Lajitteluvelvoitteet pientaloissa

Pientaloilla (omakotitalo, paritalo, muu alle 5 huoneiston asuinkiinteistö), sekä vapaa-ajan asunnoilla, on lajitteluvelvoite kahteen keräysastiaan:  energiajäte ja sekajäte.

Energiajätteen erilliskeräysvelvoite päättyy pientaloissa 1.7.2024 mennessä. Pientalot voivat vaihtaa energiajäteastiansa vapaaehtoiseen muovipakkausten erilliskeräykseen halutessaan jo 1.8.2023 alkaen. Muovipakkausten erilliskeräys tilataan Salpakierron asiakaspalvelusta.

Yli 10 000 asukkaan taajamissa alkaa biojätteen erilliskeräyksen velvoite kaiken kokoisilta kiinteistöiltä kesällä 2024. Heinolan, Hollolan ja Lahden keskustaajamissa biojätteen erilliskeräys tilataan Salpakierrolta 1.7.2024 alkaen.

Pientaloille suositellaan biojätteiden (ruokajäte) omatoimista kompostointia. Mahdollisuutta liittyä biojätteen erilliskeräykseen voi tiedustella oman kiinteistön jätteet tyhjentävältä kuljetusyritykseltä. Heinolan ja Orimattilan keskustaajamien alueella on biojätteen yhteisesti kilpailutettu jätteenkuljetus Salpakierron järjestämänä.  Näillä alueilla pientalokiinteistöt voivat liittyä biojätteen erilliskeräykseen ottamalla yhteyttä Salpakierron asiakaspalveluun.

Paperi kerätään tuottajien järjestämissä alueellisissa keräyspisteissä. Pientalot, jotka sijaitsevat kerros- tai rivitaloalueella voivat halutessaan hankkia oman keräysastian myös paperille ja liittyä tuottajan paperinkeräykseen.

Kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset ja metallijäte viedään tuottajan järjestämiin Rinki-ekopisteisiin. Rinki-ekopisteet löytyvät tuottajayhteisön verkkosivuilta rinkiin.fi .

Kesällä 2021 voimaan astunut uusi jätelaki tuo muutoksia pientalojen jätelajitteluun. Lue kampanjasivuiltamme, mikä jätehuollossa muuttuu ja löydä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. Karttaupotuksesta voit tarkistaa oman kiinteistösi kuulumisen erilliskeräyksen velvoitealueelle.