Lajitteluvelvoitteet taloyhtiössä

Lajittelu asuinkiinteistöillä, joissa 3-9 huoneistoa

Asuinkiinteistöillä, joissa on 3-9 huoneistoa, on jätteiden lajitteluvelvoite kahteen keräysastiaan: energiajäte ja sekajäte.

Biojätteiden (ruokajäte) omatoimista kompostointia suositellaan. Mahdollisuutta liittyä biojätteen erilliskeräykseen voi tiedustella kiinteistön jätteet tyhjentävältä kuljetusyritykseltä. Liittyminen biojätteen erilliskeräyksen piiriin on yleensä mahdollista ainakin tiiviisti asutetuilla alueilla, missä muutoinkin kiertää biojätteen keräysauto. Heinolan ja Orimattilan keskustaajamien alueella on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus biojätteen osalta. Näillä alueilla kiinteistöt voivat liittyä biojätteen erilliskeräykseen ottamalla yhteyttä Salpakierron asiakaspalveluun.

Taajama-alueella myös paperille tulee hankkia oma keräysastia. Kerros- ja rivitaloalueilla sijaitsevilta kiinteistöltä paperi kerätään maksutta. Kiinteistöt hankkivat itse tai yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa jäteastiat paperinkeräystä varten ja järjestävät niille sijoituspaikan.

Kartonki-, lasi- ja metallipakkaukset viedään tuottajan järjestämiin Rinki-ekopisteisiin. Osassa Rinki-ekopisteitä kerätään myös kierrätyskelpoista muovipakkausjätettä. Rinki-ekopisteet löytyvät tuottajayhteisön verkkosivuilta rinkiin.fi.

Lajittelu kerros- ja rivitaloissa, joissa vähintään 10 huoneistoa

Asemakaavoitetuilla alueilla Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa (ei Hämeenkoskella), Lahdessa ja Orimattilassa (ei Artjärvellä) on jätteiden lajitteluvelvoite seitsemään jäteastiaan: energiajäte, biojäte, sekajäte, paperi, kartonki, lasi ja metalli.

Kerros- ja rivitaloalueilla sijaitsevilta kiinteistöiltä paperi kerätään maksutta. Kiinteistöt hankkivat itse tai yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa jäteastiat paperinkeräystä varten ja järjestävät niille sijoituspaikan.

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, jos syntyvä biojäte kompostoidaan kiinteistöllä.