Kestävän kulutuksen oppitunti 4.-luokkalaisille

Kierrätysvalmennuksen tunnilla (45min) kerrataan lajittelua sekä tutustutaan kiertotalouteen. Oppitunnilla harjoitellaan voimassa olevia lajitteluohjeita toiminnallisesti. Lisäksi pohditaan materiaalien elinkaarta. Tuntitoteutus auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta.

Tuntikokonaisuus voidaan tarvittaessa toteuttaa myös etäyhteydellä.

Tilaa kierrätysvalmennusta

Tutustu myös Lajittelutuntiin, jonka opettaja pitää itse.