Jätehuollon keskeyttäminen

Kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksen (kotinouto) ja yhteisen jäteastian (jätekimpan) voi keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämättömänä. Jäteastian on oltava tyhjä keskeytyksen aikana.

Kotinoutopalvelun ja jätekimpan alle vuoden keskeytyksestä on ilmoitettava jätteenkuljetuksen asiakaspalveluun. Samalla sovitaan jätteenkuljetuksen jatkumisesta. Esimerkiksi vain kesäkaudella käytössä olevan kesämökkikiinteistön jätehuollon voi keskeyttää talven ajaksi. Jäteastian on oltava tyhjä keskeytyksen aikana, jolloin tyhjennys sovitaan kesämökkikauden päätteeksi.

Alle vuoden keskeytyksestä tulee ilmoittaa asiakaspalveluun vähintään seitsemän (7) arkipäivää ennen keskeytyksen alkamista ja keskeytyksen tulee kestää vähintään viikko.

Vuoden tai yli vuoden kestävää jätteenkuljetuksen keskeytystä haetaan Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselta kirjallisesti osoitteessa lahti.fi/jatehuoltoviranomainen.

Aluekeräyspistepalvelua ei voi keskeyttää.

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla (Kärkölä, Orimattilan Artjärvi ja Heinolan haja-asutusalue seka- ja energiajätteen osalta sekä Orimattilan ja Heinolan keskustaajama-alueet biojätteen osalta) jätehuollon keskeyttämisestä ilmoitetaan Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun.