Taloyhtiöt

JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN VÄHINTÄÄN 5 HUONEISTON KIINTEISTÖISSÄ

Vakituisen ja vapaa-ajan asumisen kiinteistön haltijan on järjestettävä kiinteistölleen jätehuolto. Tämä tarkoittaa päivittäin syntyvän talousjätteen keräyksen järjestämistä kiinteistökohtaisilla jäteastioilla tai yhteisillä jäteastioilla (jätekimppa) ja jäteastioiden tyhjennyksen tilaamista jätteenkuljetusyritykseltä.

Kiinteistöjen on noudatettava Lahden seudun jätelautakunnan antamia jätehuoltomääräyksiä, jotka täydentävät jätelainsäädäntöä. Jätehuoltomääräykset ovat yhteneväiset toimialueen 9 kunnassa. Niissä määrätään mm. jätteiden lajitteluvelvoitteista, jäteastioiden tyhjennysväleistä ja jätteiden kuljetuksesta.

Jätehuoltomääräykset

Toimialueella sekajätteen kuljetukset hoidetaan pääasiassa kiinteistön haltijan järjestämänä. Kiinteistön haltija tekee sopimuksen jäteastioiden tyhjennyksistä valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Kärkölässä, Heinolan haja-asutusalueella ja Orimattilan Artjärvellä Salpakierto on yhteisesti kilpailuttanut ja järjestää sekajätteen kuljetukset. Muualla toimialueella siirrytään Salpakierron järjestämään sekajätteen kuljetukseen huhtikuusta 2026 alkaen vaiheittain.

Toimialueella bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset on yhteisesti kilpailutettu ja niiden järjestämisestä vastaa Salpakierto.

Salpakierron järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla kuljetukset on kilpailutettu yhteisesti ja alueella urakoi kilpailutuksen voittanut kuljetusliike. Näillä alueilla jätehuoltoon liitytään ottamalla yhteyttä Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun. Jätemaksuista päättää toimialueen jätehuollon viranomainen, Lahden seudun jätelautakunta. Lue lisää jätemaksuista.

Asumisen jätehuoltoa koskevat jätehuoltomääräykset ovat täysin samat riippumatta jätteenkuljetusjärjestelmästä.

Jätteet tulee lajitella niiden syntypaikalla. Huonekalut, sähkölaitteet, vaaralliset jätteet, rakennus- ja remonttijätteet ym. isot satunnaiset jätteet tulee toimittaa Salpakierto Oy:n vastaanottopaikkoihin.

Jätteen kuljetukset toimialueella

Jätteiden lajitteluvelvoitteet taloyhtiössä

Jäteastioiden tyhjennysvälit

Erilliskeräyksen velvoitealueet kartalla