Kompostointi

Miksi kompostoida?

  • Ravinteet palautuvat takaisin luontoon
  • Saat multaa ja maanparannusainetta puutarhan kasveille
  • Liikenteen päästöt vähenevät, kun jätettä ei tarvitse kuljettaa kauas
  • Säästät jätekuluissa, kun kiinteistön sekajäteastiaa ei tarvitse tyhjentää enää niin usein. Sekajäteastian tyhjennysväli voi olla jopa 16 viikkoa, kun ruuantähteitä ei ole sekajätteen joukossa.

Ruuantähteiden ja puutarhajätteiden kompostointi ravintorikkaaksi mullaksi on kierrätystä parhaimmillaan. Kompostointi ei ole vaikeaa eikä vaadi kohtuuttomasti aikaa, kun välineet ovat oikeanlaisia ja kätevästi saatavilla.

Kun biojätteet kompostoidaan kotipihalla, ne saadaan hyödynnettyä niiden syntypaikalla. Näin vältytään jätekuljetuksilta ja vähennetään sekajätteen määrää. Mikäli haluaa pidentää sekajäteastian tyhjennysväliä harvemmaksi kuin 4 viikkoa, biojäte tulee kompostoida kiinteistöllä ja siitä tulee tehdä kompostointi-ilmoitus Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle. Tämän jälkeen tyhjennysvälin pidentämisestä sovitaan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Biojätettä saa kompostoida ympärivuotisesti vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty.

Huomaathan, että Bokashi-kompostointi tai matokompostointi ei yksin täytä kompostoinnin kriteerejä sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi yli 4 viikon. Bokashi-menetelmällä esikäsitelty biojäte ei vielä ole multaa, vaan se vaatii jälkikäsittelyn (kompostointi kompostorissa). Matokompostoriin ei voi laittaa kaikkea biojätteitä, mitä kotona tai mökillä voi syntyä, joten matokompostori ei yksinään riitä täyttämään kompostointi-ilmoituksessa vaadittavia kompostoinnin kriteereitä. 

Kun valitset kompostoria, mieti sen käyttötarkoitus

  • käytätkö kompostoria vain kesällä vai ympärivuotisesti
  • millaista jätettä kompostoit
  • paljonko kompostoitavaa jätettä syntyy

Markkinoilla on kymmeniä eri kompostorivaihtoehtoja, mutta kompostorin voi rakentaa myös itse. Valintatilanteessa kannattaa kiinnittää huomio käyttömukavuuteen ja toimintavarmuuteen.

Katso videolta, kuinka voit valmistaa itsellesi oman lämpökompostorin kierrätysmateriaaleista.

Kompostorin sijoittamisessa tulee huomioida voimassa olevat jätehuoltomääräykset. Jätehuoltoa ja kompostointia valvovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset.

Kompostimullan käyttö

Puolikypsä kompostimassa on erittäin hyvä lannoite ja soveltuu maan pinnalle levitettäväksi katteeksi esimerkiksi koristepuiden ja –pensaiden juurelle ja perennoille. Valmista multaa voidaan käyttää nurmikoihin ja kukkaistutuksiin. Kypsän kompostimassan tunnistaa siitä, että se on tummanruskeaa tai lähes mustaa, tasalaatuista eikä siinä ole nähtävissä alkuperäisiä ainesosia. Puutarhajäte kompostoituu eristämättömässä kompostissa n. 1-2 vuodessa. Talousjätteiden kompostointi hyvin toimivassa talousjätekompostorissa on huomattavasti nopeampaa.

Ruokajätteen kompostointi

Puutarhajätteen kompostointi

Matokompostori sisäolosuhteissa

Suomen Kiertovoima KIVO ry ja kuntien jätelaitokset ovat julkaisseet kompostointioppaan osana valtakunnallista Rakasta joka murua! -kampanjaa.

Kompostointiopas