Yrityskylä Häme

Yrityskylä Häme tarjoaa yrittäjyyskasvatusta Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Uudenmaan ja Etelä-Savon kuntien kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille. Yrityskylä Hämeen oppimisympäristö kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille sijaitsee Lahdessa. Salpakierto on mukana Yrityskylässä kuudesluokkalaisten kokonaisuudessa osana koululaisille tarjottavaa ympäristökasvatusta.

Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin kehittämä Yrityskylä on kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Yrityskylä Alakoulussa kuudesluokkalaiset simuloivat yhteiskunnan ja yritysten toimintaa pienoiskaupungiksi rakennetussa oppimisympäristössä. Yrityskylä Yläkoulussa yhdeksäsluokkalaiset johtavat tiimeinä yritystä kansainvälisten markkinoiden pyörteissä. Yrityskylän tarkoituksena on tarjota kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille myönteisiä kokemuksia työelämästä, taloudesta, yrittäjyydestä ja yhteiskunnasta.

Kuudesluokkalaiset työskentelevät päivän valitsemassaan ammatissa

NYTin Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan ja saa palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.

Varsinaiseen Yrityskylä-päivään johdattelee opettajien koulutuksen lisäksi oppimateriaali, jota käydään läpi oppitunneilla. Oppilaat tutustuvat muun muassa talouden perusasioihin, kuten veroihin ja palkkaan sekä yksityisen ja julkisen palvelun eroihin. Lisäksi oppilaat tekevät työhakemuksen ja hakevat haluamaansa ammattiin Yrityskylässä.

Yrityskylän oppimiskokonaisuus perustuu opetussuunnitelmaan ja koostuu opettajien koulutuksesta, oppimateriaalista sekä toiminnallisesta päivästä Yrityskylän oppimisympäristössä.

Yrityskylään osallistuminen lisää tutkitusti nuorten ymmärrystä yhteiskunnasta ja siihen vaikuttamisesta

NYT Nuorten vuoden 2023 tulevaisuusraportin tutkimuksen mukaan nuoret pelkäävät tulevaisuuden työelämän näyttäytyvän itselleen liian raskaana. Nuorilla on huoli sopivan alan löytämisestä ja omien voimavarojen sekä toimeentulon riittävyydestä. Yhdessä NYTin Yrityskylän toiminnan kautta yrityksillä on mahdollisuus avata työelämää nuorille ja lisätä tuntemusta heidän omista vahvuuksistaan. Salpakierto haluaa olla mukana edistämässä tätä tavoitetta ja vahvistamassa nuorten tulevaisuudenuskoa tehden työelämästä vähemmän pelottavan tuntuista.

Aiemmissa tulevaisuusraportin tutkimuksissa on selvinnyt nuorten kokevan yhdenvertaisuuden tavoittelun, ilmastonmuutoksen torjumisen ja verojen maksamisen jokaisen velvollisuuksiksi.  Ero on huomattava verrattuna sellaisiin nuoriin, joilla Yrityskylä-oppimiskokemusta ei ole.

Vuonna 2023 Yrityskylä Hämeen oppimiskokonaisuuden suoritti 5506 kuudesluokkalaista ja 5352 yhdeksäsluokkalaista, saaden intoa ja taitoja tulevaisuuteen.

Yrityskylä Hämeen toimintaan voivat osallistua kaikki sellaiset kuudennet luokat, joiden kotikunnat ovat tehneet sopimuksen NYTin kanssa.

Yrityskylä Häme Alakoulu ja Yläkoulu osoite:
Mukkulankatu 19
15210 Lahti
(Isku Center 2. krs.).

YouTube-video:
Salpakierron pienoisyritys Yrityskylä Hämeen Alakoulussa