Ruokajätteen kompostointi

Ruokajätettä saa kompostoida ympärivuotisesti vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa.

Ruokajätteen kompostoinnista sekä kompostoinnin lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksesta on selvittävä kiinteistön osoite, asukkaan nimi ja yhteystiedot sekä kompostorin tilavuus. Kompostointi-ilmoitus on voimassa 5 vuotta. Tee kompostointi-ilmoitus, jos sitä ei ole tehty aiemmin tai ilmoitus on tehty ennen 1.1.2022. Ennen 1.1.2022 tehty kompostointi-ilmoitus tulee tehdä uudelleen, jotta kaikki uuden jätelain vaatimat tiedot kompostoinnista on ilmoitettu jätehuoltoviranomaiselle.

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön yhteinen kompostori eli jätekimppa. Yhteisen kompostorin käytöstä ilmoitetaan Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle kompostointi-ilmoituksella. Yhteisestä kompostorista ilmoittaa kompostorin vastuuhenkilö, joka vastaa biojätteen kompostoinnista.

Talousjätekompostoria ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi kaivoa tai vesialuetta, eikä ilman naapurin suostumusta 5 metriä lähemmäksi tontin rajaa. Sen saa kuitenkin sijoittaa jätehuollolle varattuun tilaan.

Kompostoriin voi laittaa oman kodin tai puutarhan ruoka- ja kasviperäisiä jätteitä edellyttäen, ettei kompostoinnista aiheudu haittaa viihtyvyydelle, terveydelle tai ympäristölle. Kotikompostoriin voi laittaa myös pieniä määriä nestemäisiä ruokajätteitä. Katso biojätteen lajitteluohjeet täältä.

Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja toimialueen jätehuoltomääräysten 30 §:ssä tarkoitettua pienpuhdistamolietettä saa kompostoida, mikäli kompostointia ei ole erikseen kielletty kaavamääräyksissä, ympäristönsuojelumääräyksissä tai muissa määräyksissä.

Talousjätteen kompostoinnin aloittaminen

Kompostointia aloitettaessa on kompostorin pohjalle laitettava noin 20 cm:n kuohkea kerros risuhaketta tai muuta puutarhajätettä. Tämän jälkeen lisätään vuorotellen biojätettä ja seosainetta.

Kompostitilaa tarvitaan noin 50-100 litraa/henkilö/vuosi.

Komposti on kunnossa, kun sen lämpötila on 30-60 astetta. Lämpö voi kuitenkin kohota jopa yli 70 asteen.

Toimiva komposti vaatii

  • Happea, jonka saanti turvataan käyttämällä seosainetta. Seosaine sitoo myös hajuja ja kosteutta.
  • Kosteutta; sopivan kostea komposti on kuin kuivaksi puristettu pesusieni.
  • Ravinteita, joita pieneliöt saavat kompostoitavista tuotteista.

Ongelmia kompostoinnissa

  • Komposti haisee: Lisää seosainetta, käännä ja sekoita huolellisesti.
  • Komposti ei lämpene: Komposti voi olla liian kuiva; kastele lämpöisellä vedellä ja sekoita.
  • Kompostissa on muurahaisia: Kastele ja käännä.
  • Kompostissa on kärpäsiä ja kärpäsen toukkia: Käännä toukat keskiosaan, jossa ne lämmön vuoksi kuolevat ja lisää seosainetta. Huuhtele kansi ja sisäseinät kuumalla vedellä. Voit käyttää myös pyretriinipohjaisia torjunta-aineita.
  • Komposti jäätyy: Lämpöeristä ja pidä kompostimassa suurena. Kasaa lunta kompostin ympärille.

Seosaineen käyttö on tärkeää

Seosainetta lisätään biojätteen kosteudesta riippuen 20-50 % jätteen määrästä. Seosaine auttaa jätettä maatumaan mätänemisen sijaan. Hyviä seosaineita ovat lehti- ja neulaskarike, risu- ja oksahake, kutterinlastu, kuorirouhe, olkisilppu ja kuiva heinä, turve, vanha komposti ja haravointijäte. Erilaisia seosaineita saa ostaa kaupasta.

Jälkikompostointi

Jos kompostori täyttyy eikä kompostimassa ole vielä kompostorissa lahonnut tarpeeksi multamaiseksi, voidaan lahotusta jatkaa suojatussa jälkikompostointikehikossa.