Lavapalvelun toimitusehdot

Maksuehdot:

 • 14 päivää netto, viivästyskorko 11,5 %
 • Jätemaksu on jätelain 78 §:n mukainen maksu, jonka määrää jätelain 82 §:n mukaan jätehuoltoviranomainen
 • Jätelain 82 §:n mukaan maksuvelvollisella on oikeus tehdä kirjallinen muistus 14 päivän kuluessa jätelaskun saapumisesta. Muistutus tehdään Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle.
 • Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Maksukehotuksen lähettämisestä peritään 5 €. Viivästyskorko peritään jätelain 83 §:n perusteella.
 • Maksu saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä (Jätelaki 145 §).

Yleiset toimitusehdot ja rajoitukset

 • Kuljetukset vain arkipäivisin ma-pe.
 • Asiakas vastaa kustannuksellaan siitä, että tuotteen voi toimittaa/noutaa sovittuun paikkaan/sovitusta paikasta kuorma-autolla.
 • Jätteiden lajittelu voimassa olevien lajitteluohjeiden mukaisesti.
 • Lavalle ei saa laittaa vaarallisia jätteitä.
 • Lavaa ei saa täyttää yli laitakorkeuden, lavaa ei voida kuljettaa, jos kuorma on lastattu yli laitakorkeuden.
 • Mineraaliaineksia (esim. maa-ainekset, kivi- ja betoni ym. saa täyttää max. 1/2 lavan laitakorkeuteen nähden, lavaa ei voida muuten nostaa kuorma-auton päälle kuljetettavaksi
 • Em. painavat materiaalit on jaettava tasaisesti koko lavan pinta-alalle, epätasaisesti jakautunut
  kuormapaino voi aiheuttaa kuorma-auton kaatumisvaaran lavaa kyytiin nostettaessa.
 • Noutopäivämäärä on aina määritettävä. Asiakas voi halutessaan siirtää noutopäivää viimeistään 2 arkipäivää ennen noutoajankohtaa soittamalla, jos se on mahdollista lavan varaustilanne huomioon ottaen.
 • Mikäli kuorma on lastattu ohjeiden vastaisesti tai muulla tavalla lavan noudossa joudutaan tekemään lisätyötä, veloitetaan lisätyöstä tuntihinnan mukaisesti.

Peruuttamisoikeus

Tilatun palvelun peruutus on tehtävä 2 arkipäivää ennen sovittua toimitusajankohtaa puhelimitse, muussa tapauksessa kuljetuksen hinta veloitetaan asiakkaalta.
puhelin: 03 871 1710

Mahdollinen riitatilanne

Jos ei riitatilannetta voida Salpakierto Oy:n ja palvelun tilaajan välisellä neuvottelulla sopimaan,
voi tilaaja olla yhteydessä kuluttajariitalautakuntaan kuluttajariita.fi