Lajitteluvelvoitteet pientaloissa

Lajittelu asuinkiinteistöissä, joissa on 1-4 huoneistoa

Kaikilla 1-4 huoneiston asuinkiinteistöillä (esim. omakotitalo, paritalo, vapaa-ajanasunto tai muu) tulee olla jätekeräys vähintään sekajäteastiaan.

Yli 10 000 asukkaan taajamissa eli Lahden, Heinolan ja Hollolan keskustaajamien sekä Nastolan kirkonkylän alueella tulee lisäksi olla erillinen keräys biojätteelle (biojäteastia tai kompostori). Muiden alueiden pientaloille suositellaan biojätteiden (ruokajäte) omatoimista kompostointia tai biojätteen keräysastiaa. Tarkista kiinteistön kuuluminen biojätteen keräysvelvoitteen piiriin karttasovelluksesta.

Erilliskeräyksen velvoitealueet kartalla

Kartonki-, lasi-, muovi- ja metallipakkaukset lajitellaan erikseen ja viedään tuottajan järjestämiin Rinki-ekopisteisiin. Toimialueella sijaitsevat Rinki-ekopisteet löytyvät tuottajayhteisön verkkosivuilta rinkiin.fi .

Kaikki toimialueen pienkiinteistöt voivat halutessaan liittyä vapaaehtoisesti bio- tai pakkausjätteiden (esim. muovipakkaukset) erilliskeräykseen. Keräys tilataan Salpakierto Oy:n asiakaspalvelusta.

Lahden ja Hollolan keskustaajamien sekä Nastolan kirkonkylän alueella sijaitsevat voivat halutessaan tilata pakkausjätteiden monilokerokeräyksen. Monilokerokeräys alkaa syksyllä 2025. Lue lisää monilokerokeräyksestä.

Paperi kerätään tuottajien järjestämissä alueellisissa keräyspisteissä. Pientalot, jotka sijaitsevat kerros- tai rivitaloalueella voivat halutessaan hankkia oman keräysastian myös paperille ja liittyä tuottajan paperinkeräykseen. Paperin keräyspalvelu tilataan yksityiseltä kuljetusliikkeeltä.

Katso tyhjennysmaksut

Jätteenkuljetusyritykset