Jätehuollon keskeyttäminen

Kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksen (kotinouto) voi keskeyttää kiinteistön ollessa käyttämättömänä. Jäteastian on oltava tyhjä keskeytyksen aikana.

Alle vuoden mittaisesta keskeytyksestä ilmoitetaan jätteenkuljetuksen asiakaspalveluun. Samalla sovitaan jätteenkuljetuksen jatkumisesta. Esimerkiksi vain kesäkaudella käytössä olevan kesämökkikiinteistön jätehuollon voi keskeyttää talven ajaksi. Jäteastian on oltava tyhjä keskeytyksen aikana, jolloin tyhjennys sovitaan kesämökkikauden päätteeksi.

Yli vuoden mittaista jätteenkuljetuksen keskeytystä tulee hakea Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselta kirjallisesti osoitteessa lahti.fi/jatehuoltoviranomainen.

Aluekeräyspistepalvelua ei voi keskeyttää.

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla (Kärkölä, Orimattilan Artjärvi ja Heinolan haja-asutusalueet seka- ja energiajätteen osalta sekä Orimattilan ja Heinolan keskustaajama-alueet biojätteen osalta) jätehuollon keskeyttämisestä ilmoitetaan Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun.