus (sopimus kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta) palvelun ostosta kunnallisen jäteyhtiön kanssa.

Velvollisuus käyttää Materiaalitoria ei koske toissijaista palvelua, jonka vuosittainen arvo on alle 2 000 euroa. Jätteen haltija voi tällöin osoittaa palvelua koskevan pyynnön suoraan kunnan jätelaitokselle.

Mitä jätehuoltopalvelua yritys voi tilata Salpakierrolta?

Toimialueella siirrytään Salpakierron järjestämiin, yhteisesti kilpailutettuihin jätekuljetuksiin vaiheittain alla olevan aikataulun mukaisesti, minkä jälkeen kuljetukset ovat Salpakierrolta tilattavissa:

  • 08/2023 muovipakkaukset
  • 10/2023 kartonkipakkaukset
  • 01/2024 lasi- ja metallipakkaukset
  • 03/2024 biojäte

Kärkölässä, Orimattilan Artjärvellä ja Heinolan haja-asutusalueella jätteenkuljetukset ovat tilattavissa myös sekajätteelle.

Tyhjennämme käsin siirrettäviä pyörällisiä jäteastioita, syväkeräys/nostettavia pinta-astioita, lavoja, puristimia, rullakoita ja paaleja riippuen jätelajista. Ks. jätetaksa alla. Astiavuokra kuuluu kuljetuksen hintaan.

Lisätietoja ja liittymiset:
asiakaspalvelu@salpakierto.fi
03 871 1710 arkisin klo 9-15

Yritysten jätteenkuljetuksen hinnat

Tyhjennyshinta vaihtelee jätteen laadun, astiatyypin ja astiakoon mukaan. Jäteastian tyhjennysväliin vaikuttavat jätteen määrä ja jätehuoltomääräykset. ​

Jätteenkuljetuksen jätetaksan mukaiset TSV-maksut löydät Lahden seudun jätetaksan liitteestä 8.1. ja 8.2..