Kompostointi

Miksi kompostoida?

  • Ravinteet palautuvat takaisin luontoon
  • Saat multaa ja maanparannusainetta puutarhan kasveille
  • Liikenteen päästöt vähenevät, kun jätettä ei tarvitse kuljettaa kauas
  • Säästät jätekuluissa, kun kiinteistön sekajäteastiaa ei tarvitse tyhjentää enää niin usein

Ruuantähteiden ja puutarhajätteiden kompostointi ravintorikkaaksi mullaksi on kierrätystä parhaimmillaan. Kompostointi ei ole vaikeaa eikä vaadi kohtuuttomasti aikaa, kun välineet ovat oikeanlaisia ja kätevästi saatavilla.

Lue lisää kompostoinnista kiinteistöllä

Kun valitset kompostoria, mieti sen käyttötarkoitus

  • käytätkö kompostoria vain kesällä vai ympärivuotisesti
  • millaista jätettä kompostoit
  • paljonko kompostoitavaa jätettä syntyy

Markkinoilla on kymmeniä eri kompostorivaihtoehtoja. Valintatilanteessa kannattaa kiinnittää huomio käyttömukavuuteen ja toimintavarmuuteen.

Kompostorin sijoittamisessa tulee huomioida voimassa olevat jätehuoltomääräykset. Jätehuoltoa ja kompostointia valvovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset.

Kompostimullan käyttö

Puolikypsä kompostimassa on erittäin hyvä lannoite ja soveltuu maan pinnalle levitettäväksi katteeksi esimerkiksi koristepuiden ja –pensaiden juurelle ja perennoille. Valmista multaa voidaan käyttää nurmikoihin ja kukkaistutuksiin. Kypsän kompostimassan tunnistaa siitä, että se on tummanruskeaa tai lähes mustaa, tasalaatuista eikä siinä ole nähtävissä alkuperäisiä ainesosia. Puutarhajäte kompostoituu eristämättömässä kompostissa n. 1-2 vuodessa. Talousjätteiden kompostointi hyvin toimivassa talousjätekompostorissa on huomattavasti nopeampaa.

Ruokajätteen kompostointi

Puutarhajätteen kompostointi

Matokompostori sisäolosuhteissa

Suomen Kiertovoima KIVO ry ja kuntien jätelaitokset ovat julkaisseet kompostointioppaan osana valtakunnallista Rakasta joka murua! -kampanjaa.

Kompostointiopas