Lajitteluvelvoitteet taloyhtiössä

Lajittelu kiinteistöissä, joissa vähintään 5 huoneistoa

Kiinteistöissä, joissa on 10 tai enemmän asuinhuoneistoa asemakaavoitetuilla alueilla Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa (ei Hämeenkoskella), Lahdessa ja Orimattilassa (ei Artjärvellä) on tällä hetkellä jätteiden lajitteluvelvoite eri jäteastioihin seuraavasti: biojäte, sekajäte, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset, metallipakkaukset ja muovipakkaukset.

Jätehuoltomääräysten mukaisesti pakkausjätelajien ja biojätteen erilliskeräysvelvoite alkaa kaikissa toimialueen vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöissä seuraavasti:

  • Muovipakkaukset 1.8.2023  -> energiajätteen keräysvelvoite päättyy
  • Kartonkipakkaukset 1.10.2023
  • Lasipakkaukset ja metallipakkaukset 1.1.2024
  • Biojätteen lajitteluvelvoite on jätelain mukaan alkanut vähintään 5 huoneiston kiinteistöillä kaikissa taajamissa 1.7.2022. Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla kiinteistönhaltijan on itse hoidettava lain edellyttämä biojätteen erilliskeräys kuntoon sopimalla siitä yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Biojätteen kuljetukset siirtyvät maaliskuussa 2024 Salpakierto Oy:n hoitamaksi.
  • HUOM! Lahden keskustan alueella, joka on esitetty jätehuoltomääräysten liitteessä 4, käsin siirrettävien jäteastioiden jätteenkuljetus ja lajitteluvelvoite biojätteen, kartonki-, muovi-, lasi- ja metallipakkauksien osalta alkaa Salpakierron järjestämänä 1.8.2023 alkaen kaikissa vähintään 5 huoneiston kiinteistöissä. Keskusta-alue poikkeaakin täten aikataulultaan muista alueista, joissa Salpakierron jätekuljetuksiin ja bio- ja pakkausjätelajien keräyksiin siirrytään vaiheittain.

Jätehuoltomääräyksissä on esitetty liitteessä 2 karttarajauksella taajama-alueet, joiden vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöjä biojätteen sekä muovi-, kartonki-, lasi- ja metallipakkausten keräysvelvoite tulee pakollisena koskemaan. Voit katsoa karttaa tarkemmin karttasovelluksessa  (valitse kartalla Alue A).

Lisätietoa tulevista muutoksista saat kampanjasivuilta: salpakierto.fi/jatelakiuudistus

Taloyhtiöiden tulee lisäksi järjestää paperinkeräys jätelain 49 ja 50 § mukaisesti. Kerros- ja rivitaloalueilla sijaitsevilta kiinteistöiltä paperi kerätään maksutta. Kiinteistöt hankkivat itse tai yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa jäteastiat paperinkeräystä varten ja järjestävät niille sijoituspaikan.