Taloyhtiöt

ASUINKIINTEISTÖJEN JÄTEHUOLTO MUUTTUU VUOSIEN 2023 JA 2024 AIKANA

  • Jätelain mukaisesti biojätteen sekä muovi-, kartonki-, lasi- ja metallipakkausten kuljetukset siirtyvät kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusjärjestelmästä kunnan järjestämään, yhteisesti kilpailutettuun ja Salpakierron järjestämään jätteenkuljetukseen porrastetusti elokuusta 2023 alkaen
  • 5-9 huoneiston taloyhtiöille tulee lisää jätteiden erilliskeräysvelvoitteita
  • Energiajätteen erilliskeräysvelvoite päättyy 1.8.2023 alkaen
  • Lahden keskustan alueella, joka on esitetty jätehuoltomääräysten liitteessä 4, käsin siirrettävien jäteastioiden jätteenkuljetus biojätteen, kartonki-, muovi-, lasi- ja metallipakkauksien osalta alkaa Salpakierron järjestämänä 1.8.2023 alkaen kaikissa vähintään 5 huoneiston kiinteistöissä. Keskusta-alue poikkeaakin täten aikataulultaan muista alueista, joissa Salpakierron jätekuljetuksiin ja bio- ja pakkausjätelajien keräyksiin siirrytään vaiheittain.
  • Lue lisää taloyhtiöille tulevista muutoksista ja tutustu taloyhtiön muistilistaan:

Taloyhtiön muistilista muutoksia koskien

JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN

Vakituisen ja vapaa-ajan asumisen kiinteistön haltijan on järjestettävä kiinteistölleen jätehuolto. Tämä tarkoittaa päivittäin syntyvän talousjätteen keräyksen järjestämistä kiinteistökohtaisilla jäteastioilla tai yhteisillä jäteastioilla (jätekimppa) ja jäteastioiden tyhjennyksen tilaamista jätteenkuljetusyritykseltä.

Kiinteistöjen on noudatettava Lahden seudun jätelautakunnan antamia jätehuoltomääräyksiä, jotka täydentävät jätelainsäädäntöä. Jätehuoltomääräykset ovat yhteneväiset toimialueen 9 kunnassa. Niissä määrätään mm. jätteiden lajitteluvelvoitteista, jäteastioiden tyhjennysväleistä ja jätteiden kuljetuksesta.

Jätehuoltomääräykset

Toimialueella sekalaisen jätteen kuljetukset hoidetaan pääasiassa kiinteistön haltijan järjestämänä. Kiinteistön haltija tekee sopimuksen jäteastioiden tyhjennyksistä valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Osassa toimialueen kunnista on seka- ja biojätteen osalta käytössä Salpakierron järjestämä jätteenkuljetus.

Salpakierron järjestämiin pakkaus- ja biojätekuljetuksiin siirrytään koko toimialueella porrastetusti alkaen 1.8.2023.

Salpakierron järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla kuljetukset on kilpailutettu yhteisesti ja alueella urakoi kilpailutuksen voittanut kuljetusliike. Näillä alueilla jätehuoltoon liitytään ottamalla yhteyttä Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun. Jätemaksuista päättää toimialueen jätehuollon viranomainen, Lahden seudun jätelautakunta. Lue lisää jätemaksuista.

Asumisen jätehuoltoa koskevat jätehuoltomääräykset ovat täysin samat riippumatta jätteenkuljetusjärjestelmästä.

Jätteet tulee lajitella niiden syntypaikalla. Huonekalut, sähkölaitteet, vaaralliset jätteet, rakennus- ja remonttijätteet ym. isot satunnaiset jätteet tulee toimittaa Salpakierto Oy:n vastaanottopaikkoihin.

Jätteen kuljetukset toimialueella

Jätteiden lajitteluvelvoitteet taloyhtiössä

Jäteastioiden tyhjennysvälit