Lajitteluvelvoitteet pientaloissa

Pientaloilla (omakotitalo, paritalo, muu 1-4 huoneiston asuinkiinteistö), sekä vapaa-ajan asunnoilla, on lajitteluvelvoite kahteen keräysastiaan:  energiajäte ja sekajäte.

Energiajätteen erilliskeräysvelvoite päättyy pientaloissa 1.7.2024. Pientalot voivat vaihtaa energiajäteastiansa muovipakkausten erilliskeräykseen halutessaan 1.8.2023 alkaen. Muovipakkausten erilliskeräys tilataan Salpakierron asiakaspalvelusta.

Yli 10 000 asukkaan taajamissa alkaa biojätteen erilliskeräyksen velvoite kaiken kokoisilta kiinteistöiltä kesällä 2024. Heinolan, Hollolan ja Lahden keskustaajamissa ja Nastolan kirkonkylällä biojätteen erilliskeräys tilataan Salpakierrolta 1.7.2024 alkaen.

Pientaloille suositellaan biojätteiden (ruokajäte) omatoimista kompostointia. Mahdollisuutta liittyä biojätteen erilliskeräykseen voi tiedustella alueella toimivalta kuljetusyritykseltä. Heinolan ja Orimattilan keskustaajamien alueella on biojätteen yhteisesti kilpailutettu jätteenkuljetus Salpakierron järjestämänä.  Näillä alueilla pientalokiinteistöt voivat liittyä biojätteen erilliskeräykseen ottamalla yhteyttä Salpakierron asiakaspalveluun.

Paperi kerätään tuottajien järjestämissä alueellisissa keräyspisteissä. Pientalot, jotka sijaitsevat kerros- tai rivitaloalueella voivat halutessaan hankkia oman keräysastian myös paperille ja liittyä tuottajan paperinkeräykseen.

Kartonki-, lasi-, muovi- ja metallipakkaukset viedään tuottajan järjestämiin Rinki-ekopisteisiin. Toimialueella sijaitsevat Rinki-ekopisteet löytyvät tuottajayhteisön verkkosivuilta rinkiin.fi .

Kesällä 2021 voimaan astunut uusi jätelaki tuo muutoksia pientalojen jätelajitteluun. Lue kampanjasivuiltamme, mikä jätehuollossa muuttuu ja löydä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. Karttaupotuksesta voit tarkistaa oman kiinteistösi kuulumisen erilliskeräyksen velvoitealueelle.