Jäteastiat kiinteistöllä

Jäteastioiden koko määräytyy syntyvän jätemäärän ja tyhjennysvälin mukaan. Jäteastiat voi joko hankkia itse tai vuokrata jätteenkuljetusyritykseltä.

Jäteastioiden tulee olla kannellisia, tartuntakahvoilla ja pyörillä varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun.

Jäteastioihin on kiinnitettävä tekstitarra, josta selviää mitä jätelajia kuhunkin astiaan kerätään. Jäteastiassa tulee lisäksi olla sen tyhjentämisestä vastaavan kuljetusyrityksen nimi ja yhteystiedot. Jäteastia, joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä, on lisäksi merkittävä jäteastian haltijan yhteystiedoilla.

Jäteastiat on sijoitettava kiinteistöllä niin, että ne ovat tyhjennettävissä nopeasti ja vaivattomasti kaikkina vuodenaikoina. Jäteauton tulee päästä esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin päähän jäteastioista. Jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä.

Biojäteastiassa on käytettävä biohajoavaa suojasäkkiä tai biojäte on pakattava biohajoavaan pussiin ennen astiaan laittoa.

Jäteastiat eivät saa aiheuttaa terveydellistä haittaa, ympäristön likaantumista tai roskaantumista eivätkä turvallisuusriskiä tyhjentäjille tai käyttäjille. Jäteastiat on pestävä vähintään kerran vuodessa. Biojäteastia on pestävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Lisätietoja jätehuoltomääräyksissä