Kestävän kulutuksen oppitunti 4.-luokkalaisille

Kestävän kulutuksen oppitunnilla (45min) tutustutaan lajitteluun sekä kiertotalouteen. Oppitunnilla kerrataan lajitteluohjeita sekä pohditaan tekstiilien elinkaarta. Tuntitoteutus auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta.

Tuntikokonaisuus voidaan tarvittaessa toteuttaa myös etäyhteydellä.

Tilaa kierrätysvalmennusta