Kiinteistön jätehuolto yrityksille

Yrityksen tulee järjestää jätehuolto jätelain ja määräysten mukaisesti.

Miten yrityksen on lajiteltava jätteensä?

Useimpien yritysten sekä julkisten hallinnon- ja palveluntuottajien on kerättävä 1.7.2022 alkaen erikseen toiminnassaan syntyvä yhdyskuntajäte. Velvoite koskee yrityksiä taajamissa sekä palvelu-, matkailu- ja työpaikka-alueilla.

Jätteet on kerättävä erikseen, jos yrityksessä syntyy

  • biojätettä vähintään 10 kg viikossa
  • muovipakkausjätettä 5 kg viikossa
  • paperi-, kartonki- ja pahvipakkausjätettä 5 kg viikossa
  • lasipakkausjätettä 2 kg viikossa ja
  • metallijätettä 2 kg viikossa

Myös muut jätteet on mahdollisuuksien mukaan kerättävä erikseen ja toimitettava kierrätykseen.

Mistä yritys tilaa jätehuollon?

Yritys voi tilata tarvitsemansa jätehuoltopalvelut valitsemaltaan kuljetusyritykseltä.

Jäte- ja hankintalaki rajoittavat kuntaomisteisen jäteyhtiön, kuten Salpakierron, mahdollisuuksia tarjota yrityksille palveluja. Yritys voi tilata jätteenkuljetuksen myös Salpakierrolta, jos edellytykset kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun osalta täyttyvät.

Jos yrityksen jätehuollon palvelutarve on yli 2 000 € vuodessa, pitää sen tarkistaa alueen yksityinen palvelutarjonta sähköisen markkinapaikan avulla Materiaalitorilta.

Vasta tämän jälkeen, mahdollisen kohtuullisin ehdoin tarjolla olevan palvelutarjonnan puutteen todettuaan, yritys voi pyytää ja sen on mahdollista tehdä TSV-sopimus (sopimus kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta) palvelun ostosta kunnallisen jäteyhtiön kanssa.

Velvollisuus käyttää Materiaalitoria ei koske toissijaista palvelua, jonka vuosittainen arvo on alle 2 000 euroa. Jätteen haltija voi tällöin osoittaa palvelua koskevan pyynnön suoraan kunnan jätelaitokselle.

Mitä jätehuoltopalvelua yritys voi tilata Salpakierrolta?

Yritys voi tilata Salpakierrolta bio- ja pakkausjätelajien (muovi-, kartonki-, lasi- ja metallipakkaukset) tyhjennykset.

Kärkölässä, Orimattilan Artjärvellä ja Heinolan haja-asutusalueella jätteenkuljetukset ovat tilattavissa myös sekajätteelle.

Tyhjennämme käsin siirrettäviä pyörällisiä jäteastioita, syväkeräys/nostettavia pinta-astioita, lavoja, puristimia, rullakoita ja paaleja riippuen jätelajista. Ks. jätetaksa alla. Astiavuokra kuuluu kuljetuksen hintaan.

Lisätietoja ja liittymiset:
asiakaspalvelu@salpakierto.fi
03 871 1710 arkisin klo 9-15

Yritysten jätteenkuljetuksen hinnat

Tyhjennyshinta vaihtelee jätteen laadun, astiatyypin ja astiakoon mukaan. Jäteastian tyhjennysväliin vaikuttavat jätteen määrä ja jätehuoltomääräykset. ​

Jätteenkuljetuksen jätetaksan mukaiset TSV-maksut löydät Lahden seudun jätetaksan liitteestä 8.1. ja 8.2..