Kuvalliset lajitteluohjeet kouluille ja päiväkodeille

Tästä osiosta löydät koulujen ja päiväkotien käyttöön toteutetut kuvalliset lajitteluohjeet. Voit tulostaa ohjeet A3 tai A4 kokoisena ja käyttää niitä sisätiloissa jäteastioiden yläpuolella. Laminoimalla saat näistä vielä kestävämmät, jolloin niitä voi käyttää myös ulkotiloissa esim. jätekatoksessa.

Kuvalliset lajitteluohjeet kouluille ja päiväkodeille ovat suunniteltu niin, että samat ohjeet palvelevat jokaista ikäryhmää. Oppimisen kannalta on tärkeää, että samanlainen lajitteluohjeistus seuraa lasta päiväkodista aina koulutaipaleen loppuun asti. Lajitteluohjeiden tyyli on samanlainen kuin taloyhtiöiden jätetiloihin suunnitelluissa kuvallisissa lajitteluohjeissa.

Oppimisen kannalta olisi hyvä, että kaikkien jätelajien lajitteluohjeet olisivat koottuna esillä jossakin tilassa, vaikka jokaista jätelajia ei tiloissa lajiteltaisikaan.