Lajitteluvelvoitteet taloyhtiössä

Lajittelu kiinteistöissä, joissa vähintään 5 huoneistoa

Jätehuoltomääräysten mukaisesti kaikkien toimialueen kuntien taajamien kiinteistöissä, joissa on 5 huoneistoa tai enemmän tulee lajitella erikseen seuraavat jätelajit:

  • biojäte
  • muovipakkaukset
  • kartonkipakkaukset
  • lasipakkaukset
  • metallipakkaukset
  • sekajäte
  • paperi jätelain 49 § ja 50 § mukaisesti

Jätehuoltomääräyksissä on esitetty liitteessä 2 karttarajauksella taajama-alueet, joiden vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöjä biojätteen sekä muovi-, kartonki-, lasi- ja metallipakkausten keräysvelvoitteet koskevat. Voit katsoa karttaa tarkemmin karttasovelluksessa  (valitse kartalla Alue A).

Taloyhtiöiden tulee järjestää paperinkeräys jätelain 49 ja 50 § mukaisesti. Kerros- ja rivitaloalueilla sijaitsevilta kiinteistöiltä paperi kerätään maksutta. Kiinteistöt hankkivat itse tai yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa jäteastiat paperinkeräystä varten ja järjestävät niille sijoituspaikan.