Valmiit tuntipaketit opetukseen yläkoulut

KIITOS KUN LAJITTELET KIERTOON -OPPIMATERIAALI

Kiitos kun lajittelet kiertoon-oppimateriaali on 20 minuuttia kestävä opettavainen videokokonaisuus, joka on suunniteltu Salpakierron toimialueen peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten koulujen käyttöön.

Videolla esitellään lyhyesti Salpakierto Oy:n toimintaa, ohjeistetaan jätteiden oikeaoppiseen lajitteluun sekä kannustetaan oppilaita vastaamaan videolla esitettyihin lajitteluaiheisiin kysymyksiin yhdessä pohtien ja keskustellen.

Videokokonaisuus on mahdollista toteuttaa yksilötehtävänä, ryhmätehtävänä tai koko luokan kanssa yhdessä.

Kiitos kun lajittelet kiertoon-oppimateriaali
Kiitos kun lajittelet kiertoon-videolinkki

KOTITALOUDEN JÄTTEET

Yläkoululaisille ja erityisesti kotitaloustunnille suunniteltu Kotitalouden jätteet -tuntipaketti löytyy omalta verkkosivultaan. Tunnilla oppilaat kertaavat jätelajit, laskevat jätemääriä sekä vastaavat erilaisiin lajitteluaiheisiin kysymyksiin. Tuntikokonaisuudelle suositellaan varattavan 1-2 oppituntia. Ennen tunnin pitämistä, opettajan tulee tutustua sivustoon. Mikäli ennakkotehtävää käytetään, tulee se jakaa oppilaille hyvissä ajoin ennen Kotitalouden jätteet -tuntia.

Tarvikkeet:

  • Kotitalouden jätteet -verkkosivu kaikkien nähtäville
  • Paperia ja kynää tehtävää 2 varten
  • Tabletit/tietokoneet/puhelimet tehtävää 5 varten (ei pakollinen)

KOTITALOUDEN JÄTTEET -SIVUSTO