Lajitteluvelvoitteet taloyhtiössä

Lajittelu kiinteistöissä, joissa vähintään 5 huoneistoa

Kiinteistöissä, joissa on 10 tai enemmän asuinhuoneistoa asemakaavoitetuilla alueilla Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa (ei Hämeenkoskella), Lahdessa ja Orimattilassa (ei Artjärvellä) on jätteiden lajitteluvelvoite eri jäteastioihin seuraavasti: energiajäte, biojäte, sekajäte, kartonki, lasi ja metalli.

Jätelain mukaisesti biojätteen ja muovi-, kartonki- ja lasipakkauksien sekä metallijätteiden kuljetukset siirtyvät kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusjärjestelmästä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Tämä tarkoittaa, että Salpakierto Oy kilpailuttaa jätekuljetukset yhteisesti omistajakuntiensa puolesta. Jätehuoltomääräyksissä, jotka tulevat voimaan 1.1.2023, on esitetty aikataulu, jolloin eri jätelajien keräykset alkavat Salpakierto Oy:n hoitamana porrastetusti vuosien 2023–2024 aikana taajamien kiinteistöillä, joissa on vähintään 5 asuinhuoneistoa:

  • Muovipakkausjätteen keräys alkaa elokuussa 2023 ja samaan aikaan energiajätteen keräys loppuu näillä kiinteistöillä
  • Kartonkipakkausjätteen kuljetukset alkavat lokakuussa 2023
  • Lasipakkausjätteen ja metallijätteen kuljetukset alkavat tammikuussa 2024
  • Biojätteen kuljetukset alkavat maaliskuussa 2024 Salpakierto Oy:n hoitamana vähintään 5 huoneiston kiinteistöille

Jätehuoltomääräyksissä on esitetty liitteessä 2 karttarajauksella taajama-alueet, joiden vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöjä biojätteen ja muovi-, kartonki- ja lasipakkauksien sekä metallijätteiden erilliskeräys tulee pakollisena koskemaan. Voit katsoa karttaa tarkemmin karttasovelluksessa  (valitse kartalla Alue A).

Lisätietoa tulevista muutoksista saat kampanjasivuilta: salpakierto.fi/jatelakiuudistus

Taloyhtiöiden tulee lisäksi järjestää paperinkeräys jätelain 49 ja 50 § mukaisesti. Kerros- ja rivitaloalueilla sijaitsevilta kiinteistöiltä paperi kerätään maksutta. Kiinteistöt hankkivat itse tai yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa jäteastiat paperinkeräystä varten ja järjestävät niille sijoituspaikan.

Biojätteen erilliskeräysvelvoite vähintään 5 huoneiston kiinteistöissä 1.7.2022 alkaen

Taajamien niissä kiinteistöissä, joissa on 5 asuinhuoneistoa tai enemmän, biojätteen lajittelu ja erilliskeräys on tullut aloittaa jo 1.7.2022. Tämä velvoite tulee uudesta jätelajista, joka on astunut voimaan heinäkuussa 2021. Voit katsoa karttaa tarkemmin karttasovelluksessa  (valitse kartalla Alue A).

Tässä vaiheessa kiinteistön haltija voi sopia biojäteastian tyhjentämisestä valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Ainoastaan biojätteen kuntaurakka-alueilla, eli Heinolan ja Orimattilan taajamissa, Salpakierto Oy toimittaa jäteastiat niille kiinteistöille, joissa alkaa uutena biojätteen erilliskeräys. Muilla alueilla kiinteistönhaltijan on itse hoidettava lain edellyttämä biojätteen erilliskeräys kuntoon.

Isännöitsijä! Voit tulostaa alta rappulapun biojätekeräyksen alkamisesta ja biojätteen lajitteluohjeet jaettavaksi taloyhtiön asukkaille:

Tiedote ja lajitteluohje Biojätekeräys alkaa 072022

Maaliskuussa 2024 biojätteen tyhjennykset siirtyvät Salpakierto Oy:n hoidettavaksi koko Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen toiminta-alueella.

Vaihtoehtona biojätteen erilliskeräykselle on biojätteen kompostointi kompostorilla. Biojätteen kompostoinnista tai sen lopettamisesta tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle sähköisellä ilmoituslomakkeella.