Kompostointi kiinteistöllä

Kun biojätteet kompostoidaan kotipihalla, ne saadaan hyödynnettyä niiden syntypaikalla. Lajittelemalla biojätteen säästää myös jätekuluissa, kun sekajätteen määrä vähenee ja sekajäteastian tyhjennysväliä voi harventaa. Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Haittaeläinsuojatulla kompostorilla tarkoitetaan, että kompostorissa on suljettava kansi, tiivis pohja ja kompostorissa ei ole yli 7 mm:n rakoja.

Kompostorin tulee olla lämpöeristetty, jos kompostoriin laitetaan biojätettä talviaikaan (1.9.–30.4.). Kompostoria on hoidettava niin, että elintarvikejäte kompostoituu ja kompostori on asianmukaisessa kunnossa. Kompostorin tilavuuden tulee olla riittävä, huomioiden kylmien vuodenaikojen aiheuttama hidastuminen kompostoitumisessa.

Vinkki! Mikäli koet talvikompostoinnin vaikeaksi, kun kompostori jäätyy eikä kompostorin tilavuus tahdo riittää kaikelle biojätteelle, voit ottaa biojätteen erilliskeräyksen vain osaksi aikaa vuotta, esim. loka-maaliskuun ajaksi. Muista mainita asiasta jo sopimusta tehdessäsi. 

Ruokajätteen kompostoinnista sekä kompostoinnin lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle.  Ilmoitus tulee tehdä myös vapaa-ajan asunnoilla tapahtuvasta ruokajätteen kompostoinnista. Tee ilmoitus myös silloin, kun ruokajätettä kompostoidaan vain osan aikaa vuodesta, esim. kesäkaudella.  Ilmoituksen tekemisen jälkeen tyhjennysvälin pidentämisestä voi sopia jätteenkuljetusyrityksen asiakaspalvelun kanssa. Kompostointi-ilmoitus on voimassa 5 vuotta. Huomaathan, että pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei ilmoitusta tarvitse tehdä.

Ruokajätteen kompostoinnin aloittamisesta ja lopettamisesta on ilmoitettava Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kiinteistöllä syntyvän ruokajätteen kompostointi on aloitettu tai lopetettu. Tee kompostointi-ilmoitus, jos sitä ei ole tehty aiemmin tai ilmoitus on tehty ennen 1.1.2022. Ennen 1.1.2022 tehty kompostointi-ilmoitus tulee tehdä uudelleen, jotta kaikki uuden jätelain vaatimat tiedot kompostoinnista on ilmoitettu jätehuoltoviranomaiselle.

Sekajätteen pisin tyhjennysväli on 4 viikkoa mikäli ruokajäte päätyy sekajätteen joukkoon. Sekajätteen tyhjennysväli voi olla pisimmällään 16 viikkoa, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai biojäte kompostoidaan ja kompostointi-ilmoitus on tehty. Tyhjennysvälin pidentämisestä sovitaan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön yhteinen kompostori eli jätekimppa. Yhteistä kompostoria voivat käyttää kiinteistöt, jotka sijaitsevat vierekkäin tai ajotietä enintään 300 metrin päässä yhteisestä kompostorista. Myös yhteisen kompostorin käytöstä ilmoitetaan Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle kompostointi-ilmoituksella. Yhteisestä kompostorista ilmoittaa kompostorin vastuuhenkilö, joka vastaa biojätteen kompostoinnista.

Huomaathan, että Bokashi-kompostointi tai matokompostointi ei yksin täytä kompostoinnin kriteerejä sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi yli 4 viikon. Bokashi-menetelmällä esikäsitelty biojäte ei vielä ole multaa, vaan se vaatii jälkikäsittelyn (kompostointi kompostorissa). Matokompostoriin ei voi laittaa kaikkea biojätteitä, mitä kotona tai mökillä voi syntyä, joten matokompostori ei yksinään riitä täyttämään kompostointi-ilmoituksessa vaadittavia kompostoinnin kriteereitä.

Tee kompostointi-ilmoitus

Lue lisää kompostoinnista