Lajitteluvelvoitteet pientaloissa

Omakotitaloilla ja paritaloilla, joissa on 1-2 huoneistoa, sekä vapaa-ajan asunnoilla, on lajitteluvelvoite kahteen keräysastiaan:  energiajäte ja sekajäte.

Pientaloille suositellaan biojätteiden (ruokajäte) omatoimista kompostointia. Myös mahdollisuutta liittyä biojätteen erilliskeräykseen voi tiedustella oman kiinteistön jätteet tyhjentävältä kuljetusyritykseltä. Liittyminen biojätteen erilliskeräyksen piiriin on yleensä mahdollista ainakin tiiviisti asutetuilla alueilla, missä muutoinkin kiertää biojätteen keräysauto. Heinolan ja Orimattilan keskustaajamien alueella on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus biojätteen osalta. Näillä alueilla pientalokiinteistöt voivat liittyä biojätteen erilliskeräykseen ottamalla yhteyttä Salpakierron asiakaspalveluun.

Paperi kerätään tuottajien järjestämissä alueellisissa keräyspisteissä. Pientalot, jotka sijaitsevat kerros- tai rivitaloalueella voivat halutessaan hankkia oman keräysastian myös paperille ja liittyä tuottajan paperinkeräykseen.

Kartonki-, lasi- ja metallipakkaukset viedään tuottajan järjestämiin Rinki-ekopisteisiin. Osassa Rinki-ekopisteitä kerätään myös kierrätyskelpoista muovipakkausjätettä. Rinki-ekopisteet löytyvät tuottajayhteisön verkkosivuilta rinkiin.fi .

Kesällä 2021 voimaan astunut uusi jätelaki tuo muutoksia pientalojen jätelajitteluun. Lue kampanjasivuiltamme, mikä jätehuollossa muuttuu ja löydä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. Karttaupotuksesta voit tarkistaa oman kiinteistösi kuulumisen erilliskeräyksen velvoitealueelle.