Lajitteluvelvoitteet taloyhtiössä

Lajittelu asuinkiinteistöillä, joissa 3-9 huoneistoa

Asuinkiinteistöillä, joissa on 3-9 huoneistoa, on jätteiden lajitteluvelvoite kahteen keräysastiaan: energiajäte ja sekajäte.

Huom! Uuden, 19.7.2021 voimaan astuneen jätelain myötä biojätteiden erilliskeräysvelvoite alkaa 1.7.2022 kaikissa vähintään 5 huoneiston kiinteistöissä kaikissa taajamissa. Näiden kiinteistöjen tulee järjestää tyhjennykset biojätteelle. Biojäte siirtyy koko toimialueella yhteisesti kilpailutetuksi ja Salpakierron järjestämäksi 03/2024 alkaen. Orimattilan ja Heinolan keskustaajamissa on tälläkin hetkellä biojätteen erilliskeräykset yhteisesti kilpailutettuna urakkana. Näillä alueilla Salpakierto aloittaa biojätteen tyhjennykset 1.7.2022. Lue lisää jätelakiuudistuksesta täällä.

Isännöitsijä! Voit tulostaa alta rappulapun biojätekeräyksen alkamisesta ja biojätteen lajitteluohjeet jaettavaksi taloyhtiön asukkaille:

Tiedote ja lajitteluohje Biojätekeräys alkaa 072022

Biojätteiden (ruokajäte) omatoimista kompostointia suositellaan. Mahdollisuutta liittyä biojätteen erilliskeräykseen voi tiedustella kiinteistön jätteet tyhjentävältä kuljetusyritykseltä. Liittyminen biojätteen erilliskeräyksen piiriin on yleensä mahdollista ainakin tiiviisti asutetuilla alueilla, missä muutoinkin kiertää biojätteen keräysauto. Heinolan ja Orimattilan keskustaajamien alueella on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus biojätteen osalta. Näillä alueilla kiinteistöt voivat liittyä biojätteen erilliskeräykseen ottamalla yhteyttä Salpakierron asiakaspalveluun.

Taajama-alueella myös paperille tulee hankkia oma keräysastia. Kerros- ja rivitaloalueilla sijaitsevilta kiinteistöltä paperi kerätään maksutta. Kiinteistöt hankkivat itse tai yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa jäteastiat paperinkeräystä varten ja järjestävät niille sijoituspaikan.

Kartonki-, lasi- ja metallipakkaukset viedään tuottajan järjestämiin Rinki-ekopisteisiin. Osassa Rinki-ekopisteitä kerätään myös kierrätyskelpoista muovipakkausjätettä. Rinki-ekopisteet löytyvät tuottajayhteisön verkkosivuilta rinkiin.fi.

Lajittelu kerros- ja rivitaloissa, joissa vähintään 10 huoneistoa

Asemakaavoitetuilla alueilla Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa (ei Hämeenkoskella), Lahdessa ja Orimattilassa (ei Artjärvellä) on jätteiden lajitteluvelvoite seitsemään jäteastiaan: energiajäte, biojäte, sekajäte, paperi, kartonki, lasi ja metalli.

Huom! Uuden, 19.7.2021 voimaan astuneen jätelain myötä biojätteiden erilliskeräysvelvoite alkaa 1.7.2022 kaikissa vähintään 5 huoneiston kiinteistöissä, koko toimialueella ja kaikissa taajamissa. Näiden kiinteistöjen tulee järjestää tyhjennykset biojätteelle. Biojäte siirtyy koko toimialueella yhteisesti kilpailutetuksi ja Salpakierron järjestämäksi 03/2024 alkaen. Lue lisää jätelakiuudistuksesta täällä.

Isännöitsijä! Voit tulostaa alta rappulapun biojätekeräyksen alkamisesta ja biojätteen lajitteluohjeet jaettavaksi taloyhtiön asukkaille:

Tiedote ja lajitteluohje Biojätekeräys alkaa 072022

Kerros- ja rivitaloalueilla sijaitsevilta kiinteistöiltä paperi kerätään maksutta. Kiinteistöt hankkivat itse tai yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa jäteastiat paperinkeräystä varten ja järjestävät niille sijoituspaikan.

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, jos syntyvä biojäte kompostoidaan kiinteistöllä.